Hvordan lærer elever engelsk utenfor skolen?

Velkommen til spennende seminar om Etramutal English - hvordan elever lærer engelsk utenfor skolen.

Arbeidsgruppen for Forskerseminar i språk og litteratur har sammen med FoU-gruppa Språkdidaktikk den gleden å invitere til foredrag av Pia Sundqvist. Pia er førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved UiO og har mange spennende prosjekter knyttet til hennes forskningsfelt anvendt lingvistikk på gang. Prosjektene hennes bør være av interesse for mange ved både Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Fremmedspråksenteret og ved Avdeling for lærerutdanning. 

Prosjektet Pia fokusere på i dette foredraget handler om såkalt Extramural English, dvs. hvordan elever lærer engelsk utenfor skolen, og hvilken betydning Extramural English har for utbyttet av engelskundervisningen i skolen. 

Pia vil også fortelle litt om sitt nyeste prosjekt: MultiLingual Spaces. 

Les gjerne mer om Pia og hennes forskning her. 

Velkommen!

Publisert 9. sep. 2019 15:29 - Sist endret 9. sep. 2019 15:30