Et malersamarbeid

13. november åpnet en utstilling som dokumenterer et mangeårig malesamarbeid mellom Solveig Toft ved Høgskolen i Østfold og Kari Holte ved Universitetet i Sørøst-Norge, begge høgskolelektorer i Kunst og håndverk. Samarbeidet er dokumentert gjennom malerier og fotografier og viser prosesser, temaer for prosjektene og resultatene etter hver samling. Utstillingen varer til 3. desember.

Solveig Toft åpner utstillingen. Til høyre er Kari Holte. Foto: Kristine Høeg Karlsen.

I henhold til nasjonale forskrifter om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kunstnerisk utviklingsarbeid sidestilt med forsknings- og utviklingsarbeid. Denne utstillingens intensjon er å belyse hva et kunstnerisk utviklingsarbeid kan være. Samtidig viser utstillingen at malesamarbeidet har vært fruktbart på flere måter.

Samarbeidet førte blant annet til et forskningssamarbeid om opplevelsen av å skape, der resultatene ble publisert i artikkelen «Det skapende rom – betydningen av det ikke-målbare» i FormAkademisk i desember 2017. I tillegg har samarbeidet gitt verdifull erfaring og førstehåndskunnskap om skapende arbeid sett i relasjon til det å være lærere i faget Kunst og håndverk.

Utstillingen ble åpnet av Solveig Toft, som informerte om utstillingen og temaene for arbeidene. Førsteamanuensis Øystein Elle gav deretter de fremmøtte en innføring i utfordringer knyttet til kriteriene for meritterende kunstnerisk utviklingsarbeid, etterfulgt av en kort debatt.

Videoen nedenfor viser bildene i utstillingen. 

 
Last ned mediefil
Publisert 21. nov. 2018 11:48 - Sist endret 8. mars 2019 21:07