Åshild Søfteland

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608351
Study place
Halden
Office nr.
F1-088

Academic interests

Researcher in Norwegian and Scandinavian languages

Main interests:

 • Spontaneous speech: Pragmatic, syntactic and semantic analyses of the actual use of a language
 • Grammar
 • Information structure
 • Dialectology
 • Second language acquisition
 • Heritage languages
 • Corpus linguistics
 • Language didactics

In general, I have a great passion for research and teaching in linguistic variation and change.

Courses taught

Teacher in Norwegian/Scandinavian at most levels (year-studies, bachelor and master).

Main subjects/areas for teaching:

 • Grammar
 • Dialectology
 • Historical linguistics and Old Norse
 • Scandinavian languages
 • Nynorsk

Background

PhD in Scandinavian linguistics from the University of Oslo (2014), on the cleft construction in Norwegian spontaneous speech (Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale) – including pragmatical, syntactical and semantic analyses of clefts and other expletive constructions, based on conversations from The Nordic Dialect Corpus.

Postdoctoral position (2014) in a project led by professor Kaja Borthen, NTNU Trondheim, on pragmatic particles in Norwegian dialects: NOT – The meaning and function of NOrwegian Tags.

Master's degree from the University of Oslo (2007) in historical syntax and Old Norse, with a thesis on clausal arguments and the development of expletive constructions (Setningar som argument i norrønt og moderne norsk).

Several ongoing research projects in second language acquisition, heritage languages, dialectology, pragmatics and language didactics – most of the projects including corpus linguistics.
 

Positions held

 • Leader for the Department of Norwegian (2016–2019)
 • Vice chairman of the Faculty Board at the Faculty of Education (2017–2021)

Partners

 • The Text Laboratory, University of Oslo
 • Kaja Borthen, NTNU Trondheim
 • Mike Putnam, Pennsylvania State University, USA

Publications

View all works in Cristin

 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2019). Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
 • Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (2019). "Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild & Bjerke, Christian Bjørn (2019). Samtalar om språk i skolen.
 • Søfteland, Åshild (2019). Grammatikkbøker og grammatikkundervisning i norsklærarutdanning.
 • Søfteland, Åshild (2019). Subjektsfunksjonen i norsk spontantale. Utbrytingskonstruksjonar / Indefinitte subjekt.
 • Søfteland, Åshild (2019). Tett på – men akk, så fjern. Dannelsesfaget norsk i (full)digitale omgivelser.
 • Søfteland, Åshild (2019). Østfoldmål i endring – trendanalyse.
 • Søfteland, Åshild & Emilsen, Linda Evenstad (2019). Å tileigne seg norsk som andrespråk i eit dialektparadis.
 • Søfteland, Åshild & Hjelde, Arnstein (2019). Pragmatiske markørar i amerikanorsk.
 • Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T. & Hjelde, Arnstein (2019). Variation in Infinitive Markers in American Norwegian.
 • Søfteland, Åshild & Tandberg, Håkon Naasen (2019, 06. november). PULSpodden – Episode 1. [Internett].  https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/Fagpodkast.
 • Tandberg, Håkon Naasen & Søfteland, Åshild (2019, 31. oktober). Episode 1 - samtale med Åshild Søfteland. [Internett].  www.hiof.no.
 • Tveitan, Christina Berg & Søfteland, Åshild (2019). Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige utviklingen av norsk som andrespråk..
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018). Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018, 03. april). Bloggen Sprut er lansert. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie & Karagjosova, Elena (2018). Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). [www ].
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2018). Mellom to stolar - det norske dialektlandskapet sett frå nedsida.
 • Søfteland, Åshild (2018). Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus.
 • Søfteland, Åshild (2018). Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus.
 • Søfteland, Åshild (2018). Ingen, nokon og mange som subjekt i spontantale.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det ingen skulle tru at nokon kunne seie." Kvantorar som subjekt i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). Nordisk dialektkorpus - ei innføring i forsking på nordiske talespråk.
 • Søfteland, Åshild & Stjernholm, Karine (2017). Norwegian diglossia?.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2016). Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community.
 • Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted..
 • Søfteland, Åshild (2016). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2016). Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar..
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2016). Korpus-workshop.
 • Søfteland, Åshild (2015). Talespråkskorpus - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild (2015). Transkripsjon av andrespråksmateriale - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). About the tag 'sjø'.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). "Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø".
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Der grammatikk møter informasjonsstruktur”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Om det- og der-utbryting i norske dialektar”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”Norsk og nordiske språk”.
 • Søfteland, Åshild (2014). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2014). Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale. Full text in Research Archive. Show summary
 • Søfteland, Åshild (2013). "Grensa mellom utbryting og presentering - spesifisitet, presupposisjon og fokus".
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Miniforedrag: Unge forskarar”.
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken”.
 • Søfteland, Åshild (2012). "Clefts and existentials in comparison – focus, presupposition and specification".
 • Søfteland, Åshild (2012). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale - fokus, presupposisjon og grensa mot presentering (existential)".
 • Søfteland, Åshild (2011). "De e de som e – om utbrytingskonstruksjonen i spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Cleft constructions in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Presentational constructions and sentence initial ’det er’ in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Subjektssyntaks og pragmatikk i norsk talespråk".
 • Johannessen, Janne Bondi; Hanssen, Eskil; Hagen, Kristin & Søfteland, Åshild (2007). To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS.
 • Søfteland, Åshild; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Laake, Signe (2007). Transkripsjon av dialekter.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2006). ”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:24 PM - Last modified Sep. 13, 2019 12:17 PM