Anders Dechsling

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Doctoral Research Fellow
Contact
+4769608782
+4741471185
Study place
Halden
Office nr.
A-301

Academic interests

Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality (VR), with focus on social skills.

 

Normative considerations prior to interventions.

Applied behavior analysis.

Experimental behavior analysis.

Courses taught

Bachelor in vernepleie:

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html
https://www.hiof.no/studier/programmer/ve4-bachelor-vernepleie-deltid/index.html

Background

Bachelor in vernepleie and a Master´s degree in Learning in Complex Systems.

Work experience as a social educator and family guidance.

Positions held

Norwegian Association for Behavior Analysis, chapter Østfold, leader.

__

Reviewer for:

Journal of Autism and Developmental Disorders

Research in Developmental Disabilities

Research groups

Publications

 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 161- 170 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_11
 • Dechsling, Anders; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(1), s 5- 12
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 257- 267 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_17
 • Dechsling, Anders & Arntzen, Erik (2019). Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 1- 13 Full text in Research Archive.
 • Dechsling, Anders; Larssen, Lill Melissa & Herikstad, Yngve (2019). Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(2), s 65- 69 Full text in Research Archive.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 55- 63 Full text in Research Archive. Show summary
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Full text in Research Archive.
 • Dechsling, Anders (2020). Husk denne følelsen av tapt frihet. For noen er det hverdagen. Fredrikstad Blad.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality.
 • Herikstad, Yngve; Tøfte, Håkon; Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2020). Her er tips til hvordan du kan snakke om selvmord. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020, 17. januar). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme.  Fredriksstad Blad.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents. Show summary
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?.
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). Om forskningsprosjektet: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism. [TV].  NRK.
 • Dechsling, Anders (2019). Session Chair: Experiences in Special Education (2).
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). VR kan gi autister en bedre hverdag. [Radio].  NRK1 Østfoldnytt.
 • Dechsling, Anders; Arntzen, Erik & Fields, Lanny (2019). Formation and Expansion of Stimulus Classes Documented by Sorting Tests.
 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Show summary
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019, 14. august). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett].  Vimeo.com.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Fields, Lanny (2018). Sorting documents the formation and expansion of stimulus classes.
 • Dechsling, Anders (2018). Verdien av kartlegging.
 • Dechsling, Anders (2017). Bruk av DRI-prosedyre med tegnøkonomi og response cost for å redusere uvaner hos normaltfungerende gutt.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
Published July 30, 2018 2:03 PM - Last modified May 5, 2020 10:17 AM