Kari Iren Spernes

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608343
+4791721178
Study place
Halden
Office nr.
E1-054

Academic interests

 • language and identity
 • bilingual teachers
 • multicultural education
 • international education
 • research based teacher education
 • students as co-researchers

Courses taught

 • Primary and Lower Secondary Teacher Education

Background

I have work experiences as teacher in primary and lower secondary school (1983-2006) and have been a teacher educator since 2006.

Academic bacground is master in Multicultural and International Education and research related to my academic interests. 

International Partners

 • Cultur and Multilingualism, Moi University, Kenya
 • Integration network, Örebro University, Sweden

Publications

View all works in Cristin

 • Hatlem, Marianne & Spernes, Kari Iren (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44677-9.  273 s.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42259-9.  259 s.

View all works in Cristin

 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2018). Bilingual teachers’ professional identity.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2017). Kultforståelse i organisasjoner og mellom mennesker..
 • Spernes, Kari Iren (2017). Bevisstgjøring av egne fordommer.
 • Spernes, Kari Iren (2017). «Chilly Norway» - verdens lykkeligste folk. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Kulturelt mangfold i barneskolen, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50060-0.  kapittel 6.  s 89 - 109
 • Spernes, Kari Iren (2017). Studentdeltakelse i FOU-prosjekt.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2017). Vilje, men manglende handlingskraft.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2015). Research-based teacher education. Research methods as boundary objects.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse av Mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse i mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). "Blikket" viktig for å unngå stigmatisering. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2014). TREKANTSAMARBEIDTrekantsamarbeid. Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring – et prosjekt mellom Kjølberg og FRIS.
 • Spernes, Kari Iren (2013, 09. oktober). Integrering. [Radio].  NRK P1.
 • Spernes, Kari Iren (2013). K'en foran RLE kan skade integreringen. Fredriksstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Children in rural Kenya their opinion about mother tongue and school language.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Parental involvement in school in rural Kenya.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:21 PM - Last modified Sep. 27, 2019 12:19 PM