Christian Bjørn Bjerke

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608240
+4791556019
Study place
Halden
Office nr.
FU1-82

Academic interests

 • teaching norwegian at beginner´s level
 • norwegian subject curriculum
 • oral language and rethorics
 • litterature didactics
 • drama as teaching method in teaching norwegian subject

Courses taught

Norwegian didactics in teaching education and further education

Background

Work experience

 • assistant professor faculty of education since 2006, assotiated professor since 2016
 • teacher at primary school and upper secondary school, four years

Education

 • Master´s degree in norwegian litterature and language, University og Oslo
 • Teacher education

Awards

 • BELMA (Best European Learning Material Award) 2016

Appointments

 • Head of committees appointed by the Norwegian Faculty og Education, related to the development of the NOrwegian subject curriculum. 
 • Head of "Landslaget for norskundervisning", an organisation for norwegian subject teachers.
 • Head of "Fellesrådet for kunstfagene i skolen", an organisation working for subjects in arts in Norwegian schools
Tags: Ordriket, teaching at beginners level, curriculum

Publications

 • Ulland, Gro & Bjerke, Christian Bjørn (2020). Ordriket Arbeidsbok 3A. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211034786.  120 s.
 • Ulland, Gro & Bjerke, Christian Bjørn (2020). Ordriket Lesebok 1A. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211035547.  120 s.
 • Ulland, Gro & Bjerke, Christian Bjørn (2020). Ordriket Lesebok 3B. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211034731.  173 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Arbeidsbok 1. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211036773.  103 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Arbeidsbok 2A. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211035707.  120 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Arbeidsbok 3B. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211035509.  120 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Bokstavbok 1. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211031761.  120 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Lesebok 2A. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211035622.  128 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Lesebok 3A. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211034694.  151 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn & Hagen, Marit Midbøe (2020). Ordriket Lærerveiledning 3. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211034779.  264 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn; Hagen, Marit Midbøe & Mæhle, Lars (2020). Ordriket Lesebok 1B. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211035585.  120 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Johansen, Ronny (2017). Begynneropplæring i norskfaget. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49746-7.  221 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad & Halland, Anine (2017). Ordriket 7B nynorsk. Fagbokforlaget.  ISBN 9788211017574.  288 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad & Wold Halland, Anine (2017). Ordriket Lærerveiledning 7. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01759-8.  312 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro & Midtbøe Hagen, Marit (2017). Ordriket Lese - og skrivebok. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-02527-2.  112 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad & Wold Halland, Anine (2016). Ordriket Elevbok 7B. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01758-1.  288 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Garmann, Gudrun Areklett & Wold Halland, Anine (2016). Ordriket Elevbok 7A. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01756-7.  288 s.
 • Ulland, Gro; Bjerke, Christian Bjørn; Garmann, Gudrun Areklett; Hagen, Marit Midbøe & Mæhle, Lars (2016). Ordriket, Lærerveiledning 6. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01749-9.  310 s.

View all works in Cristin

 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Bakgrunnen for fagfornyinga. Kva er endra? Grunnlag for endringane..
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Dei nye læreplanane.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen - Hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen - hva betyr endringene på tvers av fag?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen - hva er nytt?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen - informasjon om læreplangruppas forslag.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen og læreplanarbeidet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Fagfornyelsen og norskfaget - orientering om høringsutkastet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Hva betyr Fagfornyelsen for norskfaget? Informasjon om høringsutkastet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Hva er Fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Hva er fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019, 21. mars). Hva er nytt i norsk?. [Internett].  Utdanningsdirektoratets nettsider.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Informasjon om Fagfornyelsen med vekt på barnetrinnet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Informasjon om revisjon av læreplanen i norsk.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Muntlighet i begynneropplæringen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Norskfaget i fagfornyelsen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Ny læreplan i norsk.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Om fagfornyelsen: Den siste oppdateringen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Ordriket - informasjon om verket og presentasjon av nye komponenter.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Presentasjonsbevissthet - Å holde kurs for lærere.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019, 30. mai). Sprsømål og svar om norsk. [Internett].  Utdanningsdirektoratets nettsider.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Utvikling av læreplaner - hvorfor blir planene som de blir?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2019). Å slanke en plan, I: Marte Blikstad-Balas & Kjersti Rognes Solbu (red.),  Det (nye) nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  kapittel 3.  s 47 - 61
 • Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild & Bjerke, Christian Bjørn (2019). Samtalar om språk i skolen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Arbeid med kjerneelementer i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Begynneropplæring i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fagfornyelsen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fagfornyelsen - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fagfornyelsen - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fornyelse av norskfaget - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fornyelsen av norskfaget - hva betyr den for ungdomstrinnet?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fornyelsen av norskfaget - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Fornyelsen av norskplanen i LK06.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Grammatikkverktøyet i Ordriket.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Grammatikkverktøyet i Ordriket.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Grammatikkverktøyet i Ordriket.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Innføring i arbeidet med kjerneelementer i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Innføring i læreverket Ordriket.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Kjerneelementer i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Kjerneelementer i norskfaget - endelig vedtatt i KD.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Litteratur i den fornyede læreplanen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Læreplanutvikling.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Muntlighet på 1.-4.trinn.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Norskfaget - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Norskfaget fornyes nå - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2018). Ordriket - innføring i verket.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Johansen, Ronny (2018). Begynneropplæring i muntlighet.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Pihlstrøm, Jon Trygve (2018). Formidling og pedagogisk ledelse.
 • Ulland, Gro & Bjerke, Christian Bjørn (2018). God skriveopplæring og bruk av mønstertekster.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Den første lese - og skriveopplæringen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Den første lese - og skriveopplæringen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Elevaktive læringsformer i barneskolen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Fagfornyelsen - hva skjer?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Forskning på første lese - og skriveopplæring. Hvor står vi nå?.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Lesing som grunnleggende ferdighet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Muntlighet i norskfaget.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Ordriket - Prisvinnende læreverk.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Ordriket - et prisvinnende læreverk for barneskolen.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Ordriket - verkspresentasjon.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Ordriket - verkspresentasjon.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Vurdering av muntlighet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Vurdering av muntlighet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Vurdering av muntlighet i klasserommet.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2017). Vurdering i muntlighet.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Blikstad - Balas, Marte (2017). Har vi fått det vi ønsket oss?.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Contrastive approach to language and metalinguistic awareness in the Norwegian Subject Curriculum.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Kontrastiv tilnærming til språk i norskfaget.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Presentasjon av femårige lærerutdanninger.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). Samarbeidslæring og studentrespons.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Ulland, Gro & Bjerke, Christian Bjørn (2017). Å skrive i klasserommet..
 • Bjerke, Christian Bjørn (2016). Fremtidens norskfag..
 • Bjerke, Christian Bjørn (2016). Lesing i alle fag - kursdag for Eidsberg kommune.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2016). Muntlighet i klasserom og læreplan.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2016). Muntlighet i klasserom og læreplan.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2016). Ordriket - Verkspresentasjon på Svarttjern skole i Oslo.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Ulland, Gro (2016). Kurs - Verkspresentasjon Ordriket.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Ulland, Gro (2016). Ordriket - Verkspresentasjon.
 • Bjerke, Christian Bjørn & Ulland, Gro (2016). Ordriket - verkspresentasjon.
 • Bjerke, Christian Bjørn (2015). Grunnleggende ferdigheter i LK06.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:20 PM - Last modified Sep. 16, 2019 2:08 PM