Anders Dechsling

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608782
+4741471185
Study place
Halden
Office nr.
A-301

Academic interests

Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality (VR), with focus on social skills.

 

Normative considerations prior to interventions.

Applied behavior analysis.

Experimental behavior analysis.

Courses taught

Bachelor in vernepleie:

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html
https://www.hiof.no/studier/programmer/ve4-bachelor-vernepleie-deltid/index.html

Background

Bachelor in vernepleie and a Master´s degree in Learning in Complex Systems.

Work experience as a social educator and family guidance.

Positions held

Norwegian Association for Behavior Analysis, chapter Østfold, leader.

__

Reviewer for:

Journal of Autism and Developmental Disorders

 

Research groups

Publications

 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020, 17. januar). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme.  Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?.
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). Om forskningsprosjektet: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism. [TV].  NRK.
 • Dechsling, Anders (2019). Session Chair: Experiences in Special Education (2).
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). VR kan gi autister en bedre hverdag. [Radio].  NRK1 Østfoldnytt.
 • Dechsling, Anders; Arntzen, Erik & Fields, Lanny (2019). Formation and Expansion of Stimulus Classes Documented by Sorting Tests.
 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Show summary
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019, 14. august). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett].  Vimeo.com.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Fields, Lanny (2018). Sorting documents the formation and expansion of stimulus classes.
 • Dechsling, Anders (2018). Verdien av kartlegging.
 • Dechsling, Anders (2017). Bruk av DRI-prosedyre med tegnøkonomi og response cost for å redusere uvaner hos normaltfungerende gutt.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
Published July 30, 2018 2:03 PM - Last modified Jan. 5, 2020 8:28 PM