2019

Publisert 14. okt. 2019 11:01

Høgskolen i Østfold fikk storfint besøk av verdenskjente og skotske Carol Omand, som holdt åpent seminar om Storyline som tverrfaglig undervisningsmetode, med fokus på utvikling av gode historier. Forskningsgruppen Kunst, kreativitet og innovasjon sto for arrangementet.

Publisert 3. okt. 2019 11:37

Samira Jamouchi, Kjersti Lien Holte og Kristine Høeg Karlsen ved Avdeling for lærerutdanning presenterte hvert sitt forskningsarbeid på kreative undervisningsformer under konferansen.

Publisert 3. okt. 2019 11:25

I samarbeid med Kunstforeningen i Halden og Faggruppa Haldenkeramikk holder Marianne Andreassen ved Avdeling for lærerutdanning, åpne foredrag for interesserte. Temaene har vært de ulike keramikkprodusentene som ble etablert i byen fra siste krig og i tiåra framover.

Publisert 26. juni 2019 15:11

Kristine Høeg Karlsen presenterte prosjektet "Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen - å styrke lærerstudenter for partnerskap som fremtidige lærere" på Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) 13. juni 2019.

Publisert 26. juni 2019 13:36

Førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen deltok på et såkalt rundebord om dansens plass i lærerutdanningen på Kroppsøvingskonferansen på Norges Idrettshøgskole 7. juni 2019.

Publisert 11. feb. 2019 12:04

Utstillingen «Et malesamarbeid» som ble vist i galleri Box ved Høgskolen i Østfold i høst, ble åpnet igjen onsdag 6. februar, denne gangen i galleri Backer ved Universitetet i Sørsøst-Norge på Bakkenteigen.

Publisert 4. feb. 2019 17:21

Ronald Nolet og Gitte Motzfeldt ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold presenterte forskning på dybdelæring blant grunnskolelærerstudenter på den nasjonale forskningskonferansen: «Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene» 28.-29. november i 2018

Publisert 31. jan. 2019 09:39

Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet, er ute på markedet. Antologien gir nye perspektiver til hvordan lærere gjennom estetiske og tverrfaglige metoder kan skape engasjement og utforskertrang hos elever og studenter. Redaktører er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad og de inviterer til lanseringsfest vedStudiested Halden på selveste kjærlighetsdagen - 14. februar.

Publisert 24. jan. 2019 16:57

Fredag 18. januar markerte startskuddet for en internasjonal antologi om tverrfaglig og studentaktiv læring ved bruk av Storyline. Kristine Høeg Karlsen ved Høgskolen i Østfold og Margaretha Häggström ved Göteborgs Universitet er redaktører. 

Publisert 21. jan. 2019 20:48

Ragnhild Louise Næsje og Kristine Høeg Karlsen skal sammen med Heidi Remberg ved Universitetet i Sørøst-Norge presentere forskning på kreativ skriving og tilbakemeldinger på «Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy» i Stavanger 7.-9. mai i 2019.