Geir Sigmund Afdal

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608227
Study place
Halden
Office nr.
A1-024

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  11(1), s 29- 41 . doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir & Johannesen, Nina (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5.
 • Holmqvist, Morten & Afdal, Geir (2015). Modes of learning and the making of religion : the Norwegian and Finnish curricula for confirmation. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  28(1), s 1- 20
 • Nygaard, Marianne Rodriguez & Afdal, Geir (2015). Caring to know or knowing to care? The relationship between knowledge creation and caring in the theological education of Christian social work professionals. Journal of Adult Theological Education.  ISSN 1740-7141.  12(1), s 16- 29 . doi: 10.1179/1740714115Z.00000000033
 • Afdal, Geir (2014). Etiske og pedagogiske logikker, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 2.  s 30 - 51
 • Afdal, Geir (2014). Modes of learning in religious education. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200. . doi: 10.1080/01416200.2014.944095
 • Afdal, Geir (2014). Pedagogisk hverdagsetikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 11.  s 200 - 224
 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.
 • Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita & Singleton, Vicky (2014). Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge.  ISSN 0961-754X.  20(1), s 172- 192 . doi: 10.1215/0961754X-2374817
 • Afdal, Geir (2013). Religion som bevegelse : læring, kunnskap og mediering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02128-7.  250 s.
 • Afdal, Geir Sigmund (2013). Danningens objektivitet : trialogiske perspektiver på religion, filosofi og etikk i barnehagen, I: Maria Øksnes & Kjetil Steinsholt (red.),  Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36860-9.  Kapittel.  s 188 - 204
 • Afdal, Geir Sigmund (2013). De store spørsmål og de små samtaler : læreren som leder og deltager i arbeid med religion, I: Hanne Christensen & Inger Ulleberg (red.),  Klasseledelse, fag og danning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42558-3.  Kapittel 12.  s 191 - 210
 • Afdal, Geir Sigmund (2012). Supervision as moral activity : moral theories as mediating artifacts in the practice of supervision. Reflective practice : formation and supervision in ministry.  ISSN 0160-7774.  32, s 238- 255
 • Afdal, Geir Sigmund (2011). Veiledning som moralsk virksomhet, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kap. 7.  s 124 - 139
 • Afdal, Geir (2010). The maze of tolerance, In Kate Engebretson; Marian de Souza; Gloria Durka & Liam Gearon (ed.),  International Handbook of Inter-religious Education.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9273-2.  Kap..  s 597 - 615
 • Afdal, Geir (2010). Toleranse som filosofisk og diskursivt grenseobjekt, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  Kap..  s 21 - 32
 • Afdal, Geir Sigmund (2010). Researching religious education as social practice. Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2474-6.  159 s.
 • Afdal, Hilde & Afdal, Geir (2010). The hidden context : the dilemma of context in social and educational research, In Sigmund Kvam; Karen Patrick Knutsen & Peter Langemeyer (ed.),  Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2253-7.  Kap..  s 51 - 70
 • Afdal, Geir (2009). Test - og bli best? : norske skoler som aktører i det globale konkurransemarkedet, I: Trygve Bergem & Svein Helgesen (red.),  Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-616-9.  Kapittel.  s 65 - 79
 • Afdal, Geir (2008). Neo-Aristotelianism and the practice of theorizing religious education, In Heinz Streib; Astrid Dinter & Astrid Söderblom (ed.),  Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches – Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-16377-5.  kap.  s 323 - 333
 • Afdal, Geir (2008). Religious education as a research discipline: an activity theoretical perspective. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  30(3), s 199- 210 . doi: 10.1080/01416200802170086

View all works in Cristin

 • Afdal, Geir Sigmund (2019). Ethical logics in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  84(August), s 118- 127 . doi: 10.1016/j.tate.2019.05.009
 • Forsström, Sanna Erika & Afdal, Geir Sigmund (2019). Learning mathematics through activities with robots. Digital Experiences in Mathematics Education.  ISSN 2199-3246.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s40751-019-00057-0
 • Afdal, Geir Sigmund (2018). Mellom effektivitet og verdier? : om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier, I: Espen Schjetne & Thor Andre Skrefsrud (red.),  Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  Kapittel 13.  s 220 - 237
 • Afdal, Hilde Wågsås & Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(1), s 105- 124 . doi: 10.1177/1474904118797733
 • Anker, Trine & Afdal, Geir (2018). Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education.  ISSN 0305-7240.  47(1), s 48- 62 . doi: 10.1080/03057240.2017.1360847
