Tor Freyr

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608372
Study place
Halden
Office nr.
FU1-81

Academic interests

Ethics, philosophical dialogues, dialogical practice, social learning, history of philosophy, existential philosophy, and philosophy of education

Courses taught

 • Consequence pedagogy 1

 • Consequence pedagogy 2

 • Special education 2

 • Theory of science and research method 

Background

Work experience

2017 -        Associate professor at Østfold University College

2009 - 16   Research Fellow at Uppsala University 

2015 - 16   Senior Adviser at The Research Council of Norway

Education

2016          Ph.d. in philosophy (dissertation: The Social Aspect in Plato’s Ethics), Uppsala University 

2015          Further education in Dialogical practice, Buskerud and Vestfold University College

2004          Master in filosofi (title: Plato and Feminism), University of Oslo

Partners

 

Research groups

Tags: Ethics, philosophical dialogues, dialogical practice, social learning, history of philosophy, existential philosophy, philosophy of education

Publications

 • Freyr, Tor (2019). Samtalens betydning for filosofi – (Dia)logos og Platons Statsmannen. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier.  ISSN 1901-6859.  19
 • Freyr, Tor (2013). Platon om lykke: Faglig dyktighet som gode gjerninger, I: Ander Johan W. Andersen; Inger Beate Larsen & Anne Brita Thorød (red.),  Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202401641.  Kapittel 5.  s 79 - 90
 • Freyr, Tor & Urstad, Kristian (2010). Philosophy as a Way of Life in Xenophon's Socrates. E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY.  ISSN 1211-0442.

View all works in Cristin

 • Freyr, Tor (2019). Kjønn, Kropp (σῶμα) og utdanning: Platons likestillingsideal i Staten.
 • Freyr, Tor (2019). Om filosofiske samtaler.
 • Freyr, Kamilla & Freyr, Tor (2018). Filosofiske samtaler i museet.
 • Freyr, Tor (2018). Om metoder innen konsekvenspedagogikk.
 • Freyr, Tor (2018). Platons idealstat og den norske velferdsstaten.
 • Freyr, Tor (2018). Utdanning, likestilling og androgynitet: Virginia Woolfs plantonfortolkning.
 • Freyr, Tor (2017). Dialog i konsekvenspedagogikk.
 • Freyr, Tor (2017). Dialogkompetanse: den sokratiske dialog.
 • Freyr, Tor (2017). Samtalens betydning for filosofi: (dia)logos i Platons Statsmannen.
 • Freyr, Tor (2016). The Social Aspect in Plato's Ethics: The Significance og Human Being's Social Nature in Approaching Justice, Wisdom, and Partnership.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne & Manger, Terje (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt..

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:23 PM - Last modified July 3, 2019 10:10 PM