Forskning på lærerens kroppsspråk i klasserommet

Førstelektor Liv Anne Fossbråten har i flere år forsket på kroppsspråk i klasserommet. Ikke elevenes kroppsspråk, men hvordan lærere gir blikk, ser elever, er oppmerksom på deres behov for å bli sett og verdsatt, eller noen ganger ikke gjør nettopp dette. Mandag 12. november 2018 holdt hun foredrag om dette på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Uten Power-point

Førstelektor Liv Anne Fossbråten holdt mandag 12. november 2018 foredrag om kroppsspråk på Litteraturhuset i Fredrikstad. Der møtte 81 stykker for å se og høre om kroppsspråk. Liv Anne Fossbråten bruker ikke Power-point når hun snakker om kroppsspråk, hun viser og demonstrerer.

Kronikk i Fredrikstad Blad

Samme dag hadde forskeren en kronikk i Fredrikstad Blad om samme tema, og jammen meldte NRK seg på også, se klippet nedenfor. Et klipp vil alltid bare vise bittesmå utsnitt av temaet, men flere høgskoler har nå henvendt sg til Fossbråten og bedt henne inn som gjesteforeleser i dette tema, så interessen er stor. Fossbråten sier at økt bevissthet om hvordan vi formidler våre holdninger nonverbalt i kommunikasjon med andre er grunnleggende i all relasjonsbygging.

NRK Østfold

Se og hør Liv Anne Fossbråten på NRK Østfold

 

Publisert 13. des. 2018 14:36 - Sist endret 8. mars 2019 21:03