Åpent seminar om bærekraftig utvikling: Utfordringer og fremtidsperspektiver

På dette seminaret får vi presentert viktige sider ved bærekraftig utvikling, av en rekke sentrale personer på området: Siri Eriksen, Pia Ve Dahlen, Elisabeth Irgens Hokstad, Aksel Nærstad og Erik Ljungberg. Seminaret avsluttes med en paneldialog, hvor klimaendringer og ansvarlig forbruk og matproduksjon blir problematisert. 

Marinbiolog Pia Ve Dahlen skal prate om det forunderlige havet. Foto: Lars-Ivar Dale

Det er forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon ved Avdeling for lærerutdanning som setter fokus på det viktige temaet Bærekraftig utvikling - utfordringer og fremtidsperspektiver? 

På seminaret får vi presenterer oppdatert kunnskap om viktige sider ved bærekraftig utvikling. Temaet er like relevant for virksomheter og privatpersoner som studenter i lærerutdanningene. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, påmelding er ikke nødvendig! 

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om vår felles fremtid. Det handler om å ta vare på menneskenes behov i dag, uten å ødelegge for våre etterkommere. I skolen trekkes temaet fram som ett av tre sentrale hovedtema for alle elever. Utdanning for bærekraftig utvikling handler blant annet om at elevene utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan ivareta jorda vår nå og for fremtiden.

Program

09.00-09-15: Velkommen, v/ dekan Kjersti Berggraf Jacobsen og førstelektor Gitte Cecilie Motzfeldt, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

Klimaendringene

09.15-10.00: Klima og bærekraftig utvikling, v/ Siri Eriksen professor ved NMBU, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) 

Betydningen av havet

10.00-10.45: Det forunderlige havet, v/ marinbiolog Pia Ve Dahlen, Passion for Ocean

10.45-11.00: Pause med kaffe/te

Bærekraftig matproduksjon

11.00-11.30: Bærekraftig matproduksjon - hva betyr det i Norge? v/ bonde Elisabeth Irgens Hogstad

11.30-12.00: Mat og landbruk: Er en bærekraftig fremtid mulig? v/ Aksel Nærstad, tidligere seniorrådgiver i miljø og bærekraftig utvikling, Utviklingsfondet

12.00-12.15: Dumpster diving – kriminalitet eller nødvendighet? v/ dumpster diver Erik Ljungberg

12.15-13.00: Lunsjpause

Paneldialog

13.00-14.00: Bærekraftig fremtid: Mulige løsninger/fremtidsperspektiver. Ledes av Aksel Nærstad med innledere i panelet.

Om foredragsholderne

Kilde: NMBU

Professor Siri Eriksen - Klima og bærekraftig utvikling

Siri Eriksen er ansatt ved NMBU, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric). Hun er samfunnsgeograf med doktorgrad fra School of Environmental Science, Univeristy og East Anglia.

Siri har mer enn 20 års erfaring med forskning bla. innen klimasårbarhet og tilpasning, bærekraftig tilpasning, og samspillet mellom klima og fattigdom, konflikter og politikk. Hun var en av hovedforfatterne i IPCCs femte vurderingsrapport om klimatilpasning, og er nå hovedforfatter på den sjette vurderingsrapporten til IPPC, på kapittelet «Climate Resilient Development Pathways».

Flere av hennes prosjekter har omhandlet hvordan noen individer og grupper i et lokalsamfunn er mer sårbare for endringer enn andre. Dette inkluderer muligheter for lokale tilpasningsstrategier til tørke og flom. Siri er også i gang med forskning som analyserer sammenhenger mellom klimaendringer og konflikter.

Foto: Lars-Ivar Dale

Marinbiolog Pia Ve Dahlen - Det forunderlige havet

Det er vanskelig å forestille seg noen som er mer engasjert og opptatt av havet enn Pia! Pia Ve Dahlen er marinbiolog med utdanning fra Universitetet i Bergen og er en ettertraktet foredragsholder. For å inspirere og motivere mennesker til å ville ta vare på havet var hun med på å starte organisasjonen Passion for Ocean, og festivalen med samme navn.

Marin forsøpling er noe som opptar mange, og når en hval, sel eller fugl blir funnet død langs kysten er hun ofte en av de som blir sendt ut for å undersøke dødsårsaken. Pia har bidratt til å sette fokus på plastproblematikken i media det siste året bla. i NRK serien «Planet plast», som gjest i Lindmo og på tokt i Oslofjorden med BBC.

Foto: Privat

Bonde Elisabet Irgens Hokstad - Bærekraftig matproduksjon - hvordan ta de riktige valgene? 

Bonde Elisabeth Irgens Hokstad produserer melk og korn på en gård i Larvik som tredje generasjon. Hun har miljøutdanning fra Høgskolen i Hedmark og mange års praktisk erfaring som matprodusent og stort engasjement for formidling. Hvordan skal fremtidens forbrukere kunne ta de bærekraftige valgene? Og hva ligger egentlig i begrepene økologisk og kortreist? Hvorfor er geografi, naturfag og samfunnsfag viktig for å velge riktig i matbutikken.

Foto: Privat

Tidligere seniorrådgiver Aksel Nærstad - Mat og landbruk: Er en bærekraftig fremtid mulig? 

Aksel Nærstad har 20 års erfaring med arbeid og utvikling innen miljø- og global matsikkerhet i Utviklingsfondet. Han har forfattet flere bøker, bla. «Den unødvendige sulten» og «en annen verden – hvordan?». 

Aksel har ledet det globale nettverket More and Better i 15 år. Dette nettverket består av ca. 130 bonde- og miljø organisasjoner fra hele verden. Han sitter i styret i Attac Norge og i Handelskampanjen. I tillegg er han en aktiv foredragsholder og debattant.

Foto: Privat

Dumpster diver Erik Ljungberg - Dumpster diving – kriminalitet eller nødvendighet?

Erik Ljundberg er en 28 år gammel student fra Horten, og ekspert på "dumpster diving". I 2010 begynte han å "dumpster dive" aktivt, og i et uformelt sosialt eksperiment de to påfølgende årene hentet han all maten han spiste fra kontainere bak matbutikker. I 2015 stiftet han NGO'en Northern Lights og jobbet et år i Hellas under flyktningkrisen. Han har bachelor i Religions- og Kulturhistorie fra Universitetet i Oslo, hvor han for øyeblikket studerer sosialantropologi. 

Erik liker permakultur, vegetarmat og mindfulness. Når han ikke er opptatt med studier finner du han ute i skogen på løpetur, sittende på meditasjonsputen, eller på øving med bandet sitt. I årene fremover skal han studere videre på det tverrfaglige masterprogrammet Europeisk Kultur. Ved å bli lærer håper han å bidra til at et tverrfaglig helhetsperspektiv på fortiden kan belyse årsakene til samtidens problemer.

Velkommen til seminar!

FNs bærekraftsmål. Kilde: FN sambandet.
Publisert 7. feb. 2019 13:47 - Sist endret 24. apr. 2019 03:59