Etikk, pedagogikk og profesjon (Etipp)

Medlemmene i denne forskningsgruppen ser på ulike perspektiver ved etikk, pedagogikk og profesjon i barnehage og skole .

Forskningsgruppen springer ut fra følgeforskningsprosjektet EtiPP – Etikk i Pedagogisk Praksis. Dette var et større følgeforskningsprosjekt utført på oppdrag av Utdanningsforbundet. Prosjektet undersøkte hvordan, og i hvilken grad Lærerprofesjonens etiske plattform ble brukt i barnehager og skoler, samt forståelsen av profesjonsetikk blant lærere, barnehagelærere, ledere og andre aktører i utdanningssektoren.

Materiale som ble samlet inn og de teoretiske perspektivene som var sentrale i følgeforskningsprosjektet danner et viktig utgangspunkt for flere av forskerne i FoU-gruppen. Samtidig representerer forskningsgruppen en faglig utvikling både i form av nye medlemmer og ved at det faglige perspektivet utvides. Felles for gruppens medlemmer er at de både har en filosofisk og empirisk interesse i sine arbeider. De ulike forskningsbidragene har likevel ulik grad av teoretisk og empirisk vinkling.

For tiden arbeider gruppens medlemmer med følgende prosjekter:

  • Toleranse og autonomi som verdier i den offentlige skolen
  • Profesjonelt handlingsrom og autonomi i den offentlige skolen
  • Empirisk etikk og profesjonsutdanning
  • Profesjonsetikk og profesjonalitet i barnehagen
  • Forskningsbasert lærerutdanning
  • Normalitetsidealer
  • Kritisk tenkning i barnehagen
  • Identitetsforståelse og dannelse i antroposofi og nyreligiøsitet
  • Etikk i praksis

Her finner du kontaktpersoner for de ulike prosjektene. 

Deltakere

Publisert 14. mai 2018 16:11 - Sist endret 18. mars 2019 08:51