«Bærekraftig utvikling» som tema i kunst og håndverksundervisningen

"Bærekraftig utvikling" er et spennende, viktig og aktuelt tema i forbindelse med forskning på den tverrfaglige undervisningsmetoden «Storyline».

Kilde: naturfag.morsmal.no

Bærekraftig utvikling introduseres som ett av tre overordnede tema i grunnskolens nye læreplan (de to andre temaene er demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring). Dette inspirerte faglærerne i Kunst og håndverk, som i høst satte i gang to prosjekter med fokus på bærekraftig utvikling.

Installasjon av gjenbruksmateriale

Det første prosjektet var en gruppeoppgave hvor utfordringen var å lage en installasjon med gjenbruksmateriale som skulle belyse ett fritt valgt aspekt ved temaet. En installasjon kan defineres som en romskapende «skulptur» satt sammen av ulike gjenstander, ofte gjenstander fra vårt dagligliv. I starten av prosjektet var gruppa på studietur til Galleri F 15, for å se på installasjonene til Anish Kapoor, og den årlige nasjonale kunsthåndverks utstillingen som ble vist på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Besøkene skulle gi kunnskap om installasjonskunst og inspirere til å skape egne uttrykk.

Installasjoner

Resultatene har vært utstilt i høgskolens vrimleareal noen uker. Her er noen eksempler.

Carcerem er utstilt utenfor kantina. Tittelen er latinsk og betyr fengsel. Den er satt sammen av oppklippede deler fra en blå plastkasse funnet på Øra og kan minne om toppen på en amerikansk skyskraper. Inni «tårnet» er det en globus. Er det jordkloden som er i plastikkverdenes fengsel?

Carcerem

Skittent spill befinner seg i trappeoppgaven ved biblioteket. Her kan vi se et lite tablå som antyder at to personer har sittet ved et bord og spilt et spill. Det er flere elementer som tilsier at det fokuseres på ulike typer urettferdighet.

En tredje installasjon - Plast i magen - er en litt skremmende figur med menneskelignende kropp og dyrehode. Den ligger som en syk person i uterommet ved D-området og holder rundt et sverd plantet i magen, og der ulik type plastsøppel tyter ut av såret. Det er vel ikke vanskelig å få assosiasjoner til grådighet, ansvarsløshet og plastsøppel som kanskje vil ta livet av oss til slutt.

Plast i magen

Den fjerde installasjonen handler også om plastavfall og har en form som kan assosieres til et tre eller fjell satt sammen av strimler fra plastposer.

Installasjon av plast.

Fremtidens flue

Det andre prosjektet ble gjennomført individuelt. Studentene skulle ved hjelp av ståltråd, hønsenetting og ulike gjenbruksmaterialer lage «Fremtidens flue», dvs. en flue som kan oppstå i fremtiden på en forurenset og forsøplet jordklode. Her var også en utfordring å undersøke ulike gjenbruksmaterialers potensiale til å ta fra hverandre og sette deler sammen igjen på nye måter: klippe opp, skjære i stykker, tvinne og lime sammen og bygge opp igjen.

Selv om oppgavetittelen var dyster, har fluene fått et ganske humoristisk uttrykk. Oppsummert har studentene i løpet av perioden vært kreative og jobbet bra med et alvorlig tema.

Imponerende gjenbruk av materiale. Foto: Solveig Toft.

Lærerne

Ansvarlige lærere for installasjonsoppgaven var Marianne Andreassen og Solveig Toft. Ansvarlig for flueoppgaven var Solveig Toft.

Begge er deltakere i forskergruppa Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning.

 

Publisert 21. nov. 2018 15:12 - Sist endret 8. mars 2019 21:07