Unge barn og begynneropplæring

Forskergruppen Unge barn og begynneropplæring samler ulike forskningsprosjekter knyttet til barn i småskolealder og begynneropplæring. 

Noen av våre prosjekter

Avdelingen har også prosjekter knyttet til begynneropplæring og barn i småskolealder innenfor andre Forskergrupper. Et eksempel på dette er prosjektet FLEBBS - FLErspråklige Barn i Barnehage og Skole, som er organisert under forskergruppen Flerspråklig oppvekst og utdanning. FLEBBS-prosjektet har følgende innhold:

  • Begynneropplæring i andrespråket norsk (i overgang barnehage-skole)
  • Andrespråkselever og begynneropplæring i lesing
  • Andrespråkslærlinger og overgangene barnehage-skole, småskole-mellomtrinn og mellomtrinn-ungdomstrinn

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 20:04 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53