Ulf Rune Andreassen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608231
Study place
Halden
Office nr.
EU1-67

Academic interests

 • Reading development
 • Reading comprehension
 • Reading disability
 • Motivation
 • Self-efficacy
 • Learning and study strategies

Courses taught

 • Special education: Inclusion perspectives in practice and research
 • Reading difficulties: Assessment, prevention and intervention
 • Reading comprehension
 • Research Methodologies

Supervision of graduate students and research fellows

2008-: 30 master students at the Department of Education, Østfold University College, Norway

Background

Current and previous positions:

 • 2016- Professor at Østfold University College, Norway
 • 2009-2016: Associate professor at Østfold University College
 • 2004-2008: Research Fellow at University of Stavanger, Norway

Education:

 • 2008: PhD, Stavanger University, Norway
 • 1995: Master's degree, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway

Appointments

 • 2009-2018: Study Coordinator, lecturer, and supervisor in Master of Special Education at the Departement of Education, Østfold University College, Norway

Partners

 • University of Oslo
 • Unviersity of Gothenburg
 • University of Stavanger
 • University of Flensburg

Research groups

Publications

 • Andreassen, Ulf Rune & Reichenberg, Monica (2019). Norwegian and Swedish teachers’ choice of textbooks in a deregulated system., In Jésus Rodríguez Rodríguez; Tânia Maria Braga Garcia & Eric Bruillard (ed.),  IARTEM 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research.  International Association for Research on Textbooks and Educational Media.  ISBN 9788269134315.  Del A.  s 117 - 130
 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(2), s 79- 99 . doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411 Full text in Research Archive.
 • Andreassen, Ulf Rune & Reichenberg, Monica (2018). Svenske og norske læreres forventninger om å mestre elevtilpasset leseopplæring: Betydningen av lærernes praksiserfaring og andre lærer- og skolerelaterte variabler. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(3), s 232- 251 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-03-04
 • Reichenberg, Monica & Andreassen, Ulf Rune (2018). Comparing Swedish and Norwegian teachers' professional development: How human capital and social capital factor into teachers' reading habits. Reading Psychology.  ISSN 0270-2711.  39(5), s 442- 467 . doi: 10.1080/02702711.2018.1464530 Full text in Research Archive.
 • Andreassen, Ulf Rune; Jensen, Magne Skibsted & Bråten, Ivar (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: a diary method study. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  30(9), s 1891- 1916 . doi: 10.1007/s11145-017-9758-9 Full text in Research Archive. Show summary
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier hos første års bachelorstudenter med dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(4), s 12- 24 Full text in Research Archive.
 • Reichenberg, Monica & Andreassen, Ulf Rune (2017). Similar but not the same: Comparing Norwegian and Swedish teachers' influence on textbook selection and involvement in text discussions. IARTEM e-Journal.  ISSN 1837-2104.  9(1)
 • Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Andreassen, Ulf Rune (2016). Sourcing in professional education: Do text factors make any difference?. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  s 1- 30 . doi: 10.1007/s11145-015-9611-y
 • Andreassen, Ulf Rune (2014). Læringsstrategier, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 12.  s 214 - 231
 • Andreassen, Ulf Rune (2014). Undervisning som fremmer leseforståelse, I: Finn Egil Tønnessen & Kjersti Lundetræ (red.),  Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205431164.  Kapittel 11.  s 223 - 242
 • Andreassen, Ulf Rune & Jansson, Benthe Kolberg (2014). Lese- og skrivevansker, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  Kapittel 9.  s 183 - 217
 • Andreassen, Ulf Rune (2013). Grunnskolelæreres selvinitierte bruk av informasjonskilder for å søke spesialpedagogisk kunnskap. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  97(2), s 110- 126
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2013). Teachers' source evaluation self-efficacy predicts their use of relevant source features when evaluating the trustworthiness of web sources on special education. British Journal of Educational Technology (BJET).  ISSN 0007-1013.  44(5), s 821- 836 . doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01366.x
