Inn i fortellingen, ut i det kreative

I dette prosjektet setter Ragnhild Louise Næsje og Kristine Høeg Karlsen ved HiØ sammen med Heidi Remberg ved Universitetet i Sørøst-Norge fokus på kreativ skriving og tilbakemeldinger.

Fra venstre: Ragnhild Louise Næsje (seksjon for norsk ved HiØ), Heidi Remberg (Institutt for språk og litteratur ved USN) og Kristine Høeg Karlsen (seksjon for pedagogikk ved HiØ)

Ragnhild Louise Næsje (HiØ), Kristine Høeg Karlsen (HiØ) og Heidi Remberg (USN) undersøker hvilke typer tilbakemeldinger lærerne gir elever underveis i en kreative skriveprosessen for å videreutvikle elevenes skrivekompetanse, slik at de kan nå målene som er definert i læreplanen i norsk etter fjerde årstrinn.

Verdien av gode tilbakemeldinger

For at elevene skal bli skrivekyndige er de avhengige av konkret og målrettet tilbakemelding fra læreren. I studien brukes en bred tilnærming, hvor tilbakemeldinger forstås som alle typer dialoger som støtter opp om læring både i formelle og uformelle situasjoner.

Intervju med lærere i grunnskolen

I studien intervjuer de lærere som underviser i begynneropplæring i norsk om deres praksis. I tillegg analyseres to elevtekster skrevet av en gutt og en jente med ulik måloppnåelse, som informantene har gitt tilbakemelding på. Det er lærernes perspektiver og refleksjoner på tilbakemelding som de ønsker å bære frem.

Samarbeid mellom lærerutdanningene ved HiØ og USN

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge. I november 2018 sendte de tre forskerne inn et abstrakt til Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy «Skriv! Les! 2019»

Publisert 13. des. 2018 14:43 - Sist endret 8. mars 2019 21:03