Bosse Bergstedt

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608076
Study place
Halden
Office nr.
FU1-85

Academic interests

Philosophy of education and history of ideas.

Posthumanist, new materialist and poststructuralist conceptualizations. 

Ontology analyses of knowlede and becoming.

Post-qualitative methodologies and methods.

Affective pedagogy, expressive arts and learning labs.

Educational background

Public school teacher

Teacher in education

PhD teacher in education

Background

1985, Folk High School Teacher

1998, PhD in Education

2003, Associate Professor of Education

2010, Professor of Education

Current positions 

Coordinator of the research group Posthumanistic pedagogy.

Coordinator of the research network Post-approaches to Education.

Member of the research program INTRA - Expressive Arts. Education and  Research.

Reseach groups

Breaking boundaries: Creativity, art and innovation in Education, Practice and Research, Østfold University Collage

Early Childhood Studies (0-3 years), Østfold University Collage

Posthumanistic pedagogy, UCC, Copenhagen.

Post-approaches to Education, NERA, https://neranetwork22.wordpress.com.

INTRA - Expressive Arts. Education and  Research,  http://5ba3bbc315708.yolasitebuilder.loopia.com

Latest publications

Lorentz, Hans, och Bergstedt, Bosse, (2018) "När interkulturella perspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar" i Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter, Frank, Olof och Thalén, Peder, red. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse, red (2017) Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups.

Bergstedt, Bosse och Herbert, Anna (2017) Pedagogik för förändring. Röster som utmanat kunskap och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse och Jober, Anna, red (2016) Kunskap för nya verkligheter. Lunds universitet: Gränsløs, nr 7, 2016. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhälle.

Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse, red (2016) Interkulturella perspektiv.Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.

For more information

ONTOLAB: https://ontolab.cc/

Publications

  • Bergstedt, Bosse (2019). Oskuldens museum.
  • Bergstedt, Bosse (2019). The innocence of objects.
  • Bergstedt, Bosse (2019). Världen kallar fram kunskap. Skola och Samhälle.  ISSN 2001-6727.
  • Johansson, Lotta & Bergstedt, Bosse (2012). The concept of democracy in education: Folkbildning and the state, opposites converge and gets established through the concept of democracy..
Published Feb. 1, 2019 9:52 AM - Last modified Sep. 6, 2019 11:51 AM