Aktuelle saker

Publisert 13. des. 2018 23:00

På selveste Lucia-dagen ble det avholdt julelunsj i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Praksisfeltet var representert ved assisterende rektor Trond Vangberg ved Gimle skole.

Publisert 13. des. 2018 14:36

Førstelektor Liv Anne Fossbråten har i flere år forsket på kroppsspråk i klasserommet. Ikke elevenes kroppsspråk, men hvordan lærere gir blikk, ser elever, er oppmerksom på deres behov for å bli sett og verdsatt, eller noen ganger ikke gjør nettopp dette. Mandag 12. november 2018 holdt hun foredrag om dette på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Publisert 13. des. 2018 14:28

I oktober 2018 var Gitte Motzfeldt på lærerutveksling til Parma, Italia. Der bidro hun til undervisning av master studenter i kultur geografi ved universitet i Parma. Gitte har feltarbeid blant annet fra nomader, i Etiopia, på Afrikas Horn. I ettertid har hun arbeidet med bærekraftig utvikling, matsikkerhet og klimatilpasning blant Afarene.

Publisert 13. des. 2018 13:53

«Stemmestammen» er et spennende scenekunstnerisk prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. Førsteamanuensis Øystein Elle ved musikkseksjonen deltar i prosjektet. 

Publisert 21. nov. 2018 16:11

Førsteamanuensisene Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen fokuserer på hvordan lærerstudenter kan få erfaring med undervisningsmetoder som hører hjemme i fremtidens klasserom.

Publisert 21. nov. 2018 15:12

"Bærekraftig utvikling" er et spennende, viktig og aktuelt tema i forbindelse med forskning på den tverrfaglige undervisningsmetoden «Storyline».

Publisert 21. nov. 2018 11:48

13. november åpnet en utstilling som dokumenterer et mangeårig malesamarbeid mellom Solveig Toft ved Høgskolen i Østfold og Kari Holte ved Universitetet i Sørøst-Norge, begge høgskolelektorer i Kunst og håndverk. Samarbeidet er dokumentert gjennom malerier og fotografier og viser prosesser, temaer for prosjektene og resultatene etter hver samling. Utstillingen varer til 3. desember.

Publisert 16. nov. 2018 14:43

Forskning på kreativ skriving og tilbakemeldinger. I dette prosjektet setter Kristine Høeg Karlsen og Ragnhild Louise Næsje ved HiØ sammen med Heidi Remberg ved Universitetet i Sørøst-Norge fokus på kreativ skriving og tilbakemeldinger.

Publisert 9. nov. 2018 14:58

Torsdag 8. november inviterte forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning» til åpent seminar om Storyline med skotske Carol Omand.

Lege og pasient
Publisert 9. nov. 2018 11:47

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling.

Publisert 18. aug. 2018 00:00

Reportasje om Øystein Elle om forskningsprosjektet “Howlround” tidsskriftet “Howlround”.

Publisert 3. juli 2018 22:19

Høgskolen i Østfold ved avdeling for lærerutdanning var godt representert på den internasjonale Storyline konferansen i Ljubljana i Slovenia, hvor Kristine Høeg Karlsen, Gini Lockhart-Pedersen og Gunhild Brænne Bjørnstad, sammen Ellen Høeg presenterte forskning på Storyline i lærerutdanningen

Publisert 23. juni 2018 14:19

«HEXE» er et interkontinentalt tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er blitt fremført i flere utgaver, i Oslo, i Tokyo, Japan.

Publisert 27. apr. 2018 22:45

25. april 2018 sendte de to førsteamanuensisene ved avdeling for lærerutdanning, Kristine Høeg Karlsen og Andrew John Thomas inn søknad til FINNUT-programmet. De søkte om 24 millioner kroner til forskningsprosjektet pARTiciPED! The Cultural Schoolbag in Teacher Education.

Bildet viser hvordan flere ansatte på studiet om digitale undervisningsformer møtes via nett og ser
Publisert 17. apr. 2018 00:00
Høgskolen i Østfold tilbyr alle lærere å øke sin kompetanse i pedagogikk. Gjennom studiet "Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer" kan man opparbeide seg en pedagogisk basiskvalifisering som også retter seg mot fleksible og nettbaserte studier.
Leksehjelp_str2024_COLOURBOX1631148.jpg
Publisert 20. mars 2018 09:39

– En leksebevisst skole kan være det samme som en leksefri skole, skriver førsteamanuensis Kjersti Lien Holte i denne kronikken.

Publisert 12. mars 2018 21:01

Delegasjonen fra avdeling for lærerutdanning ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Høgskolen i Østfold presenterer deres kreative, temabaserte Storyline på den 46. NERA konferansen ved Universitetet i Oslo 8.-10. mars 2018

Publisert 2. mars 2018 14:02

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for antologien Skaperglede, engasjement og utforskertrang som utgis av Universitetsforlaget i januar 2019. Sammen inviterte de medforfatterne til en felles workshop. Målet for seminaret var å inspirere til videre skrivearbeid samt å gi hverandre tilbakemelding på hverandres tekster.

Publisert 22. des. 2017 21:52

Rett før jul 2017 fikk de tre forskerne ved HiØ, Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad og Joakim Karlsen, tilslag på kvalifiseringsprosjektet: Kunstpedagogiske møter - en ny samhandlingsmodell for møtepunktet mellom kunst og skole gjennom DKS fra Oslofjordfondet.

Publisert 15. sep. 2017 13:41

BOPERA er et tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er presentert en rekke ganger det siste året