Setter dans på agendaen

Førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen deltok på et såkalt rundebord om dansens plass i lærerutdanningen på Kroppsøvingskonferansen på Norges Idrettshøgskole 7. juni 2019.

Kristine Høeg Karlsen (HiØ), Tonje Fjogstad Langnes (OsloMet), Reidun Fretland (HVL), Trine Ørbæk (USN) og Hilde Rustad (NIH). Foto: Privat

Synliggjør dans på ulike lærerutdanninger

Et rundebord er en diskusjon mellom inviterte deltakere. Målet med dette rundebordet var å undersøke og synliggjøre hva som gjøres i ulike lærerutdanninger når det gjelder dans. I diskusjonen deltok Tonje Fjogstad Langnes (OsloMet), Trine Ørbæk (Universitetet i Sørøst-Norge), Reidun Fretland (Høgskolen på Vestlandet) og Hilde Rustad (Norges Idrettshøgskole) sammen med Karlsen.

Diskusjonen synliggjorde likheter og forskjeller mellom lærerutdanningsinstitusjonenes måter å forholde seg til dans som aktivitet i kroppsøvingsfaget på og i lærerutdanningen som helhet, samt løfte frem hvordan institusjonene tenker rundt fagfornyelsen. Karlsen hadde hovedfokus på prosjektet KROM på tvers, et tverrinstitusjonelt samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Den Kulturelle skolesekken i Østfold og Rom for dans (i Oslo).

Diskusjonen dreide seg også om dans i lærerutdanningen med tanke på estetiske læringsprosesser som løftes frem i de nye læreplanene av 2020.

Rundebordet tok utgangspunkt i følgende temaer

  • Hva skjer i din institusjon når det gjelder dans i lærerutdanninger?
  • Hva er innholdet i emnene?
  • Hvordan forholder institusjonen seg til dans i kroppsøving og dans generelt?
  • Foregår det forskning på dans og kroppsøving?
  • Utgjør dans en del av praksis? – en del av eksamen?
En liten stand med artikler, avisoppslag og installasjonen som Kristine Høeg Karlsen lagde da hun deltok på et KROM-verksted med Rom for Dans ved Risum ungdomskole. Foto: Privat

 

Publisert 26. juni 2019 13:36 - Sist endret 27. juni 2019 09:58