Forener undervisning, forskning og utviklingsarbeid

Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education», som de har publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget Palgrave Macmillian.

Bildet viser fem kvinnelige forskere fra Høgskolen i Østfold

Fra Avdeling for lærerutdanning: Ann Sofi Larsen (til venstre), Nina Johannesen, Ninni Sandvik, Mette Røe Nyhus og Bente Ulla har i flere år arbeidet systematisk med å styrke samarbeid på tvers av undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Foto: Sigrid Eskestrand Hoveid, HiØ

Forskning fra flere nasjoner

Artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education» er et vitenskapelig bidrag i antologien «Posthumanism  and Higher Education. Reimagining Pedagogy, Practice and Research». Boken ble utgitt tidligere i år.

Redaktørene Carol A. Taylor og Annouchka Bayley har arbeidet med et bredt spekter av internasjonale forskere, blant annet fra New Zeeland, USA, Kypros, Canada, Sør-Afrika, Storbritannia og Norge. 

Bidragsyterne fra Norge er Bente Ulla, Ninni Sandvik, Ann Sofi Larsen, Mette Røe Nyhus og Nina Johannesen. 

Det de fem forskerne ved Høgskolen i Østfold gjør, er å arbeide med å forene undervisning, forskning og utviklingsarbeid, og i samarbeid har de skrevet frem et internasjonalt vitenskapelig bidrag som resultat av dette. 

Hva kan pedagogikk bli i det 21. århundre?

Gjennom artikkelen fra Norge tas leseren inn i klasserommet på lærerutdanningen i Halden, der både studenter og lærere jobber sammen for å utforske «Hva kan pedagogikk bli i det 21. århundre?». 

For å kunne møte dette store spørsmålet vender de seg mot kroppen, og blant annet spør de seg hva pedagogikk kan bli dersom vi skyver blikket fra verbalisert kunnskap over mot kroppslige tilnærminger. 

For å kunne arbeide med spørsmålene prøver de å være nysgjerrige på ulike former for kroppslige perspektiv. 

Skal vi gå inn med et mikroblikk, et makroblikk, og hvilke vitenskapelige disipliner kan gi næring til utforskingen?

Omriss av en kropp

Artikkelen heter «Lyder av sakser», nettopp fordi studentene klipper et omriss av en kropp som ligger på gulvet. Kroppsomrisset er inspirert av barns tegninger på asfalten og danner et utgangspunkt for å tenke sammen. 

I artikkelen får leseren følge prosessene, fra forberedelser, det som oppstår i rommet og analysene som skjer i møte med materialet.  

Når artikkelen nå er publisert i antologien «Posthumanism and Higher Education. Reimagining Pedagogy, Practice and Research», gir dette et hint om den analytiske retningen som forfatterne har valgt. Posthumane spekulasjoner blir skapt for å utvide dominerende logikker knyttet til subjektforståelser, både i barnehagepedagogisk utdanning men også i en bredere akademisk kontekst. 

Artikkelforfatterne fra Høgskolen i Østfold er alle ansatt på Avdeling for lærererutdanning, hvor det er tilknyttet barnehagelærerutdanningen og masterstudiet barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3år). 

Samarbeidet tar utgangspunkt i undervisningsformene i programmene og artikkelproduksjonen foregår på kooperativ basis. Prosjektene de driver har en profesjonsfokusert innretning, der både tematikk og teoretiske tilnærminger gir bidrag inn mot innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningen, både på bachelor- og masternivå.
 

Publisert 28. okt. 2019 13:23 - Sist endret 28. okt. 2019 13:23