Vellykket og inspirerende samling i nyetablert nordisk språknettverk

I midten av november hadde det nyetablerte nordiske nettverket Languages in the Multilingual Classroom (LAMUC) sin første samling. Nettverket vil være en møteplass for forskere, lærerutdannere og lærerstudenter og behandler spørsmål som har å gjøre med alle typer flerspråklighet i skolesammenheng.

Deltakerne på nettverkssamlingen for LAMUC i november 2019. Foto: Privat.

Nettverket har 20 medlemmer. Disse kommer fra 9 institusjoner i Norden: 

  • Sverige: Karlstads Universitet, Göteborgs Universitet
  • Norge: Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge, Norsk lærerakademi, Universitetet i Bergen, Nord universitet
  • Island: Háskolinn á Akyreyri 
  • Grønland: Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik

Høgskolen i Østfold leder nettverket

Førsteamanuensis Marcus Axelsson leder nettverket LAMUC. 

Førsteamanuensis Marcus Axelsson ved Høgskolen i Østfold leder nettverket. Sammen med førsteamanuensis Åshild Søfteland, førstelektor Camilla Bjørke, stipendiat Gro-Anita Myklevold og dosent Arnstein Hjelde arrangerte han den første samlingen i nettverket - på Fredriksten Hotell i Halden. Nettverket har fått finansiering fra Nordplus Horizontal og er opprettet for perioden 2019 - 2022.

Spennende presentasjoner

Nettverket Languages in the Multilingual Classroom bygger opp under høgskolens strategiske satsingsområde Språk i opplæringa. Under nettverksmøtet ble det holdt mange interessante presentasjoner av medlemmene. Vi fikk høre om alt fra språksituasjonen på Grønland, via sørsamisk og lulesamisk lærerutdanning, andrespråksopplæring på Island til opplæring i fremmedspråk i Göteborg samt norske og svenske perspektiver. Det første nettverksmøtet ble definitivt en suksess og ser ut å ha en lys framtid!

Ett aktivt språkmiljø

Nettverkssamlingen på Fredriksten Hotell er den andre internasjonale konferansen høgskolens språkmiljø arrangerer nå i høst. Om et år står språkmiljøet igjen som arrangør for en stor konferansen - da for den store nasjonale konferansen Norsk som andrespråk, som arrangeres annet hvert år.  

Publisert 19. nov. 2019 16:00 - Sist endret 20. nov. 2019 19:38