Ninni Elisabeth Sandvik

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608339
+4792421989
Study place
Halden
Office nr.
C2-033

Academic interests

 • Early Childhood Education/toddler pedagogies (0-3 years)
 • Body/mind
 • Affect
 • Gender issues
 • Cooperative learning

Theories/philosophies:

 • Posthumanisms
 • Processphilosophy
 • Gilles Deleuze & Felix Guattari, Albert North Whitehead, Erin Manning, Brian Massumi

Courses taught

Background

Education

 • Kindergarten Teacher
 • Master in Early Childhood Education
 • Ph.d. in Interdisciplinary Child Research

Working experience

 • Practicing as a Kindergarten Teacher in Oslo, Elverum and Fredrikstad
 • Practicing as a lecturer, assistant professor, associate professor and professor at Østfold University College since 1981

Awards

 • Nominated to Østfold University College´s dissemination award, 2014

Appointments

 • Coordinator/leader of master program in Early Childhood Studies (0-3 years)
Tags: The youngest children, toddlers, body/mind, philosophy, genderopp, filosofi, kjønn, prosess

Publications

 • Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina & Ulla, Bente (2019). Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!, In Louise Thomas & Anne Reinertsen (ed.),  Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  7.  s 115 - 134
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education, In Carol A. Taylor & Annouchka Bayley (ed.),  Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030146719.  chapter 2.  s 31 - 53
 • Sandvik, Ninni (2018). When the whole sky falls down: Minor gestures towards play out-of-place/time in toddler groups. Contemporary Issues in Early Childhood.  ISSN 1463-9491.  s 1- 13 . doi: 10.1177/1463949118799917 Show summary
 • Sandvik, Ninni (2016). Bortenfor skillet mellom lek og læring: tilblivelsesøyeblikk, preferanser og fascinasjoner, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  Artikkel 7.  s 151 - 175
 • Sandvik, Ninni (2016). Hva handler dette om? En samtale om substans, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  Kapittel 2.  s 33 - 63
 • Sandvik, Ninni (2016). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner i et sammenvevd og uoversiktlig psykologisk, pedagogisk, politisk og økonomisk felt, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  Artikkel 1.  s 9 - 31
 • Sandvik, Ninni (2015). Posthumanistiske perspektiver. Bidrag til forskningen, I: Ann Merete Otterstad & Anne Beate Reinertsen (red.),  Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1395-5.  artikkel.  s 45 - 62
 • Sandvik, Ninni (2014). Når gode intensjoner spenner bein på seg selv, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  3.  s 52 - 69
 • Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Med kjærlighet til barnehagefeltet: forskning som vågestykke, I: Anne Greve; Sissel Mørreaunet & Nina Winger (red.),  Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1281-1.  Kapittel 10.  s 131 - 145
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Medvirkning i et immanent perspektiv: sykkel til begjær, I: Berit Bae (red.),  Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1107-4.  Kapittel 5.  s 101 - 121
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Rethinking the idea/ideal of pedagogical Control: assemblages of de/stabilisation. Contemporary Issues in Early Childhood.  ISSN 1463-9491.  13(3), s 200- 209 . doi: 10.2304/ciec.2012.13.3.200
 • Sandvik, Ninni (2010). The art of/in research: assemblages at work, I: Anne-Lise Arnesen & Lisbeth Lundahl (red.),  Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning: rapport fra en konferanse mellom Høgskolen i Østfold og Universitetet i Umeå.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 9788278253311.  Del I.  s 31 - 38
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2010). The art of/in educational research: assemblages at work. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  1, s 29- 40 . doi: http://www.rerm.hio.no/index.php/rerm
 • Sandvik, Ninni (2008). Oversetterens introduksjon, I:  Barnehagen som læringsarena.  SEBU Forlag.  faglig_kompendium.  s 2 Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). De yngste barnas medvirkning i barnehagen. Barn.  ISSN 0800-1669.  25(1), s 27- 45 Show summary

