Aktuelt

Publisert 20. okt. 2019 10:55

Forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning ved Avdeling for lærerutdanning, har denne høsten fått seks nye medlemmer. Med sine 24 medlemmer, er denne forskningsgruppa nå den nest største ved Høgskolen i Østfold, og den største ved Avdeling for lærerutdanning.

Publisert 15. okt. 2019 09:06

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad gjestet Litteraturhuset i Fredrikstad under årets Kreativ Arena.

Publisert 14. okt. 2019 11:01

Høgskolen i Østfold fikk storfint besøk av verdenskjente og skotske Carol Omand, som holdt åpent seminar om Storyline som tverrfaglig undervisningsmetode, med fokus på utvikling av gode historier. Forskningsgruppen Kunst, kreativitet og innovasjon sto for arrangementet.

Publisert 3. okt. 2019 11:37

Samira Jamouchi, Kjersti Lien Holte og Kristine Høeg Karlsen ved Avdeling for lærerutdanning presenterte hvert sitt forskningsarbeid på kreative undervisningsformer under konferansen.

Publisert 3. okt. 2019 11:25

I samarbeid med Kunstforeningen i Halden og Faggruppa Haldenkeramikk holder Marianne Andreassen tilknyttet forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning ved Avdeling for lærerutdanning, åpne foredrag for interesserte. Temaene har vært de ulike keramikkprodusentene som ble etablert i byen fra siste krig og i tiåra framover.

Publisert 26. juni 2019 15:11

Kristine Høeg Karlsen presenterte prosjektet "Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen - å styrke lærerstudenter for partnerskap som fremtidige lærere" på Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) 13. juni 2019.

Publisert 26. juni 2019 13:36

Førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen deltok på et såkalt rundebord om dansens plass i lærerutdanningen på Kroppsøvingskonferansen på Norges Idrettshøgskole 7. juni 2019.

Hanne Eik Pilskog. Foto: Privat
Publisert 7. mai 2019 15:33

Hule eiketrær regnes som «hot spots» for biologisk mangfold og har fått status som utvalgt naturtype under naturmangfoldsloven. Men hva vet vi om innbyggerne i gamle eiker, spesifikt biller? Lite. Kanskje vi må langt tilbake i tid for å forstå dagens billesamfunn?

Publisert 11. feb. 2019 12:04

Utstillingen «Et malesamarbeid» som ble vist i galleri Box ved Høgskolen i Østfold i høst, ble åpnet igjen onsdag 6. februar, denne gangen i galleri Backer ved Universitetet i Sørsøst-Norge på Bakkenteigen.

Publisert 4. feb. 2019 17:21

Ronald Nolet og Gitte Motzfeldt ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold presenterte forskning på dybdelæring blant grunnskolelærerstudenter på den nasjonale forskningskonferansen: «Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene» 28.-29. november i 2018

Publisert 31. jan. 2019 09:39

Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet, er ute på markedet. Antologien gir nye perspektiver til hvordan lærere gjennom estetiske og tverrfaglige metoder kan skape engasjement og utforskertrang hos elever og studenter. Redaktører er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad og de inviterer til lanseringsfest vedStudiested Halden på selveste kjærlighetsdagen - 14. februar.

Publisert 24. jan. 2019 16:57

Fredag 18. januar markerte startskuddet for en internasjonal antologi om tverrfaglig og studentaktiv læring ved bruk av Storyline. Kristine Høeg Karlsen ved Høgskolen i Østfold og Margaretha Häggström ved Göteborgs Universitet er redaktører. 

Publisert 21. jan. 2019 20:48

Ragnhild Louise Næsje og Kristine Høeg Karlsen skal sammen med Heidi Remberg ved Universitetet i Sørøst-Norge presentere forskning på kreativ skriving og tilbakemeldinger på «Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy» i Stavanger 7.-9. mai i 2019.

Publisert 17. des. 2018 19:44

De tre forskerne Kristine Høeg Karlsen, Gini Lockhart-Pedersen og Gunhild Brænne Bjørnstad har fått publisert artikkelen “… but, it's really grown on me, Storyline, as practical as it has been”: A critical inquiry of student teachers' experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Artikkelen er publisert i nivå 2-tidsskriftet Teaching and Teacher Education.

Publisert 16. des. 2018 21:29

Lærerutdannerne Gini Lockhart-Pedersen, Gunhild Brænne Bjørnstad, Ellen Høeg og Kristine Høeg Karlsen forsker på Storyline og pedagogikk. På NERA konferansen i mars 2018 presenterer de resultater om grunnskolelærerstudenters erfaringer med Storyline sett i lys av ferdigheter for det 21. århundret.

Publisert 13. des. 2018 23:00

På selveste Lucia-dagen ble det avholdt julelunsj i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Praksisfeltet var representert ved assisterende rektor Trond Vangberg ved Gimle skole.

Publisert 13. des. 2018 22:45

25. april 2018 sendte de to førsteamanuensisene ved avdeling for lærerutdanning, Kristine Høeg Karlsen og Andrew John Thomas inn søknad til FINNUT-programmet. De søkte om 24 millioner kroner til forskningsprosjektet pARTiciPED! The Cultural Schoolbag in Teacher Education.

Publisert 13. des. 2018 22:19

Høgskolen i Østfold ved avdeling for lærerutdanning var godt representert på den internasjonale Storyline konferansen i Ljubljana i Slovenia, hvor Kristine Høeg Karlsen, Gini Lockhart-Pedersen og Gunhild Brænne Bjørnstad, sammen Ellen Høeg presenterte forskning på Storyline i lærerutdanningen

Publisert 13. des. 2018 21:52

Rett før jul 2017 fikk de tre forskerne ved HiØ, Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad og Joakim Karlsen, tilslag på kvalifiseringsprosjektet: Kunstpedagogiske møter - en ny samhandlingsmodell for møtepunktet mellom kunst og skole gjennom DKS fra Oslofjordfondet.

Publisert 13. des. 2018 21:01

Delegasjonen fra avdeling for lærerutdanning ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Høgskolen i Østfold presenterer deres kreative, temabaserte Storyline på den 46. NERA konferansen ved Universitetet i Oslo 8.-10. mars 2018