Marianne Andreassen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608119
Study place
Halden
Office nr.
C2-040

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Andreassen, Marianne (2019). -Akkurat sånn har vi hjemme óg! Elever i skjetteklasse blir kjent med keramikktradisjonen i Halden. Med vekt på kulturarvens betydning for danningsoppdraget i grunnskolen blir elever kjent med nær håndverks- og industrihistorie..
 • Andreassen, Marianne (2019). Eksperimentering i støpeteknikker og overflatebehandling..
 • Andreassen, Marianne (2019). Sleeping beauty. Digitalfoto som verktøy. Kroppen som uttryksmiddel., I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  kapittel 11.  s 209 - 222
 • Andreassen, Marianne (2018). DIGITALFOTO SOM VERKTØY OG KROPPEN SOM UTTRYKKSMIDDEL - En studie av hvordan kulturell identitet kan påvirke i en kreativ læreprosess. Show summary
 • Andreassen, Marianne (2018). En reise i keramiker Otto Mulders mange monumentale relieff. Offentlige utsmykningsoppdrag i Halden kommune..
 • Andreassen, Marianne (2018). Min favorittgjenstand. Identitet og estetikk knyttet til keramikkproduksjonen i Halden i etterkrigsårene..
 • Puvatcha, Marianne (2017). «Alle» er fotografer" Jeg har valgt å i første omgang undersøke hvordan uttrykket i portretter har utviklet seg med smarttelefonen og bildedelingskulturen som følger i kjølvannet. Metoden er tradisjonell bildeanalyse ved hjelp av Roland Barthes og Erwin Panovskys teorier..
 • Puvatcha, Marianne (2016). Akrylmalerier "Selfieprosjektet".
 • Puvatcha, Marianne (2016). Bidrag til diskusjon vedr kunstnerisk utviklingsarbeid som FoU-prosjekt. "Hvordan her smarttelefonen vært avgjørende for paradigmeskifte innen portrettfotografi?".
 • Puvatcha, Marianne (2016). Det interessante ved et selvportrett er hvordan det får deg til å føle, og gjenkjenne hvordan du hadde det den dagen, den stunden. The interesting thing about a selfportrait is how it makes you feel and recognize how you felt that dag, that moment..
 • Puvatcha, Marianne (2016). Morgendagens antikviteter. Få Haldenkeramikken ut av skapene og ned fra loftet!. Halden Arbeiderblad.  1
 • Puvatcha, Marianne (2015). Paradigmeskifte i portrettfotografering. Selfie-begrepet innen digitalfotografi ser ut til å ha gitt nye og utvidede rammer for selvportrettet. Ved å tolke flere selfies tatt fra Instagram og og overføre dem til forstørrede malerier har jeg nærmet meg en forståelse av dette nye uttrykket. Arbeidet fortsetter. Seks malerier høst 2015..
 • Puvatcha, Marianne (2014). Mosaikkarbeider med utgangspunkt i gjenbruk av porselenservise med gjenkjennbare mønster fra norsk husholdning. Et narrativt uttrykk forsterket gjennom portrett av norske kvinnelige forfattere, Sigrid Undset og Amalie Skram..
 • Puvatcha, Marianne (2014). Når metall ikke bare er metall. Fredriksstad Blad.
 • Puvatcha, Marianne (2013). Primaler 2013 Objekter i steingodsleire+gull stilt ut ved ATEE-konferansen ved høgskolen i Østfold 22.-25 august 2013.
 • Puvatcha, Marianne (2011). Pølseteknikk i primærfarger.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:22 PM - Last modified June 12, 2018 4:22 PM