Hilde Wågsås Afdal

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608228
+4797566558
Study place
Halden
Office nr.
E1-054

Academic interests

My main research interests are: teachers’ professional knowledge; teacher education; teachers‘ professional values; knowledge in curricula for professional programs; and comparing and contextualizing.

Educational background

 • Teacher education
 • MA Multicultural- and International Education
 • PhD in Education

Teaching experience

I have been a teacher in primary education and adult education for 15 years. In higher education I have been teaching the course Science of Education or (pedagogy) in the teacher education program for Differentiated Primary and Lower Secondary Teacher Education Programs fpr Years 1-7 and 5-10, since 2006. The programs has varied in content and structure over the years due to national curriculum changes, but I have taught all the different modules. Most academic years I have been course leader for at least one module, designing the teaching plans and serving as the primary contact person for our students.

I have also taught the course Multicultural Studies (60 ECT at the bachelor level) and the master program Multicultural and Inclusive Education. In the latter program, I have supervised master students.

After completing my doctoral work, I have been invited to teach courses at PhD level at various higher education institutions in Norway, including University of Oslo, OsloMet and University of South-Eastern Norway.  I have thought on the topics: Higher Education Policy Development; Political versus academic anchored policy making processes; Writing the extended abstract; Teachers’ Knowledge structures and professional identity; Comparison in Qualitative Research; Reflexivity and Quality in Research and Research Ethics

Research projects/groups

Publications

 • Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Odberg & Afdal, Hilde Wågsås (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  6 . doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030
 • Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  42(2), s 258- 275 . doi: 10.1080/02619768.2019.1566316
 • Afdal, Hilde Wågsås (2018). Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis, I: Espen Schjetne & Thor Andre Skrefsrud (red.),  Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  15.  s 254 - 272
 • Afdal, Hilde Wågsås & Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(1), s 105- 124 . doi: 10.1177/1474904118797733
 • Afdal, Hilde Wågsås & Damsa, Crina I. (2018). Research-Based Education: An Exploration of Interpretations in Two Professional Higher Education Programmes., In Peter Maassen; Monika Nerland & Lyn Yates (ed.),  Reconfiguring Knowledge in Higher Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  8.  s 129 - 148
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  74, s 215- 228 . doi: 10.1016/j.tate.2018.05.011
 • Johansen, Gerd & Afdal, Hilde Wågsås (2018). Comparing and discussing positions on scientific literacy in teacher education and lower secondary school curricula. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  17(2), s 99- 126 . doi: 10.26803/ijlter.17.2.7 Full text in Research Archive.
 • Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås & Elken, Mari (2018). Multiple Institutional Logics in National Curricula: The Introduction of Learning Outcomes in Teacher Education and Engineering Education in Norway, In Peter Maassen; Monika Nerland & Lyn Yates (ed.),  Reconfiguring Knowledge in Higher Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  Chapter 4.  s 65 - 81
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education, In Christopher Martin & Claudia W. Ruitenberg (ed.),  Ethics in Professional Education.  Routledge.  ISBN 978-1138562820.  Kapittel 3.  s 29 - 41 Show summary
 • Afdal, Hilde Wågsås (2016). “Research-based” and “profession-oriented” as prominent knowledge discourses in curriculum restructuring of professional programs. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  Published ahead of print . doi: 10.1007/s10734-016-9998-7
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  11(1), s 29- 41 . doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Det gode og det rette i profesjonsutøvelsen – hvordan blir det til? Et diskursanalytisk blikk på utviklingen av den etiske plattformen for lærerprofesjonene, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  9.  s 89 - 107
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Fra politikk til praksis - konstruksjon av læreres profesjonelle kunnskap.. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  98(6), s 469- 481
 • Afdal, Hilde Wågsås & Nerland, Monika (2014). Does Teacher Education Matter? An Analysis of Relations to Knowledge among Norwegian and Finnish Novice Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(3), s 281- 299 . doi: 10.1080/00313831.2012.726274
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). Policy making processes with respect to teacher education in Finland and Norway. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  65(2), s 167- 180 . doi: 10.1007/s10734-012-9527-2
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Knowledge in teacher education curricula: Examining differences between a research-based program and a general professional program. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3-4), s 245- 261
 • Afdal, Hilde Wågsås (2011). Profesjon som kunnskapskultur, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 9.  s 159 - 178
 • Afdal, Hilde & Afdal, Geir (2010). The hidden context : the dilemma of context in social and educational research, In Sigmund Kvam; Karen Patrick Knutsen & Peter Langemeyer (ed.),  Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2253-7.  Kap..  s 51 - 70
 • Afdal, Hilde (2004). Hvordan møter det norske samfunnet høyere utdannede innvandrere - anerkjennelse eller stigmatisering?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  88(02.mar), s 115- 127

