Marie-Lisbet Amundsen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608443
+4741277048
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Research groups

Publications

 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018). Gutter med problematisk eller skadelig seksuell atferd- under barnevernets omsorg.. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  53(4), s 35- 44 Full text in Research Archive.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018). Sinte gutter gråter ikke. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  53(3), s 11- 21 Full text in Research Archive.
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2018). Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  63(6), s 29- 38 Full text in Research Archive.
 • Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar & Garmannslund, Per Einar (2017). Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings.  ISSN 2340-1117.  s 7110- 7114 . doi: 10.21125/edulearn.2017.2683
 • Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2017). Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings.  ISSN 2340-1117.  s 7121- 7127 . doi: 10.21125/edulearn.2017.2692 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017). Når nederlaget starter med begynneropplæringen. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  52(2), s 47- 55
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017). Når skolen blir motstander. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  52(2), s 57- 65
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2017). Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  52(6), s 19- 26 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2017). Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  52(1), s 61- 68
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2016). Postponement behavior among Norwegian students in the lower secondary school, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  EDULEARN16 Proceedings.  The International Academy of Technology, Education and Development.  ISBN 978-84-608-8860-4.  Chapter.  s 5843 - 5852 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar & Faugstad, Randi (2016). Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  51(1), s 33- 44
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2015). Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(3), s 16- 23 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2015). Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(4), s 10- 17
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014). Elever med sosiale og emosjonelle vansker, I: Eli Kari Høihilder & Lars Gunnar Lingås (red.),  Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46280-9.  Kapittel 11.  s 171 - 190
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014). Mobbing - forskning og tiltak, I: Eli Kari Høihilder & Lars Gunnar Lingås (red.),  Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46280-9.  Kapittel 12.  s 191 - 206
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar & Stokke, Hilde Sofie (2014). Differences in Visual working memory among students. European Journal of Educational Sciences.  ISSN 2053-9746.  1(2), s 123- 132 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar & Stokke, Hilde Sofie (2014). Visual Working Memory - Gender and Age Differences. European Journal of Educational Sciences.  ISSN 2053-9746.  1(3), s 1- 17 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012). Uten navn på døra : hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (7), s 26- 33
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2011). Innsattes opplevelse av ungdomsskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(6), s 424- 436
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2011). Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  7(2), s 3- 15
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010). Bak glemselens slør. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  10(1), s 4- 15
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010). Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1), s 26- 37
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Gjengangerne, identitet og selvfølelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  95(2), s 192- 202

