Ungdomsskoleelever kan ha stor glede av koblingen mellom matematikk og programmering

Programmering har blitt en del av matematikkundervisningen i skolen. Men hvilke utfordringer gir dette for lærerne? En fersk doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Østfold viser at dersom undervisningen er lagt opp på rett måte kan gevinsten bli stor. 

Fotoillustrasjon: John Schnobrich on Unsplash.

Sanna Erika Forsström ved Høgskolen i Østfold disputerte 21. oktober. I sin doktorgradsavhandling "Doing Mathematics with Robots: an Activity Theoretical Perspective on the Links between Mathematics and Programming in Classroom Activities" har hun blant annet sett på hva som skjer med i programmeringsintegrasjon og hvordan programmering kan knyttes til matematikk.  

Hennes studie er et empirisk bidrag til kunnskapsgrunnlaget for potensielle koblinger mellom læreplaner for matematikk og programmeringsaktiviteter i ungdomsskolen. I sin studie ser hun på praktiske, hverdagslige situasjoner i klasserommet og vurderer de mulige utfordringene i programmeringsintegrasjon, for eksempel dens tilknytning til læreplanen og lærerrollen.

Hun har studert klasseromsaktiviteter med elever som arbeider med roboter på en ungdomsskole i Norge. Blant annet har hun analysert lærerens rolle, samarbeid mellom elevene, programmeringsverktøy, og matematikkens rolle i denne type aktiviteter.

Forsström har funnet ut er at matematikk kan knyttes til programmeringsaktiviteter gjennom samspillet mellom lærer, elever, redskaper og kollektivt engasjement og driv i aktiviteten. I denne studien brukte elevene matematikk i sine aktiviteter med roboter når læreren og elevene diskuterte og designet prosjektet sammen.

I tradisjonelle klasserom har matematikken ofte en passiv rolle, fokus er på isolerte regler eller forhåndsdefinerte verktøy. Det antas at elevene bruker spesifikke matematiske verktøy med visse regler for å løse oppgaver gitt av læreren. Ifølge tidligere studier har integrering av digital teknologi potensiale til å endre en tradisjonell klasseromskultur i matematikkundervisning, men det er uklart hvordan potensielle koblinger mellom teknologi og matematikk kan utnyttes. 

Funnene i denne studien bidrar til diskusjonen ved å antyde at koblingene mellom matematikk og programmeringsaktiviteter har et potensiale i matematikkundervisning, men at det er ikke en selvfølge. Studien viser at matematikk kan spille en "levende" og transformativ rolle i elevenes aktiviteter når læreren og elevene samarbeider. Matematikkens rolle kan endre fra verktøy i bruk til driv i aktiviteten. 

Konklusjonen er at programmeringsintegrasjon har potensiale til å gi elevene verdifulle læringsprosesser i matematikk gjennom samspill og kollektivt engasjement mellom lærere, elever og redskaper. I denne studien supplerte læreren sine programmeringskunnskaper gjennom å delta i elevens aktiviteter som forhandlende medlem med sine sterke pedagogiske og matematiske kunnskaper. 

Sanna Erika Forsström bor i Halden men er fra Finland og har sin utdanning fra Universitetet i Åbo. Hun jobber ved Avdeling for lærerutdanning på Høgskolen i Østfold. Hun har jobbet 13 år som matematikklærer i Finland før hun flyttet til Norge og tok doktorgraden ved Høgskolen på Vestlandet.

Aktuelle lenker

Publisert 6. nov. 2020 12:00 - Sist endret 6. nov. 2020 12:00