bkj

Contact

Academic interests

 • Didactics of writing and writing development
 • Mother tounge education
 • Sociolonguistics
 • Norwegian language history

Courses taught

 • Master in Norwegian Language Education
 • Master of Special Education, linguistic subjects

Background

 • Cand.philol in Nordic language and literature (1996)
 • Teacher in primary and higher secondary school (1976 - 2003)
 • Counsellor at "Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa" (2006-2010)
 • Author of several textbooks for secondary school and higher education

Appointments 

 • Member of professional board for "Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (2005-2006 and 2010-2015)
 • Member of faculty board at Faculty of Education at Østfold University College (2008-2012)
 • Member of appointments committee at Faculty of Education (2013-2017)
 • Member of appointments committee at Østfold University College (2017-2019)

Publications

 • Jansson, Benthe Kolberg (2017). Rullekaka og kniven. Om skriving i kunst og handverk og mat og helse, I: May Britt Postholm; Thomas Dahl; Erlend Dehlin; Gunnar Engvik; Eirik J. Irgens; Anita Normann & Alex Strømme (red.),  Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028668.  Kapittel 3.  s 85 - 113
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2017). God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  41(1), s 104- 119 Full text in Research Archive.
 • Hjelde, Arnstein & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Language reforms in Norway and their acceptance and use in the Norwegian-American community, In  Language and Nation. Crossroads and Connections.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3497-4.  chapter.  s 297 - 314
 • Andreassen, Ulf Rune & Jansson, Benthe Kolberg (2014). Lese- og skrivevansker, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 9.  s 183 - 217
 • Bjerke, Christian Bjørn; Jansson, Benthe Kolberg & Skjelbred, Dagrun (2014). Norskfaget, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Jansson, Benthe Kolberg; Løvland, Anne & Nohr, Magnus (2014). Digital kompetanse i norskfaget på barnetrinnet, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 6.  s 135 - 158
 • Jansson, Benthe Kolberg & Skjelbred, Dagrun (2014). Grannespråksundervisning, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 13.  s 279 - 289
 • Jansson, Benthe Kolberg (2013). Språknormering, I: Hilde Traavik & Benthe Kolberg Jansson (red.),  Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02104-1.  13.  s 247 - 259
 • Jansson, Benthe Kolberg (2013). Tale og skrift, I: Hilde Traavik & Benthe Kolberg Jansson (red.),  Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02104-1.  Kapittel 12.  s 229 - 245
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012). Tidlig start med skriving på begge målformer, I: Synnøve Matre & Atle Skaftun (red.),  Skriv! Les!.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2870-0.  Del 2.  s 101 - 123 Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Den gode praksisen på ungdomssteget, I: Synnøve Skjong & Benthe Kolberg Jansson (red.),  NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252173260.  Kapittel 8.  s 179 - 202
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet: Korfor det, da?, I: Synnøve Skjong & Benthe Kolberg Jansson (red.),  NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252173260.  Kapittel 7.  s 162 - 178
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Språkleg mangfald i samfunn og skole, I: Synnøve Skjong & Benthe Kolberg Jansson (red.),  NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252173260.  Kapittel 1.  s 13 - 32
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Les for meg! Høgtlesing i barnehagen, I:  Aust i Vika 2009. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 9788299361583.  faglig_bok_forlag.  s 68 - 71
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Nynorskdidaktikk for barnetrinnet, I:  Ord for alt 7. Lærerens bok.  Cappelen Damm AS.  laerebok.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Å oppdage nynorsk i Østfold : tidlig start med nynorsk for elevar med bokmål som hovudmål, I:  Aust i Vika 2009. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 9788299361583.  faglig_bok_forlag.  s 72 - 74
 • Jansson, Benthe Kolberg (2008). Språkforskaren Ivar Aasen i Østfold, I:  Vikværske vegar til målet.  Fylkesmållaget Vikværingen.  faglig_bok_forlag.  s 26 - 27

