Kjartan Belseth

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608369
+4746684317
Study place
Halden
Office nr.
C2-038

Academic interests

Cultural-, language-, religious- and ethnic diversity. Inclusive practices. The Kindergarten teacher as a professional with "educational wisdom".

Courses taught

I teach pedagogy in the Early Childhood Education programme.

In the year of study 2019/2020 I teach the following subjects:

 • Children's development, play and learning 1
 • Arts, culture and creativity
 • Language, text and mathematics
 • Bachelor thesis
   
 • Class coordinator 17BLU-D (3rd year, part time), and part class coordinator 19BLU (1st year, full time), together with Beate Lund
 • Team leader for Arts, culture and creativity

Background

I hold a Bachelor's degree in Early Childhood Education from Oslo University College. As a part of my undergrad I did two exchange studies: A two month field placement at Hong Kong Institute of Education, as well as a full semester at Georgia State University in Atlanta, GA, USA.

I hold a Master's degree in Early Childhood Pedagogy, from Oslo and Akershus University College.

I have supplementary education in supervising and mentoring (module 1) from Oslo and Akershus University College.

I have 10 years of experience from teaching Kindergarten/pre-K, primarily as a Kindergarten teacher. In addition, I also worked two years as a supervisor/practice teacher for Oslo and Akershus University College with undergraduate students having field placement in my Kindergarten.

Has been working as Assistant Professor in Early Childhood Education at Østfold University College since August 2014.

Research

My research focus areas are primarly religion, diversity and bilingualism.

Projects

 • Religion in the Kindergarten
 • Is there room for religion as part of the Kindergarten? (done by fall 2019)
 • Intellectual freedom in the Kindergarten (in process)
 • Bilingual children in the Kindergarten (in process)

Awards

Nominated for Årets barnehageinspirator 2017

Publications

 • Belseth, Kjartan Andersen (2018). "Flerkulturelle" perspektiver, som åbner for alternativ praksis, I:  Velkommen til daginstitutionen! Den gode indkjøring - for både børn og voksne.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788771585742.  Kapittel 6.  s 85 - 98
 • Hatlem, Marianne & Belseth, Kjartan Andersen (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære", I: Eli Kari Høihilder & Hanne Lund-Kristensen (red.),  Praksisbarnehagen: En arena for læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491830.  Kapittel 5.  s 76 - 89

View all works in Cristin

 • Belseth, Kjartan (2020). Når barns rett til lek blir truet.
 • Belseth, Kjartan (2020). På vei mot et klasseskille i barnehagen?. barnehage.no.
 • Belseth, Kjartan & Barocsai, Edit (2020). Musikkens verdi for flerspråklige barns andrespråk i barnehagen. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Belseth, Kjartan (2019). Hverdagspluralisme i barnehagen. Er det rom for religion i barnehagen?.
 • Belseth, Kjartan (2019). Kan vi snakke om mobbing i barnehagesammenheng?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Belseth, Kjartan (2019). Når barns rett til lek blir truet.
 • Belseth, Kjartan & Auset, Helene Storstrøm (2019). Varsel i praksis.
 • Belseth, Kjartan & Jerkrot, Jenny Hellesnes (2019). Måltidet i barnehagen - en inkluderende arena?. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  36(3), s 80- 85
 • Belseth, Kjartan (2018). "He doesn't have any language" Multilingual children as "the other".
 • Belseth, Kjartan (2018). Leder av den 3. konferansen av "Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – Kollektive læringsprosesser".
 • Belseth, Kjartan Andersen (2017). "Hvem skal ta seg av de andre 12 barna?" Om å befinne seg i mellomrommet mellom profesjonalitet, oppmerksomhet og følelsen av å ikke strekke til. barnehage.no.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). De yngste barnas rettigheter som medborgere. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 50- 53
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Innføring av en veiledende språknorm i barnehagen marginaliserer flerspråklige barn. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Leder av parallellsesjon og deltaker i konferansens arbeidsgruppe.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Lek i et inkluderende fellesskap: "Flerkulturelle" perspektiver på kulturelt mangfold og lek.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Mangfold i barnehagen.
 • Belseth, Kjartan Andersen & Bekkevold, Asbjørg Irene (2016). Teamarbeid i barnehagen - Å spille hverandre gode.
 • Belseth, Kjartan Andersen & Skogsberg, Trude (2016). Regjeringens manglende kompetanse. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  33(2), s 79- 80
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). De yngste barnas språk og uttrykk.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Den "flerkulturelle" barnehagen. Mangfold og inkludering.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Noen "flerkulturelle" perspektiver som åpner for alternative praksiser, I:  Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244622363.  Kapittel 6.  s 69 - 79
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Ny barnehagelov gir etiske dilemmaer. Sarpsborg Arbeiderblad.  85(4), s 8- 9
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Politikernes misoppfattede barnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  147(1), s 53- 53
 • Belseth, Kjartan Andersen & Lunde, Merete Ellen (2015). Troubling and transforming the traditional way of teaching in ECE. A reconceptualizing practice by re-thinking our role as educators in pedagogy.
 • Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen & Nyhus, Mette Røe (2015). ”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2014). Barnehagelæreren i den "flerkulturelle" barnehagen.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2014). "Da Bente møtte Shahid..." - Kroppsspråk i møte med «flerkulturelle» foreldre. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  30(4), s 58- 60
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). "I barnehagen skal vi snakke norsk!". Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). ”Kan Ismail og Ali gifte seg?” Heteronormalisering i en flerkulturell barnehage. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (4), s 34- 35
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). Kartlegg eller ta konsekvensene!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  9(3), s 40- 41
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Lek, de yngste barna og voksenrollen. Barnehagen som læringsarena.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Religion og hudfarge. Første steg.  ISSN 1504-1891.  8(2), s 41- 41
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(2), s 58- 62
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Tenke større om de små? Er det kvalitet?. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(1), s 93- 94
 • Belseth, Kjartan Andersen (2010). En mann er også en kollega!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  7(4), s 43- 43

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:21 PM - Last modified Sep. 24, 2019 10:49 AM