 • Andreassen, Ulf Rune; Bråten, Ivar & Weinstein, Claire Ellen (2013). Læringsstrategier og selvreguleret læring: Teoretisk beskrivelse, kortlægning og undervisning, I: Mette Johnsen Elbeck (red.),  Feedback og vurdering for læring.  Dafolo forlag.  ISBN 9788772816852.  Kapitel 6.
 • Andreassen, Ulf Rune & Strømsø, Helge Ivar (2012). Reading about health risks: Who and what to trust? A research review, In Karen S. Patrick Knutsen; Sigmund Kvam; Peter Hans Langemeyer; Kåre Solfjeld & Anastasia Parianou (ed.),  Narratives of Risk: Interdisciplinary studies.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2803-4.  12.  s 255 - 274
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2011). Implementation and effects of explicit reading comprehension instruction in fifth-grade classrooms. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  21(4), s 520- 537 . doi: 10.1016/j.learninstruc.2010.08.003
 • Andreassen, Ulf Rune (2010). Samarbeidslæring - en god måte å utvikle leseforståelse på? En forskningsoversikt. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  4(1) Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2010). Implementation and effects of explicit reading comprehension instruction in fifth-grade classrooms. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  s 18
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2010). Examining the prediction of reading comprehension on different multiple-choice tests. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423.  33(3), s 263- 283 . doi: 10.1111/j.1467-9817.2009.01413.x
 • Andreassen, Ulf Rune (2009). Eksplisitt leseforståelsesundervisning i femte klasse - et felteksperiment, I: Susanne V Knudsen; Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-526-4.  Bokkapittel.  s 105 - 123
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2009). Examining the prediction of reading comprehension on different multiple-choice tests. Journal of Research in Reading.  ISSN 0141-0423. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Eksplicit undervisning i læseforståelse, I:  Læseforståelse. Læsning i videnssamfundet - teori og praksis.  Forlaget Klim.  faglig_bok_forlag. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Explicit undervisning i Läsförståelse, I:  Läsförståelse i teori och praktik.  Studentlitteratur AB.  faglig_bok_forlag.  s 229 - 263 Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune (2007). Eksplisitt opplæring i leseforståelse, I:  Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune (2006). Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?, I:  Fagbok i bruk : grunnleggende ferdigheter.  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.  faglig_bok_forlag.  s 54 - 58
 • Andreassen, Ulf Rune (2006). Kritisk søkelys på Dunn og Dunns læringsstilmodell. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  71(3), s 25- 32
 • Andreassen, Ulf Rune; Bråten, Ivar & Weinstein, Claire Ellen (2006). Læringsstrategier og selvregulert læring : teoretisk beskrivelse, kartlegging og undervisning, I:  Læringsstrategier - Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 27 - 54
 • Weinstein, Claire E.; Bråten, Ivar & Andreassen, Ulf Rune (2006). Læringsstrategier og selvregulert læring: Teoretisk beskrivelse, kartlegging og undervisning, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kapittel 2.  s 27 - 54
 • Andreassen, Ulf Rune; Bråten, Ivar & Lie, Alfred (1999). Leisure time reading and orthographic processes in word recognition among Norwegian third- and fourth-grade students. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  11 Show summary
 • Bråten, Ivar; Lie, Alfred; Olaussen, Bodil Stokke & Andreassen, Ulf Rune (1999). Leisure time reading and orthographic processes in word recognition among Norwegian third- and fourth-grade students. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  11, s 65- 88
 • Andreassen, Ulf Rune; Lie, Alfred & Bråten, Ivar (1998). Explaining Individual Differences in Reading: on the orthographic component of word recognition. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  42(4), s 11 Show summary
 • Bråten, Ivar; Lie, Alfred & Andreassen, Ulf Rune (1998). Explaining individual differences in reading: On the orthographic component of word recognition. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  42, s 389- 399
 • Andreassen, Ulf Rune; Bråten, Ivar & Lie, Alfred (1997). Fritidslesing og ortografisk ferdighet hos norske tredje- og fjerdeklassinger. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  (4), s 164- 172 Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune; Lie, Alfred & Bråten, Ivar (1997). Fritidslesing og ortografisk ferdighet hos norske tredje- og fjerdeklassinger. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  75(4), s 164- 172