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education, In Christopher Martin & Claudia W. Ruitenberg (ed.),  Ethics in Professional Education.  Routledge.  ISBN 978-1138562820.  Kapittel 3.  s 29 - 41 Show summary
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  11(1), s 29- 41 . doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Holmqvist, Morten & Afdal, Geir (2015). Modes of learning and the making of religion : the Norwegian and Finnish curricula for confirmation. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  28(1), s 1- 20
 • Nygaard, Marianne Rodriguez & Afdal, Geir (2015). Caring to know or knowing to care? The relationship between knowledge creation and caring in the theological education of Christian social work professionals. Journal of Adult Theological Education.  ISSN 1740-7141.  12(1), s 16- 29 . doi: 10.1179/1740714115Z.00000000033
 • Afdal, Geir (2014). Etiske og pedagogiske logikker, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 2.  s 30 - 51
 • Afdal, Geir (2014). Modes of learning in religious education. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200. . doi: 10.1080/01416200.2014.944095
 • Afdal, Geir (2014). Pedagogisk hverdagsetikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 11.  s 200 - 224
 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita & Singleton, Vicky (2014). Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge.  ISSN 0961-754X.  20(1), s 172- 192 . doi: 10.1215/0961754X-2374817
 • Afdal, Geir Sigmund (2013). Danningens objektivitet : trialogiske perspektiver på religion, filosofi og etikk i barnehagen, I: Maria Øksnes & Kjetil Steinsholt (red.),  Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36860-9.  Kapittel.  s 188 - 204
 • Afdal, Geir Sigmund (2013). De store spørsmål og de små samtaler : læreren som leder og deltager i arbeid med religion, I: Hanne Christensen & Inger Ulleberg (red.),  Klasseledelse, fag og danning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42558-3.  Kapittel 12.  s 191 - 210
 • Holmqvist, Morten & Afdal, Geir Sigmund (2013). Learning to become a youth minister : how youth ministry as a profession relates to youth ministry as an academic discipline. Prismet.  ISSN 0032-8847.  64(2), s 95- 105 Show summary
 • Nygaard, Marianne Rodriguez & Afdal, Geir Sigmund (2013). Deacons' professional practice as knowledge creation : taking "see-judge-act" a step further. Prismet.  ISSN 0032-8847.  64(2), s 107- 121 Show summary
 • Afdal, Geir (2011). Teologi som teoretisk og praktisk aktivitet. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  82(2), s 87- 109
 • Afdal, Geir Sigmund (2011). Hvordan skjer læring i menigheter?. Halvårsskrift for praktisk teologi.  ISSN 0800-6857.  28(2), s 30- 31
 • Afdal, Geir Sigmund (2011). Veiledning som moralsk virksomhet, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kap. 7.  s 124 - 139
 • Afdal, Geir (2010). The maze of tolerance, In Kate Engebretson; Marian de Souza; Gloria Durka & Liam Gearon (ed.),  International Handbook of Inter-religious Education.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9273-2.  Kap..  s 597 - 615
 • Afdal, Geir (2010). Toleranse som filosofisk og diskursivt grenseobjekt, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  Kap..  s 21 - 32
 • Afdal, Hilde & Afdal, Geir (2010). The hidden context : the dilemma of context in social and educational research, In Sigmund Kvam; Karen Patrick Knutsen & Peter Langemeyer (ed.),  Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2253-7.  Kap..  s 51 - 70
 • Afdal, Geir (2009). Religionspedagogikk som forskningsfag i kunnskapsøkonomiens tidsalder. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(4), s 211- 224 Show summary
 • Afdal, Geir (2009). Test - og bli best? : norske skoler som aktører i det globale konkurransemarkedet, I: Trygve Bergem & Svein Helgesen (red.),  Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-616-9.  Kapittel.  s 65 - 79
 • Afdal, Geir (2008). Læring er en risikosport, I: Dag Stange (red.),  Størst av alt : sammen om trosopplæring.  Kirkerådet.  faglig_bok_institusjon.  s 16 - 17 Show summary
 • Afdal, Geir (2008). Menigheten som lærende fellesskap? : sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet.  ISSN 0032-8847.  59(4), s 227- 245
 • Afdal, Geir (2008). Neo-Aristotelianism and the practice of theorizing religious education, In Heinz Streib; Astrid Dinter & Astrid Söderblom (ed.),  Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches – Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-16377-5.  kap.  s 323 - 333
 • Afdal, Geir (2008). Religious education as a research discipline: an activity theoretical perspective. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  30(3), s 199- 210 . doi: 10.1080/01416200802170086
 • Afdal, Geir (2008). Värde utan grund - men med begrundning?, I: Susanne Olsson & David Thurfjell (red.),  Hermeneutik, didaktik och teologi. En vänbok til Björn Skogar.  Susanne Olsson & David Thurfjell.  kap.  s 87 - 96
 • Børresen, Beate; Selnes, Kjartan & Afdal, Geir (2008). Å se det felles i det forskjellige. Prismet.  ISSN 0032-8847.  59(3), s 152- 164