View all works in Cristin

 • Sandvik, Ninni (red.) (2016). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  175 s.
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande- några perspektiv. Liber.  ISBN 9789147094127.  116 s. Show summary
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2008). Små barn og medvirkning - noen perspektiver. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204137715.  104 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Sandvik, Ninni Elisabeth; Otterstad, Ann Merete & Nordbrønd, Brit (2020). Barnehagelærere i markedsliberalistisk skvis. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sandvik, Ninni (2018). Når hele himmelen faller ned: Tøys og tull blant de yngste barna.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2018). Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care.
 • Sandvik, Ninni (2017). De yngste barna og deres bidrag i egen hverdag.
 • Sandvik, Ninni (2017). Utdanningskvalitet. Studentaktive læringsformer.
 • Time, Jon Kåre & Sandvik, Ninni (2017, 29. september). Posthumanisme i barnehagen.  Morgenbladet.
 • Sandvik, Ninni (2016). Barnehagepedagogikk- når de yngste barna bidrar.
 • Sandvik, Ninni (2016). De yngste barnas språklige uttrykk.
 • Sandvik, Ninni (2016). Hva er din kommentar til meldingen?. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 24- 24
 • Sandvik, Ninni (2016). Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.
 • Sandvik, Ninni (2016). Kooperativ læring: Våre perspektiver og arbeidsmåter med utgangspunkt i arbeidet på Småbarnsstudier (fordypning) og master i barnehage-pedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).
 • Sandvik, Ninni (2016). Lyttingens edle kunst. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Sandvik, Ninni (2016). Stopp dvergingen av de yngste barna!. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Sandvik, Ninni (2016). Stortingsmelding 19 Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen: En kritisk gjennomgang.
 • Andersen, Camilla Eline & Sandvik, Ninni (2015). Gilles Deleuze. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  32(3), s 36- 40
 • Sandvik, Ninni (2015). Hva var viktig for oss (i etableringen av et masterstudium).
 • Sandvik, Ninni (2015, 19. mars). Stopp jakten på det normale barnet. [Internett].  Forskning.no.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2014). Cooperative Learning: thinking with theory. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2014). Barndom ingen mangelsykdom. Dagsavisen - Nye Meninger.  s 5- 5
 • Sandvik, Ninni (2014). Cooperative Learning: Thinking with theory.
 • Sandvik, Ninni (2014). Læring som bortføringer: Begjær på (ville) vei(er).
 • Sandvik, Ninni (2014, 04. juni). Unikt masterstudium ved Høgskolen i Østfold. [Tidsskrift].  Første steg.
 • Sandvik, Ninni (2014). Visual art as potential (diffractive)sensations.
 • Sandvik, Ninni; Otterstad, Ann Merete; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Bloch, Mimi; Lenz Taguchi, Hillevi & Osgood, Jayne (2014). Editorial. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  5(2), s 1- 4
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2014). Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad.  s 8- 9
 • Andersen, Camilla Eline; Halmrast, Gudrun Sælen; Østerås, Bergljot; Otterstad, Ann Merete & Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Kortslutninger om barnehagebarns opplevelser og erfaringer. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 50- 53
 • Sandvik, Ninni (2013, 19. desember). Masterstudier i julegave.  Halden.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Medvirkning og handlingskraft i pedagogiske praksiser. Horisontalt fremforhandlet innflytelse. Doktoravhandlinger ved NTNU. 141.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser. Horisontalt fremforhandlet innflytelse.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth & Johannesen, Nina (2013). Små barn og barnehagen.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni & Larsen, Ann Sofi (2013). Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna, I: Olav Erik Kolstad (red.),  50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.  ISBN 978-82-7825-417-2.  Kap..  s 40 - 44
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Forskning som vågestykke.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth & Johannesen, Nina (2012). Å tenke med filosofi.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2011). Re-thinking the idea/ideal of pedagogical control: towards an ethics of discomfort.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2011). Små barn og medvirkning.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2011). Å lese med kjærlighet: billedkunst i arbeid med pedagogisk forskning.
 • Kolle, T; Nyhus, R.M. & Sandvik, Ninni Elisabeth (2010). Kartlegging av barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad.
 • Kolle, Tonje; Nyhus, Mette Røe & Sandvik, Ninni (2010). Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad.  s 37
 • Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Nyhus, Mette Røe (2010). Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad.  s 1 Show summary
 • Nyhus, Mette Røe; Sandvik, Ninni & Kolle, Tonje (2010). Kartlegging av barnas språklige ferdigheter. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(1), s 80- 81
 • Sandvik, Ninni (2010). Medvirkning som systematisk pedagogisk praksis- en innledning til Brennautvalget.
 • Sandvik, Ninni (2010). Stillhetens ubehag.
 • Sandvik, Ninni (2010). Stillhetens ubehag.
 • Sandvik, Ninni (2010, 10. september). Vet ikke nok om de minste barna.
 • Sandvik, Ninni (2010). Å trekke i samme retning beste for barn. Fredrikstad Blad.  s 72
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2010). Medvirkning som systematisk pedagogisk praksis - en innledning til Brennautvalget.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2010). Stillhetens ubehag.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2010, 10. september). Vet ikke om de minste barna.  Fredrikstad Blad.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth (2010). Å trekke i samme retning beste for barn. Fredrikstad Blad.
 • Johannesen, Nina; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Gode hensikter er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barn og medvirkning.
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barn og medvirkning.
 • Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Demokrati, medvirkning og dokumentasjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 40- 41
 • Sandvik, Ninni (2009). A pedagogy of listening- following different and unknown pathways. The first years : New Zealand journal of infant and toddler education.  ISSN 1175-0529.  11(1), s 21- 25
 • Sandvik, Ninni (2009). Eksperimentell metodologi- maktproduksjon og etikk.
 • Sandvik, Ninni (2009). Lines of flight created by toddlers- pedagogical potentials?.
 • Sandvik, Ninni (2009). Rhizo-material movements: a palimpsest.
 • Sandvik, Ninni (2009). Rhizo-material movements: a palimpsest. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2009). Stillhetens ubehag.
 • Sandvik, Ninni (2009). the ambiguiety of silence.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konstruert mystikk kaster skygger. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  2008(9), s 42- 43
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Bekymringsverdig bagatellisering av førskolelærermangelen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (feb.08), s 40
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Fordi vi fryktar det. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (nr 14. /15. August 2), s 46- 47
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. ?. Show summary
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2008(1), s 24- 28
 • Sandvik, Ninni (2007). De yngste barnas posisjoneringer i pedagogiske prosesser i barnehagen.
 • Sandvik, Ninni (2007, 14. mai). Er mor best for barnet?. [Radio]. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). Fremlegg av prosjektskisse PhD-prosjekt.
 • Sandvik, Ninni (2007). Høstutstillingen i Spydeberg. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). I Noras spor. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). Julemarked. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). Julemarked i Gamlebyen, Fredrikstad.
 • Sandvik, Ninni (2007). Kunst i gata. Show summary
 • Sandvik, Ninni (2007). Små barn som medskapere.
 • Sandvik, Ninni (2007). Små barn som medskapere i barnehagen.
 • Sandvik, Ninni (2007). Små barns medvirkning i barnehagen.
 • Sandvik, Ninni (2007). Småbarna kommer, hva tenker vi?.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:25 PM - Last modified Sep. 22, 2019 11:13 PM