Marcus Axelsson

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608347
Study place
Halden
Office nr.
F1-089

Academic interests

Language, Literature, Translation Studies, Children's literature, Sociology of culture

Courses taught

 • Master's program Norwegian in school
 • Bachelor's program in Kindergarten teacher education

Background

PhD in Scandinavian Languages from Uppsala University '16

Visting scholar at University of California, Berkeley fall semester '13

MA in Translation Studies from Stockholm University '11

Teacher's degree from Örebro University '06

BA in Swedish from Örebro University '04

MA in English from Karlstad University '02

BA in French from Karlstad University '00

Positions held

 • Associate Professor of Scandinavian Languages at the Department of Teacher Education at Østfold University College (present position)
 • Associate Professor of Swedish at Karlstad University, Fall '16
 • PhD-Candidate at Uppsala University, 2012-2016
 • Assistant Professor of French at Dalarna University, Fall' 11
 • High School Teacher at Bregårdskolan, Karlskoga, 2006-2012.

Partners

Member of SNÖ (Swedish Network in Translation Studies)

Research groups

Publications

 • Axelsson, Marcus (2020). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: Utgivningen av två amerikanska flickboksserier ur ett översättningssociologiskt perspektiv, I: Elin Svahn & Lova Meister (red.),  Översättningsvetenskap i praktiken: om översättningar, översättare och översättande.  Morfem förlag.  ISBN 9789188419187.  3.  s 69 - 101
 • Axelsson, Marcus (2019). "That it is possible to overcome the difference between 'them' and 'us'": En Membership Categorization Analysis-studie av fredspristalen 2012. Språk och interaktion.  ISSN 2242-2277.  5(1), s 9- 26 Full text in Research Archive.
 • Axelsson, Marcus (2019). War, Patriotism and Nationality in the Norwegian and Swedish Translations of Cherry Ames. Popular Culture Review.  ISSN 1060-8125.  30(1), s 95- 122 . doi: 10.18278/pcr.30.1.6 Full text in Research Archive.
 • Axelsson, Marcus (2017). Mellom periferier - eller mellom periferi og semiperiferi?. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  s 168- 177
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2015). En katts resa: Pettson och Findus på norska, tyska, nederlänska, franska och spanska. Kultur och lärande.  ISSN 1403-6878.  s 61- 71
 • Axelsson, Marcus; Idevall, Karin Hagren; Kalm, Mikael; Nyström, Staffan; Petrulevich, Alexandra & Sahlée, Anna (2013). Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala: tre smärre studier. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.  ISSN 0473-4351.  s 5- 27

View all works in Cristin

 • Axelsson, Marcus & Lindgren, Charlotte (2020). Översättning av kraftuttryck i den franska och svenska översättningen av Maria Parrs Keeperen og havet (2017).
 • Axelsson, Marcus (2019). Oversettelse av økokritiske perspektiver i pikeboken: en studie av Helen Wells Lykke på reisen, Vicki!.
 • Axelsson, Marcus (2018). Kan det være bra at det ikke blir delt ut en Nobelpris i litteratur i år?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2018). Konflikterna inom Svenska Akademien ett sundhetstecken?. Nya Wermlands-Tidningen.  ISSN 1103-985X.
 • Axelsson, Marcus (2018). The Export, Translation and Consecration of Scandinavian Children’s Literature – the Case of Maria Parr and Sven Nordqvist. Show summary
 • Axelsson, Marcus & Næsje, Ragnhild Louise (2018). Lena Lid's and Tonje Glimmerdal's journey to France, Germany and the UK: Visual and textual translations of the Norwegian heroine - a case study. Show summary
 • Axelsson, Marcus (2017). Arpents, Assas, Andersonville och miss - översättning av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur".. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (1), s 22- 26
 • Axelsson, Marcus (2017). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: en studie av utgivning och paratexter. Show summary
 • Axelsson, Marcus (2017). Engelskspråklige forfattere dominerer Nobelprisstatistikken. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2017). Översättning i Skandinavien: en studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus (2016). ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 96.
 • Axelsson, Marcus (2015). Skönlitterär översättning i Skandinavien: En studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2014). Pettson på export: Pettson och Findus på norska, tyska, nederländska, franska och spanska.
 • Axelsson, Marcus (2013). Translation Strategies, Techniques and Norms in Scandinavia: A Study of Three Translators.
 • Axelsson, Marcus (2012). Översättningsnormer och översättningsstrategier i Skandinavien: En studie av tre översättare och deras produktion.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:22 PM - Last modified Aug. 25, 2019 10:34 AM