View all works in Cristin

 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (red.) (2014). Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  328 s.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (red.) (2013). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02104-1.  279 s.
 • Skjong, Synnøve & Jansson, Benthe Kolberg (red.) (2011). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252173260.  264 s.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252170726.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. CD. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252170733. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg; Krogh, Jannik; Michelsen, Per Arne & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Nettstad. Det Norske Samlaget. Show summary

View all works in Cristin

 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2019). Prosjekt STIL2.0. Samarbeidslæring, studentrespons og digitale verktøy. Gjennomføring og resultater.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2019). Rapport frå prosjektet STIL2.0 ved Høgskolen i Østfold. Delrapport i Sluttrapport for “Studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger” (STIL).
 • Jansson, Benthe Kolberg (2019, 22. desember). Ber departementet vurdera strengare norskkrav for lærarstudentar. [Internett].  Khrono.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2019). På sporet av Ingeborg Hoff.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2019). Snakkar Stian "Staysman" Thorbjørnsen Gressvik-dialekt?.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild & Bjerke, Christian Bjørn (2019). Samtalar om språk i skolen.
 • Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Jansson, Benthe Kolberg (2019). Hverandrevurdering av filmede presentasjoner og videoessay i Canvas med verktøyet ARC.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2018). Kva kan vi rapportere frå STIL-prosjektet ved HiØ?.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2018, 15. november). Lærerstudenter lærer ikke å rette på skj-lyd. [Internett].  NRK.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2018). Når fagfellane krev større endringar.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2018). På sporet av Ingeborg Hoff, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2018. Årbok for Østfold Mållag.  Kvitveis forlag.  ISBN 978-82-9991-8664.  Artikkel.  s 20 - 42
 • Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Jansson, Benthe Kolberg (2018). STIL 2.0 - Studieintensive læringsformer 2.0 (foreløpige resultat).
 • Jansson, Benthe Kolberg (2017). Dialekt i Østfold: Frå Hoff (1941) til Imrik (2011) – og kanskje i skolen? Eller: «Det er ikke så mange som sier påse».
 • Jansson, Benthe Kolberg (2017). Dialekt og skole i Østfold.Kva seier lærarar på barnesteget om tilnærming til lokal dialekt i klasserommet..
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Contrastive approach to language and metalinguistic awareness in the Norwegian Subject Curriculum.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Kontrastiv tilnærming til språk i norskfaget.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Presentasjon av femårige lærerutdanninger.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). Samarbeidslæring og studentrespons.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2016). Vurdering av elevtekster.
 • Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted..
 • Traavik, Hilde; Ørvig, Anne & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Trist tellekantsystem. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 30- 30
 • Jansson, Benthe Kolberg (2015). Mormor, Sverre og svensk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-9991-8633.  Artikkel.  s 37 - 44
 • Jansson, Benthe Kolberg (2015). Tidleg start med skriving på "den andre målforma".
 • Jansson, Benthe Kolberg (2015). Vurdering for læring i norskfaget.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2015). Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster.  s 41- 42
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2015). Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2015). Skriving på nynorsk og bokmål på barnetrinnet: Kva fortel tekstane til elevane?.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2014). Skriving på nynorsk og bokmål: Kva kompetanse har elevane?.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2014). Rettskriving og rettskrivingsutvikling, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 8.  s 171 - 181
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2014). Skriving og lesing på bokmål og nynorsk, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 7.  s 159 - 170
 • Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde & Ulland, Gro (2014). Vurdering av skriving og lesing, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 10.  s 219 - 240
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2014). Tidleg start med både nynorsk og bokmål – ein farbar veg?.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2013). Dei fyrste møta. Nynorskopplæring.  ISSN 1890-3975.  (19), s 6- 7
