Ragnar Arntzen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608134
+4799000802
Study place
Halden
Office nr.
F1-072

Academic interests

My academic interests are within second language acquisition, language use and Nordic literature. Multilingual topics in my latest publications:

 • Language resources, language choice and language shift among bilingual children from kindergarten to upper primary school
 • Minority-speaking pupils encountering reading tests from lower to upper primary school
 • Multilingual students in 9th grade reflecting on test-taking strategies and test motivation
 • Migrant students’ reflections on educational experiences
 • Processability theory

Literary topics

 • The meaning of the monologues in Henrik Ibsen's play A Doll's House
 • The origin of the art of telling as a thematic thread in some novels of the Norwegian author Lars Amund Vaage

Courses taught

 • Norwegian as a second language
 • Nordic literature and second language acquisition in master programmes

Background

Cand. philol. in Nordic langauge and literature, University of Oslo. Have been teacher in Norwegian as a second language for adult immigrants, in Nordic language and literature in secondary school and in teacher education; in theory of literature in creative writing courses. Have worked in teacher education since 1992.

Have been leader for å longitudinal project (2008-2019), Multilingual children in kindergarten and school (MULTIKUS/FLEBBS), where we have collected data on children's second language devolopment, multilingual use and development of reading L2 skills. The total length of data collection is 11 years, from the children are at the age of five to 16 years.

Publications

 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(2), s 79- 99 . doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Ragnar & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). The Lark's Lonely Twittering: An Analysis of the Monologues in A Doll's House. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  19(2), s 88- 121 . doi: 10.1080/15021866.2019.1640928 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2019). Kulturell kapital og akademisk integrering. Studenter med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer med norsk utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(4), s 400- 414 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-06 Full text in Research Archive. Show summary
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). PT som andrespråkspedagogisk verktøy i barnehage og skole. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(4), s 263- 276 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-07 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Ragnar & Karlsen, Jannicke (2019). Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  35(1), s 32- 61 Full text in Research Archive.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad & Arntzen, Ragnar (2019). Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian, In Anke Lenzing; Howard Nicholas & Jana Roos (ed.),  Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203984.  Chapter 8.  s 185 - 206
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2018). Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  11.  s 204 - 223 Full text in Research Archive. Show summary
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  33(1), s 33- 62 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies, In Conference Secretariat Pixel (ed.),  The Future of education : conference proceedings.  Libreria Universitaria.  ISBN 9788862926201.  Studies on education.  s 507 - 510
 • Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring, I: Bente Bolme Moen (red.),  Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0198-6.  Kapittel 3.  s 59 - 77
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ar (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1), s 41- 73 Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2012). Rubato og Tangentane lest med utgangspunkt i båtbyggeriet i Kunsten å gå, I: Hanne Bramness & Jahn Holljen Thon (red.),  Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap.  Forlaget Oktober.  ISBN 978-82-495-0971-3.  artikkel.  s 45 - 74
 • Arntzen, Ragnar (2012). Tospråklige barn fra barnehage til skole - Et prosjekt i språkstimulering og språkkartlegging av andrespråket 2008-2011, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  artikkel.  s 27 - 74
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 54- 69

