Barbro Bredesen Opset

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608437
+4792828775
Study place
Halden
Office nr.
F1-091

Academic interests

 • Scandinavian studies in literature 
 • Poetry
 • History of literature
 • Interart
 • Contemporary art
 •  Ecocriticism, sustainability and education 
 • Children's and young adults' literature
 • Nationalism, identity and cultural studies
 • Cosmopilatanism and globalisation 

Courses taught

 • Norwegian subjects in Primary and Lower Secondary Teacher Education Programme
 • Courses for further education for teachers

Background

 • Ph.d in literature and Scandinavian studies, University of Oslo. Subject of Ph. d. thesis: Cosmopolitanism, the post-national and the cultural self in Norwegian literature and contemporary art; Henrik Wergeland, Anne-Karin Furunes og Lars Ramberg 
 • Cand. philol, Scandinavian Studies. Subject of master thesis (hovedoppgave): An inter art study of Stein Mehrens poetry and paintings
 • Cand mag in Comparative Religions, Scandinavian Studies and Art History

Current projects

Editing the book project Stories of sustainability 

Publications

 • Opset, Barbro Bredesen (2014). Eidsvoll 1814s Wergeland-blomster og ukrutt: "Fra fremstilling til overeksponering" og spennet mellom nasjonalmonumentet og flanellografen, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Den 3: Interart/tverrestetikk.  s 197 - 218
 • Opset, Barbro Bredesen (2014). French Toilets and Wergeland's Flowers: The Making of a Contemporary Norwegian National Monument, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  III National and Postnational Identities in Literature, Film and Visual Arts.  s 185 - 213
 • Opseth, Barbro Bredesen (2011). Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument, I: Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.),  IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010.  Lund University Open Access.  ISBN 978-91-7473-839-1.  Kapittel.  s 1 - 12

View all works in Cristin

 • Opset, Barbro Bredesen (2005). Engler. Om deres skjønnhet og visdom. Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248905653.  142 s.

View all works in Cristin

 • Opset, Barbro Bredesen (2020). Litteratur for verdensreddere. Simon Strangers ungdomstrilogi.
 • Opset, Barbro Bredesen (2019). Interart og litteraturhistorieundervisning: Tanker etter fagfornyelsen.
 • Opset, Barbro Bredesen (2018). Jihadistene fra Lykkeland. Eksepsjonalisme i Demian Vitanzas roman Dette livet eller det neste.
 • Opset, Barbro Bredesen; Claudi, Mads Breckan; Nordstoga, Sveinung; Andersen, Merete Morken & Norendal, Audhild (2018). Ungom trenger dannelse!. NRK Ytring.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Det vanskelige minnesmerket. Memory Wound ved Utøya av Jonas Dahlberg.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Kosmopolitisme i noen utvalgte samtidstekster.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). French Toilets and Wergeland’s Flowers. The Making of a Contemporary Norwegian National Monument.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). Veien mot et nasjonalmonument. En multimedial analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak 2005.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). Wergeland’s Flowers and a Contemporary Story of Norway. A Transesthetical Discourse Analysis of Anne-Karin Furunes’ National Monument at Eidsvoll.
 • Opset, Barbro Bredesen (2010). Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument.
 • Opset, Barbro Bredesen (2003). Når dikt og bilder møtes. En flermedial undersøkelse av Stein Mehrens Dikt i bilder og Kjærlighetsdikt.
 • Opset, Barbro Bredesen (2001). Et inntrykk av lekenhet. En samtale med Erlend Loe om montasjeteknikk. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 30- 35
 • Opset, Barbro Bredesen (2000). Bokomtale av Selma Lønning Aarøs Bebudelse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 43- 46
 • Opset, Barbro Bredesen (1999). Generasjon O-fag. Erlend Loes L. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (4), s 60- 62

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:20 PM - Last modified Sep. 13, 2019 2:15 PM