Inger Martine Mosfjeld

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Doctoral Research Fellow
Contact
+4769608195
Study place
Halden
Office nr.
EU1063

Academic interests

I study Norwegian as a second language:

 • PhD-project (November 2018 - November 2021): Assessing the language and writing development of students with Norwegian as a second language: A study of the teacher's competence, tools and metalanguage.

Courses taught

I teach Norwegian courses on linguistic topics, mainly these subjects:

 • Second language teaching
 • Grammar
 • Children's language development

Background

Norwegian and English teacher, upper secondary school

Language Studies with Teacher Education, Master's thesis in Scandinavian Language

 

Publications

View all works in Cristin

 • Mosfjeld, Inger Martine (2019). Kartleggingsverktøy i skolen: En nærstudie av lovverk og praksis.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Show summary
 • Mosfjeld, Inger Martine (2018). Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Alle lærere er andrespråkslærere.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barn, elever og deltakere som andrespråksinnlærere.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Startalder og andrespråkstilegnelsesprosessen av finitthet i norsk som andrespråk.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Buskerud.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2015). Startalder og andrespråkstilegnelse.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:21 PM - Last modified Sep. 3, 2019 4:25 PM