View all works in Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (ed.) (2019). Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  263 s. Show summary
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: bokmål. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202304058.  254 s. Show summary
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: nynorsk. Cappelen Damm AS.  254 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start, arbeidsbok 3-4. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202330606.  216 s.
 • Arntzen, Ragnar; Justesen, Hanne & Nørby, Ghita (2006). Henrik Ibsen - 100 år etter Henrik Ibsen - 100 år efter (dansk). words2you.  ISBN 8789934318.  28 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Nasjonale prøver i lesing for ungdomsskoleelever som har andrespråket norsk som primærspråk.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Modersmålets betydelse i norsk andraspråksinlärning.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Transfer and developmental stages in L2 acquisition.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Introduction (to Teachability and learnability), In Ragnar Arntzen; Gisela Anne-Marie Håkansson; Arnstein Hjelde & Jörg-U. Kessler (ed.),  Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  Introduction.  s 1 - 6
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Show summary
 • Håkansson, Gisela Anne-Marie & Arntzen, Ragnar (2018). Norwegian as L2 in children and adults – a Processability account..
 • Arntzen, Ragnar (2017). Flerspråklighet som utfordring og ressurs.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2017). Migrasjonsstudenter forteller om sine møter med det norske utdanningssystemet.
 • Arntzen, Ragnar (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2016). Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet..
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2016). Metacognitive perspective on migrant students' experiences with Norwegian education.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Elevmangfold i den flerkulturelle skole.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Flerspråklighet, mangfold og inkludering.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Leseopplæring i klasserom preget av elevmangfold.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Språkbiografien som pedagogisk verktøy. Foredrag for lærere i fengsler.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk, med særlig fokus på språk- og leseutvikling.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Spredning av Språkløftet; to- og flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The Monologues in A Doll's House. The Lark's last twitterings.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The development of vocabulary and syntax in second language aquisition by multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013, 11. april). Conference on Processability theory. [Internett].  Høgskolen i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; Språkstimulering og språkkartlegging av flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; førstespråkets betydning for begynnende leseopplæring.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Foredrag om Karen Blixens liv og forfatterskap.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Intervju med forfatteren Lars Amund Vaage om romanen "Syngja".
 • Arntzen, Ragnar (2013). Kartlegging, statistikk og biografi som kilde til pedagogisk kunnskap.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Forskningsbasert undervisning eller institusjonsforankra forskning.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Fra barnehage til skole på to og flere språk.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Språkløftet i Fredrikstad kommune - eksempel på kompetanseheving og samarbeid mellom kommune og høgskole.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (red.) (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2012). Flerspråklige barn på vei inn i lesekunsten på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Avslutning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark).  ISSN 0808-2626.  s 29- 29
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Innleiing, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  Innleiing.  s 5 - 8
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Learning and forgetting a language.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). TOBANO-nettverket - status 2012, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  kapittel.  s 183 - 186
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Tobano.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Åpning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Modell for språkarbeid i den flerkulturelle barnehagen.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Presentasjon av spokus-prosjektet, for lærere og førskolelærere i Fredrikstad.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Resultater fra spokus-elevenes leseresultater i 2.klasse, og utviklinga fra 1. til 2.klasse.
 • Arntzen, Ragnar (2011). SPOKUS - Språkfokus i Fredrikstad. Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2011). Spokus-prosjektet 2008-2011, – Fram mot en modell for den flerkulturelle barnehage/skole og veien videre.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen; Avslutningskurs for Halden-prosjektet høsten 2010-våren 2011.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2011). Norsk start 1-4: digital lærerveiledning. [html ]. Show summary
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2011). Møte med norsk som majoritetsspråk i Den gamle verden og som minoritetsspråk i Den nye verden.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2011). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva er det å være en flerspråklig barnehage Språkstimulering og språkobservasjon i den flerkulturelle og flerspråklige barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva vil det si å være en flerspråklig barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Lystig pedagogikk og narrativt begjær. To essays om Karen Blixens fortellinger. Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2010). Spokus- en modell for språkopplæring av minoritetsspråklige barn fra 4-8 år i barnehage og skole.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Med Bukkene Bruse inn i språket; presentasjon av spokus-prosjektet med særlig vekt på kartlegging av andrespråksutviklingen til flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Språkstimulering og kartlegging av minoritetsspråklige barn i overgang barnehage skole. Show summary
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2010). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2009). "Ikke helt i mål". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  33(3), s 64- 66 Show summary
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Bjerke, Christian (2009). Pre-school children's second language and narrative skills. Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2008). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barn. Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2008). Kurs for skoleledere og skoleeiere i Østfold om ny læreplan og nytt kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige.
 • Arntzen, Ragnar (2008). Skriving i lærerutdaninga. En eksamensbesvarelse som unndrar seg karaktersetting?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 60- 65 Show summary
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2008). Norskopplæring av minoritetsspråklige og Kunnskapsløftet. Show summary
 • Arntzen, Ragnar (2006). Gode artikler : unødvendig bok. ?.  2, s 31- 32 Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 9, 2018 5:16 PM - Last modified Oct. 18, 2019 9:28 AM