2019

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:3015:00, Halden, Fredriksten Hotell

After-SKuL inviterer til seminaret Å forstå samfunnet og utdanning som sosiale praksiser: En introduksjon til nyere praksisteori.