2018

Hanne Eik Pilskog. Foto: Privat
Publisert 7. mai 2019 15:33

Hule eiketrær regnes som «hot spots» for biologisk mangfold og har fått status som utvalgt naturtype under naturmangfoldsloven. Men hva vet vi om innbyggerne i gamle eiker, spesifikt biller? Lite. Kanskje vi må langt tilbake i tid for å forstå dagens billesamfunn?

Publisert 17. des. 2018 19:44

De tre forskerne Kristine Høeg Karlsen, Gini Lockhart-Pedersen og Gunhild Brænne Bjørnstad har fått publisert artikkelen “… but, it's really grown on me, Storyline, as practical as it has been”: A critical inquiry of student teachers' experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Artikkelen er publisert i nivå 2-tidsskriftet Teaching and Teacher Education.

Publisert 16. des. 2018 21:29

Lærerutdannerne Gini Lockhart-Pedersen, Gunhild Brænne Bjørnstad, Ellen Høeg og Kristine Høeg Karlsen forsker på Storyline og pedagogikk. På NERA konferansen i mars 2018 presenterer de resultater om grunnskolelærerstudenters erfaringer med Storyline sett i lys av ferdigheter for det 21. århundret.

Publisert 13. des. 2018 23:00

På selveste Lucia-dagen ble det avholdt julelunsj i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Praksisfeltet var representert ved assisterende rektor Trond Vangberg ved Gimle skole.

Publisert 13. des. 2018 22:45

25. april 2018 sendte de to førsteamanuensisene ved avdeling for lærerutdanning, Kristine Høeg Karlsen og Andrew John Thomas inn søknad til FINNUT-programmet. De søkte om 24 millioner kroner til forskningsprosjektet pARTiciPED! The Cultural Schoolbag in Teacher Education.

Publisert 13. des. 2018 22:19

Høgskolen i Østfold ved avdeling for lærerutdanning var godt representert på den internasjonale Storyline konferansen i Ljubljana i Slovenia, hvor Kristine Høeg Karlsen, Gini Lockhart-Pedersen og Gunhild Brænne Bjørnstad, sammen Ellen Høeg presenterte forskning på Storyline i lærerutdanningen

Publisert 13. des. 2018 21:52

Rett før jul 2017 fikk de tre forskerne ved HiØ, Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad og Joakim Karlsen, tilslag på kvalifiseringsprosjektet: Kunstpedagogiske møter - en ny samhandlingsmodell for møtepunktet mellom kunst og skole gjennom DKS fra Oslofjordfondet.

Publisert 13. des. 2018 21:01

Delegasjonen fra avdeling for lærerutdanning ved grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Høgskolen i Østfold presenterer deres kreative, temabaserte Storyline på den 46. NERA konferansen ved Universitetet i Oslo 8.-10. mars 2018

Publisert 13. des. 2018 15:00

Reportasje om Øystein Elle om forskningsprosjektet “Howlround” tidsskriftet “Howlround”.

Publisert 13. des. 2018 14:43

I dette prosjektet setter Ragnhild Louise Næsje og Kristine Høeg Karlsen ved HiØ sammen med Heidi Remberg ved Universitetet i Sørøst-Norge fokus på kreativ skriving og tilbakemeldinger.

Publisert 13. des. 2018 14:36

Førstelektor Liv Anne Fossbråten har i flere år forsket på kroppsspråk i klasserommet. Ikke elevenes kroppsspråk, men hvordan lærere gir blikk, ser elever, er oppmerksom på deres behov for å bli sett og verdsatt, eller noen ganger ikke gjør nettopp dette. Mandag 12. november 2018 holdt hun foredrag om dette på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Publisert 13. des. 2018 14:28

I oktober 2018 var Gitte Motzfeldt på lærerutveksling til Parma, Italia. Der bidro hun til undervisning av master studenter i kultur geografi ved universitet i Parma. Gitte har feltarbeid blant annet fra nomader, i Etiopia, på Afrikas Horn. I ettertid har hun arbeidet med bærekraftig utvikling, matsikkerhet og klimatilpasning blant Afarene.

Publisert 13. des. 2018 14:19

«HEXE» er et interkontinentalt tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er blitt fremført i flere utgaver, i Oslo, i Tokyo, Japan.

Publisert 13. des. 2018 14:02

Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for antologien Skaperglede, engasjement og utforskertrang som utgis av Universitetsforlaget i januar 2019. Sammen inviterte de medforfatterne til en felles workshop. Målet for seminaret var å inspirere til videre skrivearbeid samt å gi hverandre tilbakemelding på hverandres tekster.

Publisert 13. des. 2018 13:53

«Stemmestammen» er et spennende scenekunstnerisk prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. Førsteamanuensis Øystein Elle ved musikkseksjonen deltar i prosjektet. 

Publisert 13. des. 2018 13:41

BOPERA er et tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som er presentert en rekke ganger det siste året

Publisert 13. des. 2018 13:23

Torsdag 31. august arrangerte redaktørene for den planlagte antologien: «Skaperglede, engasjement og utforskertrang: Nye perspektiver på estetiske- og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet», Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad kick-off på VIP-rommet på Høgskolen i Østfold. De har fått kontrakt ved Universitetsforlaget og antologien planlegges utgitt januar 2019.

Publisert 21. nov. 2018 16:11

Førsteamanuensisene Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen fokuserer på hvordan lærerstudenter kan få erfaring med undervisningsmetoder som hører hjemme i fremtidens klasserom.

Publisert 21. nov. 2018 15:12

"Bærekraftig utvikling" er et spennende, viktig og aktuelt tema i forbindelse med forskning på den tverrfaglige undervisningsmetoden «Storyline».

Publisert 21. nov. 2018 11:48

13. november åpnet en utstilling som dokumenterer et mangeårig malesamarbeid mellom Solveig Toft ved Høgskolen i Østfold og Kari Holte ved Universitetet i Sørøst-Norge, begge høgskolelektorer i Kunst og håndverk. Samarbeidet er dokumentert gjennom malerier og fotografier og viser prosesser, temaer for prosjektene og resultatene etter hver samling. Utstillingen varer til 3. desember.