Ibsens monologer ut av Shakespeares skygge?

Forskere fra Høgskolen i Østfold mener å ha oppdaget et fenomen i "Et dukkehjem" som den tidligere Ibsen-forskningen ikke helt har sett omfanget og betydningen av. 

Arntzen og Bjørnstad tar utgangspunkt i et pussig (og litt pinlig?) faktum i den omfattende forskningen om Et dukkehjem; det viser seg nemlig at ingen har vært enige om antall monologer i dette dramaet. Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

Dosent Ragnar Arntzenog høgskolelektor Gunhild Brænne Bjørnstad ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, har nylig publisert en artikkel om Et dukkehjem i Ibsen Studies, et tidsskrift for den internasjonale Ibsen-forskningen.

Ibsens bruk av monologer i Et dukkehjem har plaget Ibsen-forskningen i over 100 år. Hva var det som fikk skaperen av det moderne, realistiske samtidsdramaet til å ta i bruk et så utdatert virkemiddel som monologen?

– Vanligvis oppfattes monologer som kunstige og som et fremmedelement i realismen fordi det forstyrrer virkelighetsillusjonen. Den store Ibsen-forskeren John Northam sammenliknet Ibsens bruk av monologer med Shakespeares, og fant at Ibsens monologer manglet den illustrerende kraften, veltalenheten og poesien som en finner hos Shakespeare, sier Ragnar Arntzen.

– Northam konkluderte med at Ibsens bruk av monologer var et tegn på at Ibsen var teknisk klønete (clumsy) som dramatiker. I enkelte engelske oversettelser har man til og med «utbedret» denne «feilen» og utelatt alle monologene, forteller han.

Arntzen og Bjørnstad tar utgangspunkt i et pussig (og litt pinlig?) faktum i den omfattende forskningen om Et dukkehjem; det viser seg nemlig at ingen har vært enige om antall monologer i dette dramaet: Enkelte, som f.eks. Northam, nevner sju monologer, noe som gjentas av Toril Moi i hennes kjente Ibsen-monografi fra 2006, mens andre har registrert opp mot 16 monologer.

– Det korrekte antallet er 19, forteller Arntzen og Bjørnstad.

De forteller at dette veldige omfanget av monologer gjør at man får øye på helt andre og mer komplekse estetiske funksjoner som dette virkemidlet har enn det tidligere forskning har funnet. For eksempel begynner og slutter hver akt med en monolog, og slik sett er hele dramaet innrammet av monologer. Dersom man ser nærmere på hvor, hvordan og i hvilke situasjoner disse monologene dukker opp, finner man at disse 19 monologene utgjør et bemerkelsesverdig komposisjonelt mønster som er knyttet til de viktigste hendelsene og vendepunktene i dramaet. 

– Ibsen-forskningen har vært for opptatt av å se på innholdet i det som sies i monologene, men i denne artikkelen argumenteres det for at man heller må undersøke måten ting sies på, forklarer Arntzen.

– Språket vi møter i monologene er et helt annet enn det språket vi møter i Ibsen-dramaenes dialoger. Monologenes språk er fragmentarisk, usammenhengende og fullt av ufullstendige setninger, gjentakelser, brudd og nonsens. Enkelte forskere har ment at dette er dårlig språk, forklarer han.

Arntzen og Bjørnstad tolker i stedet dette som et uferdig språk og viser at monologene i Et dukkehjem kan oppfattes som et slags eksperimentelt rom der karakterene kan utforske tanker og følelser som de ennå ikke har (konvensjonelt og kommuniserbart) språk for.

I artikkelen argumenteres det for at Ibsens bruk av monologer i Et dukkehjem ikke er et utdatert fenomen, men at Ibsen tvert imot er langt mer dristig og utforsker et helt annet og langt mer moderne og røft formspråk i disse monologene enn det han gjør ellers i samtidsdramaene.

– Det blir derfor feil å sammenlikne Ibsens bruk av monologer med fortidens mestere, for monologene i Et dukkehjem peker framover mot det litterære formspråket som kommer i det neste århundret, med blant annet stream of consciousness-litteratur og absurd drama, hevder forfatterne. 

Her finner du hele artikkelen: https://doi.org/10.1080/15021866.2019.1640928


Ragnar Arntzen

Avdeling for lærerutdanning

Se faglig profil

Gunhild Brænne Bjørnstad

Avdeling for lærerutdanning

Se faglig profil

Av Nina Fredheim
Publisert 21. aug. 2019 12:34 - Sist endret 22. aug. 2019 14:48