Min favorittgjenstand

I samarbeid med Kunstforeningen i Halden og Faggruppa Haldenkeramikk holder Marianne Andreassen tilknyttet forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning ved Avdeling for lærerutdanning, åpne foredrag for interesserte. Temaene har vært de ulike keramikkprodusentene som ble etablert i byen fra siste krig og i tiåra framover.

På Erlandsen konditori. Foto: Haldenkeramikk.

Dokumenterer industri- og designhistorie

Å holde åpne foredrag for innbyggerne i Halden hjelper til å samle verdifull informasjon for å kunne dokumentere denne spennende industri- og designhistorien som er helt spesiell i nasjonal sammenheng. Halden hadde over ti keramikkprodusenter på femtitallet, og engasjerte mange arbeidere. Her fra et åpent møte hvor man kan ta med sin favorittgjenstand og fortelle historien bak. -Vi får verdifull innsamling av informasjon fra lokalbefolkningen, uttrykker Marianne Andreassen som er med i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. -Fremdeles finnes det førstehåndsinformanter som det er helt nødvendig å får tak i før tida renner ut.

I Halden finnes et fantastisk miljø for brukskunst i keramikk

-Vi er svært dårlige på å dokumentere vår nære kulturhistorie, uttrykker Andreassen. Bøker om norsk design er ifølge henne en mangelvare. Et av svarene på hvorfor norsk design er så lite kjent er mangelen på merkevarebygging. Norge har strykkarakter i merkevarebygging av design. Det er faktisk ikke nok med at norske varer er bra, eller for den saks skyld ekstraordinære, hvis vi ikke forklarer det for omverden. I Halden fantes det et fantastisk miljø for design av kunst, pyntegjenstander og bruksting i keramikk fra 1949-1980. Dette må dokumenteres.

Følelser og minner

-Det er mange følelser og minner knytta til keramikk produsert i Halden fra Annen verdenskrig og fire tiår framover, sier Andreassen. I et uhøytidelig og ufarlig forum sitter historier og anekdoter løst, og folk deler minner med hverandre. Informantene er i ferd med å gå ut av tiden, det er viktig å dokumentere denne spennende perioden i Haldens kulturhistorie. Det er av nasjonal viktighet å heve kunnskapen om våre designere og kunsthåndverkere.

På Erlandsen. Foto: Haldenkeramikk

 

Publisert 3. okt. 2019 11:25 - Sist endret 16. okt. 2019 19:08