The Cultural Schoolbag in Teacher Education

Kristine Høeg Karlsen presenterte prosjektet "Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen - å styrke lærerstudenter for partnerskap som fremtidige lærere" på Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) 13. juni 2019.

Fra avslutningsforestillingen på NOFOD. På bildet: Karolina Ginman fra DEMO performance «Resonance – a body / object/ sound symbiosis”. Foto: Okko Parviainen.

Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en varig ordning. Den skal bidra til at alle skoleelever fra 6 til 19 år, uavhengig av økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn, regelmessig møter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kunstnerisk kvalitet. Til nå er Den kulturelle skolesekken den største nasjonale kulturpolitiske satsingen for barn og unge i skolen, med et budsjett på 270 millioner kroner.

Større kunnskap blant lærerstudenter 

Slik ordningen er i dag har lærerne få muligheter for medvirkning i utforming og gjennomføring av besøkene fra Den kulturelle skolesekken og de bruker liten tid på for- og etterarbeid. Kulturarbeiderne på sin side har varierende forståelse, kunnskap og innsikt i skolen, en kompetanse som er viktig for at besøket skal kunne være relevant for undervisningen.

Studien som Karlsen presenterte rapporterer fra et pågående prosjekt ved Høgskolen i Østfold, som setter fokus på studentene i grunnskolelærerutdanningene og måter deres kompetanse om Den kulturelle skolesekken kan styrkes på gjennom utdanningen. Målet er at de som fremtidige lærere føler seg (og er) mer rustet for samarbeid med kunstnerne og kulturarbeidere i gjennomføringen i DKS.

Flere bidragsytere

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Den kulturelle skolesekken i Østfold, Høyskolen for dansekunst og Rom for dans (i Oslo).

Arbeidet som Karlsen presenterte på NOFOD er utviklet i samarbeid med Gunhild Brænne Bjørnstad (Høgskolen i Østfold), Caroline Nesse og Camilla Myhre (Rom for dans) og Johannes Hafnor (leder for DKS, Østfold). - De kunne dessverre ikke delta på konferansen, uttrykker Karlsen.

Avsluttet med demo-forestilling

- Det var en veldig god konferanse, sier Karlsen som gledet seg over å få møte andre danseforskere i Norden. Konferansen ble avsluttet med en DEMO performance «Resonance – a body / object / sound symbiosis" på Studio 534, med bl.a. Karolina Ginman, Mateus Manninen og Eero Nieminen som deltakende. 

Kristine Høeg Karlsen leder prosjektet pARTiciPED. Foto: Privat

Mer informasjon 

Prosjektets fulle navn er på norsk "pARTiciPED: Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen - å styrke lærerstudenter for partnerskap som fremtidige lærere" - og på engelsk "pARTiciPED: Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform". Les mer på prosjektets egen nettside (engelsk). 

 

 

Publisert 26. juni 2019 15:11 - Sist endret 27. juni 2019 15:15