Kjersti Berggraf Jacobsen

Faculty of Education
Norwegian version of this page Position
Dean
Contact
+4769608283
+4792814475
Study place
Halden
Office nr.
F1-075

Tasks performed

Dean of the Faculty of Education since automn 2017.

Background

Work Experience: 

 • 2010-2017: Head of Studies / Programme Coordinator at Østfold University College for
  • Primary and Lower Secondary Theacher Education Programme for Years 1-7 and Years 5-10 (240 ECTS),
  • 4-year General Teacher Education and
  • external-financed continuing education (Center for Continuing Education)
 • 2003-2010: Head of Studies / Programme Coordinator for Preschool Teacher Education - Østfold University College
 • 1997-2000: College lecturer at Vestfold University College
 • 7 years as a teacher and associate professor in elementary school and associate professor in elementary school and high school

Education:

 • Cand. polit in Pedagogics, University of Oslo
 • Intermediate level in Physical Education, Vestfold University College
 • Year degree in English, Vestfold University College
 • Semi-annual unit in Phonetics and Linguistics, University of Oslo

Development work:

 • Many years of experience in implementing and developing studies as a student leader and part of the management team.

Publications

 • Karlsen, Kristine Høeg; Husebye, Birgitte Nordahl; Ørbæk, Trine & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2017). Dans & selvoppfatning: 50 kroppsøvingslærere om dansens bidrag til et allsidig og helhetlig kroppsøvingsfag.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:25 PM - Last modified Oct. 8, 2019 1:48 PM