View all works in Cristin

 • Bjordal, Fred Rune & Afdal, Hilde Wågsås (2020). Teachers' professional knowledge in policy documents concerning digitalisation of Norwegian and Swedish compulsory school.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2019). Profesjonsetikk for ledere.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2019). Profesjonsetikk for lærere.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Bjordal, Fred Rune (2019). 5-årig grunnskolelærerutdanning på masternivå - ny og utfordrende. Et følgeforskningsprosjekt ved Høgskolen i Østfold. Delrapport 1.. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge. 35.
 • Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen & Wernø, Ida Lyngstad (2019). Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.
 • Trippestad, Tom Are & Afdal, Hilde Wågsås (2019). Etiske problemer knyttet til programmer som skal motvirke mobbing. Utdanningsnytt.no. Show summary
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2017). Praksis i grunnskolelærerutdanningene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Damsa, Crina I. (2017). Research-based teacher education and engineering education.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås & Bjerke, Mari Oberg (2017). Basic skills beyond the school subjects? What do 1st-4th grade teachers identify and approach as ‘basic skills’?.
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Schjetne, Espen (2016). Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(2), s 87- 91 Show summary
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen & Afdal, Geir (2016). Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 64- 67
 • Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Haug, Peder; Nordahl, Thomas & Afdal, Hilde Wågsås (2016). Styrk pedagogikken!. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 6
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine & Afdal, Geir (2016). Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 60- 62
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir & Johannesen, Nina (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2015). Research-based teacher education. Research methods as boundary objects.
 • Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås & Elken, Mari (2015). When the logics of employability and learning outcomes align: The case of two professional study programs in Norwegian higher education.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Analyzing and discussing national program change processes as part of a wider societal knowledge space.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Comparison in research.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Forskningsetikk.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). HEDDA Monthly Literature Tips: Comparing university organizations across boundaries.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Kultur og anerkjennelse i en tid med radikalisering.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). PROGRAM CHANGE PROCESSES, PRIOFESSIONAL EDUCATION AS PART OF A WIDER KNOWLEDGE SPACE.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2014). Research based and practice oriented –challenges in the knowledge space of professional programs.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Anker, Trine (2014). Reflexivity and Quality in Research.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). 1800 studenter kjemper om 120 studieplasser for å bli lærer. [Internett].  Aftanposten.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). A comparative analysis of teacher education policy in Norway and Finland.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 02. september). Akutt lærermangel om få år. [Internett].  NRK Østfold - publiser på nett.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 11. september). Akutt lærermangel om få år.  Rakkestad avis.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). Der bare 1 av 15 kommer gjennom nåløyet for å bli lærer. [Internett].  MSN.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 29. januar). Disse skal lære Jens å lage verdens beste skole. [Internett].  NRK.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 03. september). Enorm etterspørsel etter lærere.  Halden arbeiderblad.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). Flere vil bli lærere I Norge.  Bergens Tidende.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). Flere vil bli lærere også i Norge.  Stavanger Aftenblad.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). Flere vil bli lærere også i Norge.  Adresseavisen.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). Forskningsetikk.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 26. august). Hva kan vi lære av Finland?.  Aftenposten.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). Lærerutdanningens kunnskapsgrunnlag – en sammenligning av lærerutdanningen i Norge og Finland. Allmennlærerutdanning versus forskningsbasert lærerutdanning.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). Politically versus academically anchored policy making processes; teacher education policy in Finland and Norway compared.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 30. januar). Stoltenberg på skolebesøk i Finland. [TV].  NRK.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013). Store forskjeller mellom norsk og finsk lærerutdanning. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 19. august). Uten politisk innblanding.  Aftenposten.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 30. januar). Venstre: – Lærdommen ble igjen i Finland. [Internett].  NRK.no.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 02. september). Vil at fagfolk skal bestemme hvordan lærerutdanningen skal være. [Radio].  NRK Østfold - radio.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2013, 16. desember). Østfoldforskere skal følge profesjonsetikken. [Internett].  Utdanningsforbundet.no.
 • Johansen, Gerd & Afdal, Hilde Wågsås (2013). Knowledge structures and tensions in science curricula – the cases of Norwegian secondary school and teacher education.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Big differences in Finnish and Norwegian teacher education. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Constructing knowledge for the teaching profession. A comparative analysis of policy making, curricula content, and novice teachers’ knowledge relations in the cases of Finland and Norway. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 161.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Constructions of knowledge for the teaching profession: Analyzing policy-making, curricula content and novice teachers stories in Norway and Finland. Show summary
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Different approaches to teacher education policy in Finland and Norway. Show summary
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Does Teacher Education Matter? An Analysis of Relations to Knowledge among Norwegian and Finnish Novice Teachers.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Does Teacher Education Matter?Teachers knowledge relations and the epistemic profile of the teacher education program.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Politically versus academically anchored policy making processes; teacher education policy in Finland and Norway compared.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2012). Studying abroad,- a cultural perspective.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Maassen, Peter (2012). Politically versus academically anchored policy making processes; teacher education policy in Finland and Norway compared.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Nerland, Monika (2012). Teachers’ knowledge relations: An analysis of relations to knowledge among Norwegian and Finnish novice teachers.
 • Afdal, Hilde Wågsås (2011). Searching for Knowledgeable Teachers in Curricula: comparing Norwegian and Finnish Teacher Education Curricula.
 • Afdal, Hilde (2010). Policy processes for teacher education:The case of Norway and Finland. Show summary
 • Afdal, Hilde (2010). Teacher knowledge in Norway and Finland, - Historical, institutional and personal accounts. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:26 PM - Last modified Mar. 16, 2020 3:02 PM