Flerspråklig oppvekst og utdanning

Forskingsgruppa fungerer som en paraply for ulike større og mindre forskingsarbeider, de fleste er tematisk orientert mot flerspråklighet, språkvariasjon og læring.

Forskingsgruppa blei oppretta i 2015 som en videreføring av et prosjekt i Oslofjordalliansen (OFA) med samme navn. Gruppa består av medlemmer fra fagområda norsk, pedagogikk og naturfag ved Avdeling for lærerutdanning og fremmedspråk ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Medlemmer i gruppa samarbeider med andre FoU-grupper ved Høgskolen i Østfold og med forskere ved andre norske og utenlandske institusjoner.

Fagmiljøet er aktivt når det gjelder presentasjoner på forskingskonferanser og publisering, og det har arrangert både internasjonal konferanse (PALA) og forskerskole med fokus på andrespråksutvikling. Det har også tatt initiativ til å etablere et nordisk nettverk med fokus på andrespråksutvikling i barnehage og skole (TOBANO).

Medlemmene i gruppa arbeider med følgende prosjekter: 

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 13:47 - Sist endret 7. mars 2019 21:59