Rolf K Baltzersen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608235
+4741232522
Study place
Halden
Office nr.
FU1-83

Academic interests

 • Collective intelligence
 • Mentoring
 • Open textbooks and open educational resources (OER)
 • Active learning
 • Digital storytelling
 • Verbal metacommunication (metadiscourse, metatalk)
 • Teacher education research
 • Research methods
 • Cultural-historical activity theory (CHAT)
 • Online education
 • Digital competence
 • Knowledge building
 • Philosophy of technology in the educational system

Courses taught

Foundations of Education, various pedagogical subjects. 

Background

I have been working at the Faculty of Education at Østfold University College since 2004, and was promoted to Professor in 2015.

During my first period (2004-2012) I was a coordinator of the course “Educational use of ICT for teachers”. In the same period, I worked as a project leader in several ICT-projects that included a number of schools in the region. In recent years, I have primarily been teaching educational foundations in the teacher training programme. In addition, I have been both a teacher and coordinator of courses in mentoring for practicum teachers at the institution.

Furthermore, I had a part-time position at the local Educational Development and Learning Center in the period from 2015 to 2017. In 2012-13, I had a one-year stay at the University of Toronto as a visiting scholar.

As a teacher in tertiary education, my primary emphasis has always been to improve instructional methods and student learning on campus. Over the years, both me and my students have produced a number of different open educational resources.

In 2017, I finished my PhD which can be regarded as a summary of all my efforts as a teacher to improve pedagogical practices in teacher education. The monograph is openly available for download at this link.

Publications

 • Baltzersen, Rolf K (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education (IJHE).  ISSN 1927-6044.  2(2), s 128- 140 . doi: 10.5430/ijhe.v2n2p128
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Texter i en wikigemenskap, I: Mikael Alexandersson & Thomas Hansson (red.),  Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-07122-0.  Kapittel 6.  s 127 - 148
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen : en analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 5.  s 84 - 102
 • Baltzersen, Rolf Kristian & Eliassen, Erik (2011). Læring i skolenettverk: mininettverk som utviklingsstrategi, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 10.  s 182 - 210
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. Australasian Journal of Educational Technology.  ISSN 1449-3098.  26(6), s 791- 809 Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Den digitale lærergjerningen, I: Ray Cato Svanberg & Hans Petter Wille (red.),  La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39180-2.  laerebok.  s 133 - 160
 • Baltzersen, Rolf Kristian & Tolsby, Håkon Lofthus (2008). En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? : noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø, I:  Mapper i digitale læringskontekstar : erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning.  Norgesuniversitetet.  faglig_bok_institusjon.  s 171 - 190 Show summary

View all works in Cristin

 • Baltzersen, Rolf K (2014). Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - januar 2014). Rolf K. Baltzersen.  ISBN 978-82-93356-01-1.  165 s.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Veiledning og metakommunikasjon. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006575.  171 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Nagel, Ilka & Baltzersen, Rolf K (2019). Samskaping og deling av læringsressurser om digitale fortellinger. Show summary
 • Baltzersen, Rolf K (2017). Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education : an explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 276. Show summary
 • Baltzersen, Rolf K (2017). Lærerstudenter som kunnskapsprodusenter.
 • Baltzersen, Rolf K (2016). Kollektiv kunnskapsutvikling eller individuell læring? Er disse to aktivitetene forenelige ved opplæring i lærerutdanningen..
 • Baltzersen, Rolf K (2016). Picking up the pieces? Reflective dialogues between a teacher educator and a teacher within a self-study approach.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). Collaborative writing in a wiki environment.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). The importance of self-study research in teacher education.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). The wisdom of the class. A description of the main educational design challenges related to students collaboration in large groups in teacher education..
 • Baltzersen, Rolf K & Hoel, Tore (2014). Åpne læringsressurser.
 • Baltzersen, Rolf K; Morberg, Åsa & Emsheimer, Peter (2014). Developing open textbooks about mentoring.
 • Baltzersen, Rolf K (2013). Collaborative writing with wikis.
 • Baltzersen, Rolf K (2013). Expanding the metadiscourse concept in knowledge building.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2013). Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse.
 • Tobiassen, Roald & Baltzersen, Rolf K (2013). Developing and construction of wiki-book on mentoring in teacher education.
 • Baltzersen, Rolf K (2012). Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012).. [www ]. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2012). Pedagogisk bruk av blogg.
 • Baltzersen, Rolf K (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel.  s 84 - 102
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Bruk av digitale verktøy som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningen. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Developing an understanding of radical transparency as a key concept in a wikipedagogy. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Store Norske Wikipedia. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  s 1
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Bruk av nye digitale verktøy i skolen. Et spørsmål om faglig merverdi og digital delingskultur.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Det wikipedianske klasserommet. Kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Digitale fortellinger i Lærende nettverk i Østfold.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hva er digital kompetanse?.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hva krever verdens beste skole?. ?.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hvordan sette bilde inn i en wikiartikkel (Mediawiki). Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Med wiki og blogg i lærerutdanningen. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Multimodale virkemidler i en digital fortelling. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian; Eliassen, Erik; Lensby Kleive, Knut; Melberg, Dyril & Andersen Løvli, Elin (2009). Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Det handler om kommunikasjon. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Hva er egentlig teknologideterminisme? : et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Hva krever verdens beste skole?. ?.  s 1 Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Verbal metakommunikasjon i veiledning. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Web 2.0 i undervisningen. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Wikipediansk læringsmiljø i Østfold. Forum for fjernundervisning.  ISSN 1503-7770.  (2008:01:00), s 212- 13 Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2008:02:00), s 3 Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Barn og unges digitale hverdag. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). IKT - mirakelkur eller tynn suppe? en kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning?. Show summary
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Pedagogisk bruk av blogg. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:25 PM - Last modified Oct. 31, 2019 11:26 PM