Øystein Elle i Stemmestammen

«Stemmestammen» er et spennende scenekunstnerisk prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. Førsteamanuensis Øystein Elle ved musikkseksjonen deltar i prosjektet. 

Kilde: Dansenshus.com

Finansiert av Norsk kulturråd

Stemmestammen er initiert av Karsten Solli ved Karstein Solli Produksjoner og blir utviklet av ham i samarbeid med Øystein Elle / Capto Musicae / Høgskolen i Østfold og Vitor Tuzzi / Papo Art Dialogue.

Stemmestammen består av et forprosjekt og full produksjon (hovedprosjekt). Forprosjektet ble utført i perioden januar - september 2018 og ble fullfinansiert av Norsk Kulturråd. Senere har prosjektet fått finansiering fra Norsk Kulturråd til full produksjon, denne gjennomføres vinteren 2019.

Presentasjon av Stemmestammen Trondheim

Internasjonal publisering

Stemmestammen blir publisert gjennom forestillinger nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ha sin kunstneriske premiere i uke 6 i 2019 ved Bærum kulturhus, med påfølgende forestillinger ved Dansens Hus - Nasjonal scene for dans. Forestillingen blir fremført parallelt med publisering av i alt fire vitenskapelige artikler knyttet til prosjektet. Empiri til artiklene er innhentet blant annet fra en turne i Sør-Amerika. 

Småkunstfestivalen

Solli, Truzzi og Elle presenterte prosjektet med en “performance lecture” under “Småkunstfestivalen” i Trondeheim i september.

Dansens hus

Mer informasjon om prosjektet og innholdet i forestillingen kan leses under Dansens hus

Publisert 13. des. 2018 13:53 - Sist endret 8. mars 2019 21:03