View all works in Cristin

 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2020). Barna som ikke passer inn. Halden Arbeiderblad.  91(10), s 6- 6
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2020). Hva betyr det å være en inkluderende skole?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (4), s 50- 52
 • Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilke andre sektorer ville det ha blitt godtatt?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Nasjonale prøver i lesing for ungdomsskoleelever som har andrespråket norsk som primærspråk.
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?. Noles, Literacy i opplæringen.  1(29), s 67- 68
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning. NOLES, LIteracy og dybdelæring.  1(1), s 63- 64
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning.
 • Andreassen, Ulf Rune (2016). Gi elevene tro på at de lykkes. Om self-efficacy og lesing.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). How to Study with Dyslexia? (Session 4 Language Barrier - Paper 70).
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). Studying with dyslexia. Study strategies, reading history and study motivation..
 • Andreassen, Ulf Rune (2015). Dysleksi og andre lese- og skrivevansker.
 • Andreassen, Ulf Rune (2015, 25. mars). Fyra nordiska läsforskare talar om läsförståelse. [Internett].  Svenska Skolverket: Läslyftet.
 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2015). Studying with Dyslexia: Use of Self-Regulated Study Strategies in Three Different Study Contexts.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2015). Studying with dyslexia; the use of study strategies in three different study contexts, In Andri Iaonnaou; Maria Solomou; Yiannis Georgiou; Iolie Nicolaidou; Andria Agesilaou & Eleni Kyza (ed.),  Earli 2015: Towards a reflective society.  Earli; Cyprus University of Technology.  Session E11.  s 115
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning?. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster.  s 51- 52
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning?.
 • Andreassen, Ulf Rune (2014). Lese- og skrivevansker – hva er det og hvordan arter det seg?.
 • Palm, Kirsten; Ulland, Gro & Andreassen, Ulf Rune (2014). Den andre lese- og skriveopplæringa: lesing, I: Benthe Kolberg Jansson & Hilde Traavik (red.),  Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02105-8.  kapittel 5.  s 113 - 134
 • Andreassen, Ulf Rune (2013). Hva er dysleksi? Hva gjør vi som lærere?.
 • Andreassen, Ulf Rune (2013). To trust or not to trust: Young people’s evaluation of internet-based health information.
 • Andreassen, Ulf Rune (2012). Reading about health risks: Readers' judgments of credibility.
 • Andreassen, Ulf Rune (2012). Self-directed professional development of teachers: How they search for information about special educational needs.
 • Andreassen, Ulf Rune (2012). Teaching reading strategies.
 • Andreassen, Ulf Rune (2011). Betydningen av lesestrategier for unge med lese- og skrivevansker.
 • Andreassen, Ulf Rune (2011). Informasjonskompetanse hos lærere: Hvordan de søker etter og vurderer informasjon for å tilegne seg spesialpedagogisk kunnskap.
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2011). Teachers' source evaluation self-efficacy predicts their use of relevant Web source features.
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2011). Teachers' source evaluation self-efficacy predicts their use of relevant Web source features.
 • Andreassen, Ulf Rune (2010). Lesing som grunnleggende ferdighet.
 • Andreassen, Ulf Rune (2010). Om å blande kvantitative og kvalitative metoder i studier av Internett-basert lesing. Eksemplifisert med egen studie om læreres vurdering av troverdighet av spesialpedagogisk informasjon på Internett.
 • Andreassen, Ulf Rune (2010). Om å blande kvantitative og kvalitative metoder. Eksempler fra eget forskningsprosjekt.
 • Andreassen, Ulf Rune (2010). Reading strategies and reading instruction in Norwegian classrooms.
 • Andreassen, Ulf Rune (2009). Eksplisitt leseforståelsesundervisning.
 • Andreassen, Ulf Rune (2009). LUS og mangfold av lesemetoder. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (20), s 42
 • Andreassen, Ulf Rune (2009). Leseforståelsesundervisning: Erfaringer fra et felteksperiment.
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2009). Implementation of Explicit Reading Comprehension Instruction in Norwegian Fifth-Grade Classrooms. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune & Strømsø, Helge (2009). Lesestrategier i undervisningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 42- 47 Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2009). Implementation of explicit reading comprehension instruction in Norwegian fifth-grade classrooms.
 • Andreassen, Ulf Rune & Strømsø, Helge Ivar (2009). Lesestrategier i undervisningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 43- 47
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Eksplisitt leseforståelsesundervisning.
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Eksplisitt leseforståelsesundervisning i norske femteklasser. Et felteksperiment. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Eksplisitt leseforståelsesundervisning: Implementering og effekt av et nytt forskningsbasert program.
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Hvordan undervise i leseforståelse?.
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). LUS à la Lundberg eller à la Allard?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  21, s 40- 41
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Leseforståelsesundervisning i femte klasse.
 • Andreassen, Ulf Rune (2008). Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk ¿ etter den første leseopplæringen. Bokanmeldelse. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.
 • Andreassen, Ulf Rune (2007). Lesestrategier i praksis. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2007). Working memory as a predictor of reading comrehension assessed with different measures. Show summary
 • Andreassen, Ulf Rune & Bråten, Ivar (2007). Working memory influences on reading comprehension assessed with different measures.
 • Andreassen, Ulf Rune (2006). Kritisk søkelys på Dunn & Dunns læringsstilmodell. Unge Pædagoger.  ISSN 0106-5386.  (3), s 43- 54
 • Andreassen, Ulf Rune (2006). Leseforståelse.
 • Andreassen, Ulf Rune (2005). Læringsstilmodeller - mer til skade enn til gagn?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  s 52- 55
 • Andreassen, Ulf Rune; Lie, Alfred & Bråten, Ivar (1997). Home literacy invironment, leisure time reading, and orthographic processing among Norwegian elementary school children.
 • Bråten, Ivar; Lie, Alfred & Andreassen, Ulf Rune (1997). Home literacy environment, leisure time reading, and orthographic processing among Norwegian elementary school children. Report. 6.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:24 PM - Last modified Sep. 16, 2019 8:14 PM