Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 25. sep. 2020 13:15, Webinar Zoom
Tid og sted: 2. okt. 2020 12:0015:00, Høgskolen i Østfold, Halden, C1-007
Tid og sted: 14. okt. 2020, Webinar on Zoom

DigiEd and After-SKuL invites to the open seminar "Conceptualizing Trends in Digitalization from the Cultural-Historical Perspective"

En stein hvor det er risset inn: Nothing is written in stone
Tid og sted: 27. okt. 2020, Halden, Remmen, Auditorium 2

I år er det 50-årsjubileum for studiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold og i den anledning arrangerer forskningsgruppen Spesialpedagogikk på avdeling for lærerutdanning fagseminaret Spenninger og utfordringer i spesialpedagogikk.

Tidligere

Tid og sted: 16. sep. 2020 12:0015:00, Høgskolen i Østfold, Halden, FU1-60
Dette er et bilde av seminarleder førsteamanuensis Hege Hermansen fra Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo
Tid og sted: 13. mai 2020 12:3015:00, Zoom

Velkommen til After-SKuL seminar om observasjon som vitenskapelig metode på Zoom!

Påmelding innen 8. mai 

Zoom link vil bli sendt til alle påmeldte!

Seminaret vi bestå av en kombinasjon av forelesning og diskusjon i grupper! Spørsmål kan også stilles underveis i kommentarfeltet.

Seminarleder: Førsteamanuensis Hege Hermansen, UiO

Tid og sted: 11. mai 2020 11:0014:00, Studiested Halden, C1-007 (VIP-rom)

Forskergruppen IKT og læring inviterer til spennende og tidsaktuell forelesning: "Digital University - Issues and Trends in Higher Education", v/førsteamanuesis Gabriela Grosseck fra West University of Timisoara i Romania.

Tid og sted: 1. apr. 20202. apr. 2020, Høgskolen i Østfold, Halden, C1-007

DigiEd and After-SKuL invites to the open seminar "Reconceptualising Socio-cultural Theory in the Age of Digitalisation"

Tid og sted: 18. des. 2019 09:0011:30, Studiested Halden, Studentverkstedet i biblioteket

Studenter og ansatte inviteres til jule-workshop i bruk av IKT i undervisning og opplæring. Kom og prøv vårt nyeste IKT-utstyr og IKT-applikasjoner. Se hva du vil møte ute i skole og barnehage!

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:3015:00, Halden, Fredriksten Hotell

After-SKuL inviterer til seminaret Å forstå samfunnet og utdanning som sosiale praksiser: En introduksjon til nyere praksisteori.

Tid og sted: 18. sep. 2019 14:0016:00, Studiested Halden, VIP-rommet (C1-007)

Velkommen til spennende seminar om Etramutal English - hvordan elever lærer engelsk utenfor skolen.

Tid og sted: 16. sep. 2019 13:0015:00, Studiested Halden, Remmen, Aud 1

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) ved Høgskolen i Østfold inviterer til åpen forelesning - Keywords for Affect - ved den profilerte professor emeritus Brian Massumi.

Tid og sted: 16. sep. 2019 10:0012:00, Studiested Halden, Remmen, Aud 1

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) ved høgskolen i Østfold inviterer til åpen forelesning - The Minor Gesture in 16 movements - ved Erin Manning, professor ved Concordia University i Montreal. 

Tid og sted: 10. sep. 2019 13:0015:30, Remmen, VIP-rommet

Forskergruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning inviterer til åpent seminar om Storyline som undervisningsmetode. Vi får besøk av skotske Carol Omand som er verdenskjent på tema. Seminaret er også aktuelt for lærere i grunnskolen og pedagoger i barnehagen.

Tid og sted: 28. mars 2019 14:0015:00, Studiested Halden, rom C1-007 (VIP-rommet)

I dette foredraget presenterer førsteamanuensis Russell Hatami en viktig kulturskatt i tidlig svensk matematikkutdanning; Rizanesanders Recknekonsten.

Tid og sted: 27. feb. 2019 09:0014:00, Studiestad Halden, Aud 3

På dette seminaret får vi presentert viktige sider ved bærekraftig utvikling, av en rekke sentrale personer på området: Siri Eriksen, Pia Ve Dahlen, Elisabeth Irgens Hokstad, Aksel Nærstad og Erik Ljungberg. Seminaret avsluttes med en paneldialog, hvor klimaendringer og ansvarlig forbruk og matproduksjon blir problematisert. 

Tid og sted: 14. feb. 2019 11:3012:45, Studiested Halden, Biblioteket

På selveste Valentinsdagen arrangerer forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon» lanseringsfest for antologien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet». Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for boken, gis ut av Universitetsforlaget. Det blir mingling, hjerter, kake og kaffe fra kl.11.00 i biblioteket, før programmet starter kl.11.30.

Tid og sted: 18. jan. 2019 11:3015:00, Østfold University College, VIP

Forskergruppen Bevegelse og kunst i lærerutdanningene inviterer til kick-off på antologien: Teaching through Stories: Renewing the Scottish storyline Approach in Teacher and Higher Education.

Tid og sted: 28. nov. 2018 13:4515:45, Studiested Halden, Aud 2

AVLYST - Grunnet sykdom er gjesteforelesningen dessverre avslyst.

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen gjesteforelesning med professor Solveig Østrem ved OsloMet.

I foredraget Profesjonelt ansvar - profesjonell uro vil Østrem blant annet stille spørsmål om hva det at barnehagelæreryrket er en profesjon innebærer av ansvar, forpliktelser og autonomi. 

Tid og sted: 13. nov. 2018 12:003. des. 2018 16:00, Studiested Halden, Galleri BOX (tvers overfor Styrerommet)