Lærerutveksling til Parma i Italia: undervisning av masterstudenter i kulturgeografi

I oktober 2018 var Gitte Motzfeldt på lærerutveksling til Parma, Italia. Der bidro hun til undervisning av master studenter i kultur geografi ved universitet i Parma. Gitte har feltarbeid blant annet fra nomader, i Etiopia, på Afrikas Horn. I ettertid har hun arbeidet med bærekraftig utvikling, matsikkerhet og klimatilpasning blant Afarene.

Utveksling

Gitte Motzfeldt var på lærerutveksling til Parma i Italia. Det faglige innholdet i undervisningen var knyttet opp til feltarbeid og arbeidet med sårbarhet og klimatilpasning blant Afarene. Metodisk tok undervisningen for seg kvalitativ metode, en etnografisk tilnærming til datainnsamling og forskning. Studentene forberedte sin masteroppgave og hensikten var derfor å gi dem en innsikt i kvalitative metode og dens anvendbarhet.

Ulike former for sårbarhet

Sårbarhet og tilpasning blant Afar-folket i det nord-østlige Etiopia. I denne forelesningen var hovedhensikten å utforske ulike former for sårbarhet Afarene står overfor; både politisk, økonomisk og miljø- og klima sårbarhet. Deretter å analysere Afarenes mulighet og begrensinger til å tilpasse seg samfunns- og klimaendringer. Hensikten var å utvikle studentenes forståelse for klima- og samfunnsendringer blant en sårbarbar befolkningsgruppe.  

Erasmus+

Lærerutveksling er en del av Erasmus+ programmet og det internasjonale arbeidet ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 13. des. 2018 14:28 - Sist endret 8. mars 2019 21:03