Eksterne forskningsmidler til Høgskolen i Østfolds Storyline-miljø

Forskerne Virginia (Gini) Lockhart-Pedersen ved Det nasjonale senteret for engelsk og fremmedspråk i opplæring (Fremmedspråkssenteret) og Kristine Høeg Karlsen ved Avdeling for lærerutdanning skal med midler fra EUs Erasmus+ program forske på læringsmulighetene den tverrfaglige og studentaktive metoden Storyline gir utdanning for bærekraftig utvikling i det 21. århundre.

Kristine Høeg Karlsen og Virginia Lockhart-Pedersen skal forske på mulighetene den tverrfaglige metoden Storyline gir for opplæring i bærekraftig utvikling for fremtidens skole. Sammen med forskere fra Universitetet i Gøteborg og Abo akademiet i Finland har de fått forskningsmidler fra EUs Erasmus+ program til prosjektet «Education for resilience and sustainability». Prosjektet har et totalbudsjett på 3,4 millioner NOK, og skal ledes av Eva Gustavsson Mars ved Baketorpskolen i Gøteborg i Sverige.

Bakgrunn

Bakgrunnen for at Karlsen og Lockhart-Pedersen ble invitert med i søknaden er det pågående FoU-prosjektet Storyline - en tverrfaglig og studentaktiv metode i lærerutdanningen ved Avdeling for lærerutdannings forskningsgruppe Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Karlsen startet opp Storyline-prosjektet som et tverrfaglig undervisningsopplegg i pedagogikkfaget tilbake i 2015. Etter hvert har dette utviklet seg til det største tverrfaglige FoU-miljøet på lærerutdanningen med fagansatte fra seksjonene pedagogikk, matematikk, samfunnsfag, norsk, naturfag, drama, og kunst & håndverk, i tillegg til fagansatte fra Fremmedspråkssenteret. 

Lin Elisabet Sandhaug Ramberg, studieleder for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7
Lin Elisabet Sandhaug Ramberg, studieleder på LU. 

"Storyline som metode er høyaktuell med innføring av ny læreplan/Fagfornyelsen i grunnskolen med sine tverrfaglige temaer" uttrykker Lin Elisabet Sandhaug Ramberg, studieleder for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7. Hun legger til, "Vi ved lærerutdanningen er stolte over å ha undervisere og forskere som kan gi våre studenter mulighet til å delta i nye og spennende læringsmetoder. Ikke minst er det spennende at vi får løftet frem diskusjonene slik at flere lærerutdanningsmiljøer kan bli kjent med tenkingen/metoden".

Vervet inn i Storyline-miljøet

Lockhart-Pedersen var som nytilsatt i pedagogikkseksjonen i 2016 med på å gjennomføre en av de første Storylineopplegget på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. Siden har hun vært sentral i utviklingen av Storyline som en tverrfagligtilnærming med særlig fokus på FNs bærekraftsmål. Hun har blant annet fått publisert to internasjonale artikler på nivå 2 om Storyline, sammen med Karlsen. Lockhart-Pedersen er nå fast ansatt ved Fremmedspråksenteret. "Dette blir kjempespennende og veldig lærerikt" uttrykker Lockhart-Pedersen som skal koordinere Erasmus+ prosjektet ved Høgskolen i Østfold. "Jeg skal med dette bidra til et godt tverrfaglig samarbeid om forskning på Storyline mellom Fremmedspråksenteret, avdeling for lærerutdanning og øvrige partnere" legger hun til. 
 

Bærekraftig utvikling

Sammen med forskere fra Universitetet i Gøteborg og Abo akademiet i Finland, skal det utvikles kunnskap om hvordan Storyline kan bidra til tverrfaglige utdanning for bærekraftig utvikling. " Vi planlegger et spesialnummer om Storyline som skal setter fokus på bærekraft" forteller Karlsen. I tillegg til andre tidsskriftpubliseringer og en lærebok, ønsker forskerne at resultatene fra prosjektet skal sette fokus på tverrfaglige arbeidsformer brukt i undervisning i lærerutdanning og skole generelt og i tilknytning til det tverrfaglige temaet bærekraft, spesielt. 

Totalbudsjett på 3,4 millioner 

Prosjektet, som har et totalbudsjett på 3,4 millioner kroner, skal ledes av Eva Mars ved Baketorpskolen i Gøteborg, Sverige. Konsortsiet består videre av partnere fra Sverige, Finland, Slovenia, Innovasjons laboratoriet, NAV lab Sweden AB, samt avdelingen for lærerutdanningen og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen. Flere forskere ved HiØ skal bidra i prosjektet, blant annet Gitte Motzfeldt, Camilla Blikstad Halstvedt, Solveig Toft, Hanne Eik Pilskog, og Gunhild Brænne Bjørnstad. Prosjektet har en varighet på 32 måneder og starter opp i januar 2021. 

Bilder fra Storyline-forløp på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 med tema «Bærekraftig utvikling».

Bilder fra Storyline-forløp på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 med tema «Bærekraftig utvikling».

Av Caroline Idebøen Koren
Publisert 6. jan. 2021 14:31 - Sist endret 19. jan. 2021 11:46