View all works in Cristin

 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 31. oktober). Fosterfar vil gi ung overgriper en ny sjanse: Før tenkte jeg de var monstre. [Internett].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018). Gutter og overgrepsproblematikk.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018). Hva er galt med leseopplæringen ?.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 13. juli). Ingen reagerte på denne tegningen. Gutt (10) fikk beskjed om å tegne noe som gjorde ham trist.. [Internett].  NRK Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 25. august). Kø for å få plass i spesialskoler. [Fagblad].  Utdanningsnytt.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018). Når barn begår overgrep.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 01. januar). Når barn er overgripere. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 31. oktober). Overgripere inn i fosterhjem. [TV].  Distriksnyheter Østafjells.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 31. oktober). Overgripere inn i fosterhjem. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2018, 01. mars). Teiknspråk i skulen "Integreringas pris". [Fagblad].  Språknytt.
 • Halvorsen, Torill Aagot; Amundsen, Marie-Lisbet & Bunting, Mette (2018). Vektlegging av undervisning ved professoropprykk.. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  1(1)
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 26. oktober). ADHD og spesialundervisning.  Aftenposten.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 10. november). Gutter og overgrep. [Radio].  NRK P1.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 31. mai). Kompetansemålene i 2 klasse er for høye. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 08. august). Lekens betydning for læring. Journalist Helen Nilsen..  Nettavisen.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017). Når foresatte klager på spesialundervisningen. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  (6), s 15- 17
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017). Skole og barnevern har for lite kunnskap. Stå På ! (medlemsblad for ADHD-foreningen).  (3), s 18- 19
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 20. oktober). Sliter med samarbeidet med skolen: «Som forelder til et barn som strever, føler du deg mislykket nok fra før.» av journalist Hanne Mellingssæter..  Aftenposten.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 13. juni). St.melding 21. Økt lærepress i tidlig alder. Intervjuer Helena Rønning. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2017, 16. august). Trivsel viktigere enn bokstaver. Intervjuer Helena Rønning.. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2016). Fri forskning og implementering i praksisfeltet.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2016). Hva kjennetegner kvinnelige innsatte, og hvordan tilrettelegge for oppfølging etter soning..
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Garmannslund, Per Einar (2016, 05. februar). Vil ha tegneserier inn i alle klasserom. [Internett].  nrk.no.
 • Garmannslund, Per Einar & Amundsen, Marie-Lisbet (2016, 14. april). NÅR UTSETTELSER BLIR ET PROBLEM. [Internett].  nrk.no.
 • Rønning, Helena & Amundsen, Marie-Lisbet (2016, 16. februar). Elever med språklig minoritetsbakgrunn- presterer bedre i norsk. [Radio].  NRK PI.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2015, 28. oktober). Gutten var utagerende. Skolens løsning ble å isolere ham i ett år..  Aftenposten.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2015). Hva kan gjøres for å forebygge kriminalitet blant unge? Kriminalpolitisk konferanse..
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Melsom, Anne (2015, 17. april). Lange soningskøer. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Melsom, Anne (2015, 17. april). Om overgrepsproblematikk. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Rønning, Helena (2015, 03. mars). Gode mestringsopplevelser forebygger atferdsvansker. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Rønning, Helena (2015, 26. februar). Innsatte og psykisk helse under soning. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet & Rønning, Helena (2015, 27. februar). Kvinner har dårligere behandlingstilbud enn menn. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014, 15. mai). Barnehagen som pedagogisk tiltak. [Radio].  Oslo.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014, 15. februar). Elever med lærevansker- behov for tettere oppfølging!. [Radio].  Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014). Integrering for enhver pris?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014). Med rett til å velge. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 22
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014). Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (01), s 38- 46 Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014, 07. februar). Utvisning fra skolen bør forbys. [Radio].  Oslo.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2014, 20. februar). Yrkesrettede fag- for teoretiske!. [Radio].  Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 26. februar). Barnevernsbarn trenger oppfølging. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 27. februar). Barnevernsbarn trenger oppfølging i voksen alder. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 08. april). Barnevernsbarn trenger støtte i voksen alder.  Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 06. februar). Bemanningsnorm i barnehagen. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 18. februar). Bemanningssituasjonen i barnehagen. [TV].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 18. mars). Kvinnelige innsatte og psykisk helse. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013). Kvinnelige innsatte og psykisk helse.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 17. mars). Om rusproblematikk. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 23. april). Psykisk helse i norske fengsler.  Dagbladet.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 15. mars). Ta kvinnelege kriminelle på alvor.  Framtida.no.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 05. februar). Tidlig intervensjon. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2013, 19. februar). Tidlig intervensjon er viktig. [Radio].  NRK.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012, 26. april). "Anfallene begynte da de tok den nyfødte jenta mi fra meg".  Aftenposten.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012, 26. desember). Barnevernsbarn frykter voksenlivet.  VG.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012, 26. februar). "De som hverken lykkes sosialt eller faglig er i en ekstremt sårbar situasjon".  VG.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012). Når fagfolk svikter.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012, 26. april). Psykiatri bak murene: "Plutselig går alt i svart".  Oslo.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2012, 29. februar). Ungdom - identitet og selvfølelse. [Radio].  NRK Østafjells.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2011). Atferdsvansker - lærers ansvar?.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2011). Læreboka 2011. Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2011). Veiviseren. Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010, 23. desember). Kvinner sliter mer psykisk. Show summary
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010). Når rusomsorgen svikter. Tønsbergs blad.  s 10- 11
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010, 23. desember). Overgrepsproblematikk. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010, 23. desember). Psykiatri og behandling. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010, 25. januar). Seks av ti utsatt for overgrep.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2010, 16. desember). Ungdom og rusproblematikk. [Radio].
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2009). Tro på fengsel som virkemiddel?. Fontene.  ISSN 0805-5432.  16(1), s 50- 56
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Barnevernet trenger varslere. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Behov for alternative skoler. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). En meningsfull skole for alle. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Innsattes vurdering av egen situasjon og psykisk helse.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Kraftuttrykk i retten - påny. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Nei til uverdig tvangsflytting. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Politi og barnevern svikter. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008, 20. juni). Politiets yrkeskultur. [Radio].  NRK-Vestfold.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Politiets yrkeskultur. Tønsbergs blad.
 • Amundsen, Marie-Lisbet (2008). Very Important Children.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:22 PM - Last modified June 12, 2018 4:22 PM