 • Afdal, Geir (2007). Participative research in religious education : an argument for a dialectical understanding of theory and practice, In  Researching RE teachers. RE teachers as researchers.  Waxmann Verlag.  s 93 - 107 Show summary
 • Afdal, Geir (2005). Ikt og skole: Praksis og teori i lokalt og globalt perspektiv, I: Geir Afdal (red.),  IKT i læringsrommet. IKT, lokal skolepraksis og globalisering.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 8278251762.  faglig_bok_institusjon.  s 7 - 11
 • Afdal, Geir (2005). Ikt: Porten til det tidløse - eller tidsfordriv, I:  IKT i læringsrommet: IKT, lokal skolepraksis og globalisering.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 191 - 204
 • Afdal, Geir (2005). Kontekstuell religionsdidaktikk. Religionspedagogikk for en flerkulturell skole?. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  7(01.feb), s 3- 17 Show summary
 • Afdal, Geir (2004). Facts, values and moral education. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  24(Vol. 24, nr 3), s 195- 211 Show summary

View all works in Cristin

 • Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (red.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.
 • Afdal, Geir (2013). Religion som bevegelse : læring, kunnskap og mediering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02128-7.  250 s.
 • Afdal, Geir Sigmund (2010). Researching religious education as social practice. Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2474-6.  159 s.
 • Afdal, Geir (2006). Tolerance and curriculum : conception of tolerance in the multicultural unitary Norwegian compulsory school. Waxmann Verlag.  ISBN 9783830917045.  365 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Afdal, Geir Sigmund (2020). De store spørsmål og de små samtaler : læreren som leder og deltager i arbeid med religion, I: Hanne Christensen & Inger Ulleberg (red.),  Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531871.  Kap. 12.  s 202 - 219
 • Afdal, Geir Sigmund (2019). Trond Eilliv Hauge: Å planlegge og designe undervisning. Prismet.  ISSN 0032-8847.  70(2), s 177- 178
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Schjetne, Espen (2016). Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(2), s 87- 91 Show summary
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen & Afdal, Geir (2016). Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 64- 67
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine & Afdal, Geir (2016). Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 60- 62
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir & Johannesen, Nina (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5.
 • Anker, Trine & Afdal, Geir (2015). “I stopped crossing the street on red. I am a teacher.” The making of professional ethics in teacher education and teacher practice.
 • Anker, Trine & Afdal, Geir (2015). In a hybrid voice: Latour on Religion.
 • Afdal, Geir (2014). Kronikk: Menigheter i bevegelse?. Lys og Liv.  ISSN 0803-1657.  80(2), s 16- 17
 • Afdal, Geir (2013). Hvor går RLE-faget?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  25(3), s 12- 14
 • Afdal, Geir; Gravem, Peder; Pettersen, Erling; Bråten, Oddrun Marie Hovde & Lied, Sidsel (2013). KrFs kunststykke. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Afdal, Geir Sigmund (2012). Supervision as moral activity : moral theories as mediating artifacts in the practice of supervision. Reflective practice : formation and supervision in ministry.  ISSN 0160-7774.  32, s 238- 255
 • Afdal, Geir Sigmund (2011). Toleranse som beveger?. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  44(2), s 70- 79
 • Afdal, Geir (2010). Anders Molander og Lars Inge Terum (red.): Profesjonsstudier. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(1), s 69- 73
 • Afdal, Geir (2010). Harald Hegstad, Anne Schanche Selbekk og Olaf Aagedal: Når tro skal læres: sju fortellinger om lokal trosopplæring. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(3), s 235- 237
 • Afdal, Geir (2009). Kronikk : Hvorfor skal vi ha religionsundervisning i offentlig skole?. Lys og Liv.  ISSN 0803-1657.  75(1), s 16- 17
 • Skeie, Geir; Lied, Sidsel; Leganger-Krogstad, Heid & Afdal, Geir (2009). Gode lærere må kunne livssyn. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 3 Show summary
 • Afdal, Geir (2008). Etikk i planleggingen : fundament, ferniss eller armering?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (1), s 4- 11
 • Afdal, Geir (2008). Fragmentert dannelse eller dannelse av fragmenter? : om dannelse, religion, "vår tid" og vårt sted. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  20(4), s 58- 69
 • Afdal, Geir (2008). Læring i menigheten eller for livet?. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  143(19), s 493- 494
 • Afdal, Geir (2007). Globalization, economic educational discourse and analytical language in RE-research. Show summary
 • Afdal, Geir (2007). Legitimering av religion som fag i den flerkulturelle skolen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 62- 67 Show summary
 • Afdal, Geir (2006). Debatt: Toleranse som flertallstyranni?. Show summary
 • Afdal, Geir (2006). En undervisningsbasert forskning?.
