Lanseringsfest for antologien "Skaperglede, engasjement og utforskertrang"

På selveste Valentinsdagen arrangerer forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon» lanseringsfest for antologien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet». Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for boken, gis ut av Universitetsforlaget. Det blir mingling, hjerter, kake og kaffe fra kl.11.00 i biblioteket, før programmet starter kl.11.30.

Redaktørene Gunhild Brænne Bjørnstad og Kristine Høeg Karlsen.

Kjærlighet for Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Nye læreplaner stiller høyere krav til lærernes kompetanse. Boka setter utforskning, lærelyst og engasjement i sentrum av pedagogisk virksomhet. Skaperglede, engasjement og utforskertrang inviterer til dialog om måter pedagoger kan skape kreative og utforskende læringsarenaer på, i ulike situasjoner. Bidragene i boka er varierte, med perspektiver på tvers av ulike fagfelter. Sentrale aspekter ved estetiske undervisningsformer diskuteres med fokus på dyp og varig læring, tverrfaglighet og kvalitet.

Program

Arrangementet finner sted i biblioteket på Høgskolen i Østfold fra klokka 11.30. De to redaktørene, Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad, vil sammen med forlagsredaktøren i Universitetsforlaget, Evelinn Throne-Holst, ønske velkommen med noen velvalgte ord. 

Dernest gis det en liten smakebit på fire av artiklene i antologien:

  1. Æstetiske læreprocesser i skolen, v/ Merete Cornet Sørensen og Bennye Düranc Austring
  2. Skaperglede med performance, v/ Solveig Toft og Birgitte Nordahl Husebye
  3. Koding som skapende og utforskende aktivitet, v/ Marius Akerbæk & Joakim Karlsen
  4. Mellom magi og havregrøt, v/ Johannes Hafnor

Det blir enkel servering, kake & hjertesjokolader fra kl.11.00 i biblioteket.

Bidragsyterne av antologien  

Tilsammen har 22 personer gitt bidrag til antologien. Forfatterne kommer fra forsknings- og utdanningsmiljøer ved ulike høgskoler og universiteter i Norge og Danmark, og har bred erfaring fra ulike fagmiljøer innenfor skole- og utdanningsfeltet. De har dermed ulike tilnærminger til estetiske- og tverrfaglige undervisningsformer som redskap i pedagogisk virksomhet.

Om redaktørene

Kristine Høeg Karlsen er utdannet allmennlærer og er nå førsteamanuensis i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (LU) ved Høgskolen i Østfold (HiØ), hvor hun leder forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Gunhild Brænne Bjørnstad er høgskolelektor i drama/teater samme sted. Sammen har de flere tverrfaglige utviklings- og forskningprosjekter, for eksempel bruk av den skotske metoden Storyline.

Flere lokale bidragsytere

I tillegg til de to redaktøren har følgende ansatte ved Høgskolen i Østfold bidratt i antologien:  

Joakim Karlsen, Marianne AndreassenLiv Anne Fossbråten, Elisabeth Giske, Birgitte Nordahl HusebyeEinar Krossbakken, Virginia (Gini) Lockhart-Pedersen, Marianne Maugesten, Pål Kristian Moe, Monica Nordbakke, Dan Roger Sträng Marius Akerbæk og Solveig Toft. 

Vel møtt!

Publisert 24. jan. 2019 21:43 - Sist endret 27. sep. 2019 18:04