Mette Røe Nyhus

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608113
Study place
Halden
Office nr.
C2-044

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education, In Carol A. Taylor & Annouchka Bayley (ed.),  Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030146719.  chapter 2.  s 31 - 53
 • Nyhus, Mette Røe (2018). Produksjoner av medvirkning. materielle møter i småbarnspedagogiske praksiser, I: Kristin Rognerud Danielsen Wolf & Sverre Bjørn Svenning (red.),  Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027654.  kapittel 8.  s 125 - 141
 • Nyhus, Mette Røe (2016). Læring sett som flyt mellom menneskelige og alle andre former for materialiteter - bak antroposentriske forståelser av læring, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  Artikkel 4.  s 91 - 111

View all works in Cristin

 • Nyhus, Mette Røe (2013). Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1129-6.  152 s.

View all works in Cristin

 • Nyhus, Mette Røe (2018). Produksjoner av medvirkning. Materielle møter i småbarnspedagogiske praksiser.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2018). Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care.
 • Nyhus, Mette Røe; Hoveid, Sigrid & Lunde, Merete Ellen (2017). Studenter i den offentlige barnehagedebatten.
 • Nyhus, Mette Røe & Kolle, Tonje (2017). Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene - perspektiv i forebyggende arbeid mot mobbing, I: Miloslav Rozmara; Helga Synøve kasane & Tonje Kolle (red.),  Bit for bit. Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene i Østfold. 2012-2017.  Fylkesmannen i Østfold.  kapittel.  s 49 - 54
 • Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen & Nyhus, Mette Røe (2015). ”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”.
 • Nyhus, Mette Røe (2015). Bøylestolen som venterom. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen.  17(3), s 50- 52
 • Nyhus, Mette Røe (2015). Den røde vogna. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen.  17(4), s 40- 44
 • Nyhus, Mette Røe (2015). Vent litt!. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen.  16(1), s 35- 37
 • Nyhus, Mette Røe (2015). Venting i garderoben. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen.  17(2), s 41- 44
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 28. januar). 5 åringene inn i skolen?. [Radio].  Radio Prime Halden.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 25. januar). 5 åringene inn i skolen?. [Radio].  NRK Østfold.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 28. januar). Frykter det blir mindre av dette - Barnas lek står på spill hvis femåringene skal begynne på skolen. [Internett].  Nrk Østfold,nettavis.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 30. januar). "Innertiern". Et kompetanseprosjekt om de yngste barna i barnehagen for barnehager i indre Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 29. januar). Kompetanseløft knyttet til de yngste barna i barnehagen for barnehager i indre Østfold "Innertiern". [Radio].  Radio Øst.
 • Nyhus, Mette Røe (2014, 30. januar). Nyttig læring om småbarna. Barnehager ble utfordret på hvordan de tenker om de minste. [Internett].  Barnehage.no.
 • Nyhus, Mette Røe & Kolle, Tonje (2014). Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen - perspektiv i forebyggende arbeid mot mobbing. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (1), s 92- 96
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2014). Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad.  s 8- 9
 • Nyhus, Mette Røe (2013). "Ventebølger" og andre bevegelser - med blikket på de yngste barna i barnehagen.
 • Nyhus, Mette Røe & Kolle, Tonje (2013). "Tenk om Emilie het Emil?". En rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen.
 • Nyhus, Mette Røe & Kolle, Tonje (2013). "Tenk om Emilie het Emil?". En rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 15.
 • Nyhus, Mette Røe & Kolle, Tonje (2013). prosjektarbeid om likestilt arbeid i barnehagene i Østfold: "Hva om Emilie het Emil?" En forskningsrapport om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene i Østfold.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Nyhus, Mette Røe (2011). Menn i barnehagen = likestilling?.
 • Nyhus, Mette Røe (2011, 27. januar). Radiointervju i forbindelse med avlysning av konferansen Rekruttering av menn til barnehagen. Er det så enkelt?. [Radio].  NRK Østfold/NRK P1.
 • Nyhus, Mette Røe (2011). The room of possibilities.
 • Nyhus, Mette Røe (2011). ”Ventebølger” blant de yngste barna i barnehagen - Venting sett gjennom språklige og materielle praksiser.
 • Nyhus, Mette Røe (2011, 27. januar). intervju i forbindelse med avlysning av konferansen Rekruttering av menn til barnehagen.Er det så enkelt?. [TV].  NRK ØSTFOLD.
 • Odegard, Nina; Rossholt, Nina & Nyhus, Mette Røe (2011). When matter comes to matter : recycled materials as a pedagogic idea.
 • Kolle, Tonje; Nyhus, Mette Røe & Sandvik, Ninni (2010). Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad.  s 37
 • Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Nyhus, Mette Røe (2010). Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad.  s 1 Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2010). De yngste barna i barnehagen som medskapere av kunnskap og kultur. Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2010). Presentasjon av eget masterarbeid "Ventebølgen" på småbarnsavdelingen - materielle og diskursive praksiser. Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2010). Syn på barn og barndom i endring. Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2010). Syn på barn og barndom i endring. Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2010). "Ventebølgen" på småbarnsavdelingen - materielle og diskursive praksiser. Show summary
 • Nyhus, Mette Røe; Sandvik, Ninni & Kolle, Tonje (2010). Kartlegging av barnas språklige ferdigheter. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(1), s 80- 81
 • Nyhus, Mette Røe & Hatlem, Marianne (2009). Ingen grunn til bekymring?. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 1 Show summary
 • Nyhus, Mette Røe (2008). En litt ustø grunnmur. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 4 Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:24 PM - Last modified June 12, 2018 4:24 PM