Espen Schjetne

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608115
Study place
Halden
Office nr.
F1-068

Academic interests

My research interests include professional ethics, public education and cultural and religious diversity.

Courses taught

Background

I am associate professor with a PhD fram from MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society. I have been a primary school teacher for several years.

Positions held

2020 – 2023            Member of board, Queen Maud University College 
2018 – 2019            Member of ETINED (Council of Europe)
2017 – to date         Chairman of the Faculty board, Faculty of Education
2015 – 2017            Chairman of the  research group "Ethics, Profession and Pedagogics"
2014 – 2016            Member of Union of Education board at Østfold University College
2014 – to date         Leader, Section for Religion and Ethics, Faculty of Education
2002 – 2004            Member of board, MF- Norwegian School of Theology 

Publications

 • Schjetne, Espen & Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2019). Emplotting a privileged position. The construction of the history of secular humanism in Norwegian religious education textbooks. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  s 1- 11 . doi: 10.1080/01416200.2019.1652568 Full text in Research Archive.
 • Schjetne, Espen (2018). Forståelse av mening som mangfoldskompetanse, I: Espen Schjetne & Thor Andre Skrefsrud (red.),  Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  Kapittel 7.  s 112 - 129
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education, In Christopher Martin & Claudia W. Ruitenberg (ed.),  Ethics in Professional Education.  Routledge.  ISBN 978-1138562820.  Kapittel 3.  s 29 - 41 Show summary
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  11(1), s 29- 41 . doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Schjetne, Espen (2014). Kritisk blikk på kritikk: Religionskritikk som balansekunst i den offentlige skolen, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  kapittel 9.  s 153 - 176
 • Schjetne, Espen (2014). "Vag" karakter- og holdningsdannelse i den offentlige skolen: Forsvar for en legitim og meningsfull moraloppdragelse, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  kapittel 6.  s 109 - 124
 • Schjetne, Espen (2008). Forplantningslære og folkemoral : IKOs visjon for forplantningslære i folkeskolen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  59(2), s 113- 125

View all works in Cristin

 • Schjetne, Espen & Skrefsrud, Thor Andre (red.) (2018). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  312 s.
 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.

View all works in Cristin

 • Schjetne, Espen (2018). Å være lærer i en mangfoldig skole.
 • Schjetne, Espen & Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Legitimering av KRLE-faget i en ny tid.
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). Aakvaag surrer med religionsbegrepet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (21)
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). KRLE når Gud er død. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (23)
 • Schjetne, Espen & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Mangfoldig skole - bred kompetanse, I: Espen Schjetne & Thor Andre Skrefsrud (red.),  Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Schjetne, Espen (2016). Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(2), s 87- 91 Show summary
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen & Afdal, Geir (2016). Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 64- 67
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine & Afdal, Geir (2016). Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 60- 62
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir & Johannesen, Nina (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5.
 • Schjetne, Espen (2015). Etikk i pedagogisk praksis.
 • Schjetne, Espen (2015). Invisible Professionalism made Visible. The Professional Ethics of Preschool Teachers.
 • Schjetne, Espen & Anker, Trine (2015). Presentasjon av prosjektet Etikk i pedagogiske praksiser.
 • Schjetne, Espen & Thomas, Andrew (2015). Religion og etikk i videregående skole. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2)
 • Schjetne, Espen (2014). Religionsundervisning i en flerkulturell skole: Hvordan har undervisningen i religion vært før, og hvordan er den nå?.
 • Schjetne, Espen (2012). Commonplace Moral Education in State Schools.
 • Schjetne, Espen (2011). Autonomi og sosial kompetanse : moraloppdragelse i den offentlige grunnskolens seksual-og samlivsundervisning. Show summary
 • Schjetne, Espen (2006). Willy Pedersen: Nye seksualiteter. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  141(5), s 125- 127
 • Schjetne, Espen (1994). Kirke i folkets helhetsliv : en analyse av Jens Gleditsch' forståelse av folkekirken.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:20 PM - Last modified Jan. 13, 2020 8:36 PM