Storyline som undervisningsmetode: hvordan utvikle gode historier?

Forskergruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning inviterer til åpent seminar om Storyline som undervisningsmetode. Vi får besøk av skotske Carol Omand som er verdenskjent på tema. Seminaret er også aktuelt for lærere i grunnskolen og pedagoger i barnehagen.

Carol Omand. Foto: privat

På seminaret vil Carol gi tips og råd til hvordan vi som lærere kan utvikle gode Storyline for elever og studenter. I tillegg vil hun fokusere på hvordan åpne spørsmål kan brukes aktivt i Storyline-forløpet for å stimulere til utforskning og kreativitet i læringsprosessen. 

Påmelding

Du melder deg på seminaret her (P.S. Når du trykker på avslutt er du ferdig påmeldt, dvs. at du ikke får noen kvittering).

Frist: 5. september kl.12.00.

Hva er Storyline

Storyline ble utviklet i Skottland, og er en tverrfaglig, problemorientert, og temabasert metode som ble populær i norsk grunnskole ved innføringen av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). Her ved Avdeling for lærerutdanning har vi brukt metoden i undervisning på grunnskolelærerutdanningene siden 2015 . Eksempler på Storyline-opplegg vi har hatt er Bærekraftig utvikling og Fantasy

Kort om foredragsholderen

Carol Omand har bidratt til å utvikle Storyline som metode både som lærer og lærerutdanner i Skottland siden 60-tallet. Hun har gitt ut to bøker om metoden: Storyline: creative learning across the curriculum (2014) og Storyline: developing effective questioning (2017).

Spørsmål kan rettes til Kristine Høeg Karlsen, leder for forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning.

Språk

Foredraget holdes på engelsk.

Velkommen!

Publisert 21. aug. 2019 10:56 - Sist endret 26. aug. 2019 10:41