After-SKuL seminar: Om bruk av teori i empirisk forskning

Temaet for dette seminaret er bruk av teori i empirisk forskning. Teori kan ha ulik rolle og funksjon i et empirisk prosjekt og I seminaret vil det bli gitt noen praktiske eksempler og øvelser på hvordan teori kan operasjonaliseres til et analytisk rammeverk I empirisk forskning. Induktiv, deduktiv og abduktiv tilnærming vil bli drøftet.

Sted for seminaret vil enten bli Høgskolen i Østfold, Halden, C1-007 (VIP kantina) ELLER på Zoom avhengig av smittesituasjonen. De påmeldte vil da få tilsendt

påloggingsinformasjon på e-post.

Hilde W. Afdal

 

Seminaret ledes av professor ved avdeling for lærerutdanning

Hilde W. Afdal

 

PÅMELDING innen 29.09.

Arrangør

After-SKuL
Publisert 24. aug. 2020 12:53 - Sist endret 24. aug. 2020 12:53