 • Jansson, Benthe Kolberg (2013, 22. mars). Med nynorsk inn i faget – lærebøker på nynorsk i andre fag enn norsk. [Internett].  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa/Skole i praksis.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2013). Norden i lærarutdanninga.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2013). Tidleg start med nynorsk som sidemål.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2013). Norskboka 1: Forord, I: Hilde Traavik & Benthe Kolberg Jansson (red.),  Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02104-1.  Forord.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2013). Norskboka 1: Innledning, I: Hilde Traavik & Benthe Kolberg Jansson (red.),  Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02104-1.  Innledning.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2013). Tett på praksis. Eit forskings- og utviklingsarbeid om tidleg start med skriving og lesing på nynorsk og bokmål.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012, 17. februar). Bør få lære nynorsk.  Nationen.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012, 01. februar). Forundra over brevet frå direktoratet.  Norsk Tidend.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012, 24. januar). Mindre sidemål. [TV].  NRK Østfold.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012). Nynorsk - ja takk!.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012). Om "kunsten å snakke Gressvik-dialekt uten at det blir sjenerende" og historia om ein snarrådig bensinstasjonseigar. Aust i Vika.  ISSN 0809-8727.  s 48- 53
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012). Profesjonsskriving på nynorsk. Ei utprøving ved Høgskolen i Østfold.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2012, 30. januar). Språkstrid. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2012). Early Start with Writing Both Varieties of Written Norwegian.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2012). Lesing og skriving - to sider av same sak. Utdanningsnytt.no.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2012). Tidleg start med nynorsk. Nynorskopplæring.  ISSN 1890-3975.  (14), s 4- 5
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Bokmål + nynorsk = god norskkompetanse. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Kor kan kunnskapsministeren skaffe seg kunnskap om nynorskopplæring?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  41, s 39
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011, 09. mai). Kva seier forskinga om sidemålsopplæringa?. [Radio].  Her og nå, NRK P1 og Kulturnytt, NRK P2.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Lærerutdanningene svarer: Grunnleggende ferdigheter i 5-10 løpet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  35(4), s 12
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Nynorskdidaktikk.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Nynorskdidaktikk når nynorsk er hovudmål.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Nynorskdidaktikk når nynorsk er sidemål.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2011). Tidlig start med skriving på begge målformer.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2011). Literacy på norsk: både nynorsk og bokmål. Kan denne utfordringa møtas med tidlig start med skriving på begge målformer?.
 • Traavik, Hilde & Jansson, Benthe Kolberg (2011). ”Tidleg start” med skriving og lesing på både nynorsk og bokmål – kvifor og korleis?. Show summary
 • Askeland, Norunn; Jansson, Benthe Kolberg & Skjong, Synnøve (2010). Meir språk og sidemål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Askeland, Norunn; Jansson, Benthe Kolberg & Skjong, Synnøve (2010). Norskfaget treng retningslinjer. Nationen.  ISSN 0805-3782. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2010). Nynorsk rettskriving på nytt.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2010). Nynorsk rettskriving på nytt.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2010). Nynorskdidaktikk for grunnskolen.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2010). Nynorskdidaktikk for vidaregåande skole.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Kan dei lese nynorsk i bybarnehagen på Austlandet? Høgtlesing i barnehagen. Nynorskopplæring.  ISSN 1890-3975.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Med rett til fritak Nynorskopplæring for minoritetsspråklige elevar med bokmål som hovudmål.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Nynorsk for alle? Nynorsk for minoritetsspråklige sett i lys av rett til fritak frå vurdering i skriftlig sidemål.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Nynorskdidaktikk Nynorsk som hovudmål og nynorsk som sidemål - rammevilkår og praksis.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Nynorskdidaktikk for lærarstudentar.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2009). Skriving i profesjonssamanheng: med fokus på legeerklæringa Kva formål og funksjon har legeerklæringa, og kva konsekvensar har det for utforminga?.
 • Jansson, Benthe Kolberg (2008). Lærebøker i KRL på nynorsk: Kva seier elevane?. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2008). Med rett til fritak frå vurdering i norsk sidemål. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2008). Står fritak frå vurdering i sidemål i vegen for ei inkluderande skriveopplæring?. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2007). Internett i norskfaget. Show summary
 • Jansson, Benthe Kolberg (2007). Nynorskdidaktikk. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:24 PM - Last modified Oct. 8, 2019 12:41 PM