 • Afdal, Geir (2006). Førskolelæreryrket: Funksjonær eller profesjon?.
 • Afdal, Geir (2006). Kristen etikk : kontekstualisme vs universalisme.
 • Afdal, Geir (2006). Lærerpraksis som teoretisk ressurs.
 • Afdal, Geir (2006). Offentlig planlegging og etikk.
 • Afdal, Geir (2006). Ontologisk etikk: Løgstrup og modernitet.
 • Afdal, Geir (2006). Practice as theoretical resource. Show summary
 • Afdal, Geir (2006). Tenkere i vår tid: K. E. Løgstrup. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 49- 51
 • Afdal, Geir (2006). Tolerance as negotiating difference, In  NERA's 34th Congress, Örebro 9-11 March, 2006 ABSTRACTS.  NERA.
 • Afdal, Geir (2006). Tolerance as negotiating difference Tolerance theory meets empirical tolerance.
 • Afdal, Geir (2006). Toleranse, mer enn overbærenhet?.
 • Afdal, Geir (2005). Analysefasen i kvalitativ forskning.
 • Afdal, Geir (2005, 17. september). Doktor i toleranse.
 • Afdal, Geir (2005, 09. september). Doktorgrad i teologi.
 • Afdal, Geir (2005). Etikk i forsvaret.
 • Afdal, Geir (2005). Etikk i planleggingen.
 • Afdal, Geir (2005). Etikk og krig.
 • Afdal, Geir (2005). FOU – publisering - en kort redegjørelse.
 • Afdal, Geir (2005, 10. september). Helt konge på toleranse.
 • Afdal, Geir (red.) (2005). IKT i læringsrommet. IKT, lokal skolepraksis og globalisering. Show summary
 • Afdal, Geir (2005). Kan vi undervise moral?.
 • Afdal, Geir (2005). Kontekstuell religionsdidaktikk - hva er det?.
 • Afdal, Geir (2005). Krl etter dommen.
 • Afdal, Geir (2005). Lærerpraksis som teoretisk ressurs.
 • Afdal, Geir (2005). Publish or perish?!.
 • Afdal, Geir (2005). Religionspedagogikk som vitenskap. Et aktivitetsteoretisk perspektiv.
 • Afdal, Geir (2005). Strategier for bruk av digitale programmer for kvalitativ analyse.
 • Afdal, Geir (2005). Tolerance and curriculum. Conceptions of tolerance in the multicultural unitary Norwegian compulsory school. Show summary
 • Afdal, Geir (2005). Tolerance as negotiating difference. Tolerance theory meets empirical tolerance.
 • Afdal, Geir (2005, 25. oktober). Toleranse - en siste utvei? Tro, etikk, eksistens.
 • Afdal, Geir (2005). Value dimensions on education in plurality. Show summary
 • Afdal, Geir (2004). Analyzing moral education - A typology.
 • Afdal, Geir (2004). Etikk for lærere i den flerkulturelle skolen.
 • Afdal, Geir (2004). IKT, globalisering og lærerutdanning. En respons.
 • Afdal, Geir (2004). On social competence and multiculturalism. Social competence as response to moral difference in multicultural educational contexts [Online].
 • Afdal, Geir (2004). Social competance as response to moral difference in multicultural educational contexts.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:23 PM - Last modified June 12, 2018 4:23 PM